Bài giảng Bài 34 nhân giống vật nuôi tiết 30

I. Mục Tiêu Bài Học :

1. Kiến thức: - Giúp hs biết được khái niệm chọn đôi giao phối

 - Nêu được mục đích và phương pháp chọn phối vật nuôi

 - Nắm được khái niệm và mục đích của phương pháp nhân giống thuần chuẩn

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích và vận dụng kiến thức vào thực tế chăn nuôi gia đình

3. Thái độ: Giải thích được một số hiện tượng trong chăn nuôi, giáo dục ý thức học tập.

II. Chuẩn Bị

 

doc2 trang | Chia sẻ: shironeko | Lượt xem: 5521 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 34 nhân giống vật nuôi tiết 30, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Công Nghệ 7 Gv: Trần Thị Ngọc Thanh Tuần: 24 Ngày soạn: 01/03/2008 Tiết: 30 Ngày dạy: 03/03/2008 Bài 34 NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI I. Mục Tiêu Bài Học : 1. Kiến thức: - Giúp hs biết được khái niệm chọn đôi giao phối - Nêu được mục đích và phương pháp chọn phối vật nuôi - Nắm được khái niệm và mục đích của phương pháp nhân giống thuần chuẩn 2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích và vận dụng kiến thức vào thực tế chăn nuôi gia đình 3. Thái độ: Giải thích được một số hiện tượng trong chăn nuôi, giáo dục ý thức học tập. II. Chuẩn Bị - Gv: Bảng phụ, một số thông tin về lai tạo giống vật nuôi. - Hs: Nghiên cứu trước bài học III. Tiến Trình Bài Giảng 1. Bài cũ: ? Thế nào là chọn giống vật nuôi? Hãy nêu tiêu chuẩn chọn giống gà nuôi lấy thịt? ? Có những phương pháp chọn giống vật nuôi nào? Nêu khái niệm của từng phương pháp? 2. Giới thiệu bài: Trong chăn nuôi để tăng được số lượng vật nuôi và duy trì được những đặc điểm tốt của giống trứơc thì ta cần lựa chọn những con đực và con cái tốt rồi cho giao phối với nhau, gọi là nhân giống vật nuôi. 3. Các hoạt động Hoạt động 1: Tìm hiểu về chọn phối * Mục tiêu: Giúp hs nắm được khái niệm và phương pháp chọn phối giống vật nuôi. * Tiến hành: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò a. Khái niệm - Gv dẫn dắt hs đi tìm hiểu khái niệm: ? Để đàn vật nuôi con có những đặc điểm tốt của giống thì vật nuôi bố mẹ phải như thế nào? ? Làm thế nào để có được giống tốt? ? Sau khi chọn lọc xong cần phải làm gì để có thế hệ con? - Gv nhận xét ? Thế nào là chọn phối? ? Chọn phối phản ánh điều gì trong chọn lọc? b. Phương pháp - Yêu cầu hs đọc thông tin sgk ? Hãy kể tên một số giống bò, gà mà em biết? ? Đã có một giống tốt, làm thế nào đề tăng số lượng cá thể của giống đó lên? Hãy lấy ví dụ? ? Để tạo ra một giống mới khác vơi bố mẹ, người chăn nuôi thực hiện chọn phối như thế nào? - Gv nhận xét và đưa ra một loạt các cặp chọn phối để hs nắm rõ hơn về các phương pháp này. - Giúp hs rút ra kết luận: ? Có những phương pháp chọn phối nào? - Hs vận dụng kiến thức thực tế để trả lời à Bố mẹ phải là giống tốt à Thông qua chọn lọc phát hiện được giống tốt à Cần cho ghép đôi để sinh sản cho ra thế hệ con - Hs rút ra khái niệm về chọn phối: à Chọn con đựơc ghép đôi vơi con cái cho sinh sản theo mục đích chăn nuôi gọi là chọn phối à Chọn phối phát huy tác dụng của chọn lọc - Đọc thông tin sgk à Bò Braxin, bò Hà Lan, bò vàng Nghệ An…. Gà: Gà Lơgo, gà Ri, gà Rốt, gà tam hoàng…. à Cho con đực và con cái của giống vật nuôi đó giao phối với nhau. Vd: gà Ri – gà Ri… à Cho thực hiện giao phối giữa 2 giống khác nhau: Gà Ri – gà Rốt; bò Braxin – bò vàng Nghệ An…. - Hs phân biệt được 2 phương pháp chọn phối: Chọn phối cùng giống và chọn phối khác giống. - Hs rút ra kết luận Tiểu kết 1: - Chọn con đựơc ghép đôi vơi con cái cho sinh sản theo mục đích chăn nuôi gọi là chọn đôi giao phối hay chọn phối. - Có 2 phương pháp chọn phối: Chọn phối cùng giống và chọn phối khác giống. Hoạt động 2: Tìm hiểu nhân giống thuần chủng * Mục tiêu: Giúp hs nắm được khái niện và phương pháp nhân giống thuần chủng. * Tiến hành Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Yêu cầu hs nghiên cứu thông tin sgk - Gv dẫn dắt hs tìm hiểu thông tin: ? Nhân giống thuần chủng là gì? ? Mục đích của nhân giống thuần chủng? ? Nhân giống thuần chủng có những phương pháp nào? ? Kết quả nhân giống thuần chủng là gì? ? Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả cao? - Gv nhận xét và làm rõ hơn về những lưu ý để nhân giống thuần chủng đạt kết quả. - Treo bảng phụ và yêu cầu hs hoàn thành bài tập trang 92. - Hs nghiên cứu thông tin - Vận dụng kiến thức đã học và thực tế để trả lời: à Là hình thức chọn phối cùng giống nhưng có sự quản lý nghiêm ngặt hơn. à Mục đích: + Tăng số lượng cá thể + Duy trì đặc điểm tốt của bố mẹ à Phương pháp: + Chọn cá thể đực tốt + Cho giao phối để sinh con + Chọn con tốt trong đàn con để tiếp tục chọn phối à Kết quả: Giống phần mục đích à Điều kiện để nhân giống có hiệu quả: + Xáùc định mục đích rõ ràng + Chọn giống chặt chẽ và cùng loài + Nuôi dưỡng, chăm sóc tốt. - Hs hoàn thành bài tập trang 92 sgk - Rút ra kết luận Giáo án Công Nghệ 7 Gv: Trần Thị Ngọc Thanh Tiểu kết 2: - Chọn phối giữa con đực và con con cái cùng 1 giống để sinh con gọi là nhân giống thuần chủng - Nhân giống thuần chủng nhằm tăng nhanh về số lượng và duy trì đặc điểm tốt của giống bố mẹ - Để nhân giống thuần chủng có kết quả cần: Xáùc định mục đích rõ ràng, chọn giống chặt chẽ và cùng loài, nuôi dưỡng, chăm sóc tốt. 4. Củng cố và đánh giá - Đọc ghi nhớ sgk và trả lời các câu hỏi sgk - Gv phát phiếu học tập và yêu cầu hs hoàn thành Phương pháp chọn phối Phương pháp nhân giống Con đực Con cái Thuần chủng Lai tạo Gà lông trắng Gà lông trắng x Gà Ri Gà rốt x Gà Lơgo Gà Tam Hoàng x Lợn Lanđrat Lợn Lanđrat x Lợn Móng Cái Lợn Ỉ x Vịt bầu Vịt bầu x Bò sữa hà Lan Bò sữa Ấn Độ x Bò vàng Việt Nam Bò Ấn Độ x Bò Bra xin Bò Braxin x 5. Dặn dò - Học bài và chuẩn bị bài thực hành 35 - Kẽ trước phiếu thu hoạch vào vỡ

File đính kèm:

  • docTiet 30 Nhan giong vat nuoi.doc