Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 32, Bài 31: Giống vật nuôi

I.MỤC TIÊU:

 1.Kiến thức

 _ Hiểu được thế nào là khái niệm của giống vật nuôi.

 _ Biết được vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi.

 2 .Kỹ năng

 Có được kỹ năng phân loại giống vật nuôi

 3. Thái độ

 Có ý thức trong việc bảo vệ giống vật nuôi quý

 II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên

 _ Hình 51,52,53 và bảng 3 SGK phóng to.

 _ Bảng con, phiếu đáng giá.

2. Học sinh

 Xem trước bài 31.

 III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

 1. Kiểm tra bài cũ:

 _ Chăn nuôi có vai trò gì?

 _ Em hãy cho biết nhiệm vụ của chăn nuôi.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 267 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 32, Bài 31: Giống vật nuôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp dạy: 7A Tiết: .Ngày dạy:sĩ số: .Vắng:.. Lớp dạy: 7B Tiết: .Ngày dạy:sĩ số: .Vắng:.. Tiết 32. Bài 31: GIỐNG VẬT NUÔI I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức _ Hiểu được thế nào là khái niệm của giống vật nuôi. _ Biết được vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi. 2 .Kỹ năng Có được kỹ năng phân loại giống vật nuôi 3. Thái độ Có ý thức trong việc bảo vệ giống vật nuôi quý II. CHUẨN BỊ: Giáo viên _ Hình 51,52,53 và bảng 3 SGK phóng to. _ Bảng con, phiếu đáng giá. Học sinh Xem trước bài 31. III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Kiểm tra bài cũ: _ Chăn nuôi có vai trò gì? _ Em hãy cho biết nhiệm vụ của chăn nuôi. 2. Bài mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1: Khái niệm về giống vật nuôi _ Giáo viên treo tranh 51, 52, 53 và yêu cầu học sinh quan sát _ Giáo viên chia nhóm và yêu cầu học sinh thảo luận: + Đặc điểm ngoại hình, thể chất và tính năng sản xuất của những con vật khác giống thế nào? + Vậy thế nào là giống vật nuôi? _ Giáo viên nhận xét, bổ sung ghi bảng _ Yêu cầu học sinh đọc phần thông tin mục I.2 và trả lời câu hỏi: + Có mấy cách phân loại giống vật nuôi? Kể ra? + Phân loại giống vật nuôi theo địa lí như thế nào? Cho ví dụ? + Thế nào là phân loại theo hướng sản xuất? Cho vd? _ Yêu cầu học sinh đọc phần thông tin mục I.3 và trả lời các câu hỏi: + Để được công nhận là giống vật nuôi phải có các điều kiện nào? + Hãy cho ví dụ về các điều kiện để công nhận là một giống vật nuôi + Tiểu kết và ghi bảng. _ Học sinh quan sát _ Học sinh đọc và điền _ Học sinh thảo luận và trả lời + Ngoại hình + Năng suất + Chất lượng _ Học sinh ghi bài _ Học sinh đọc và trả lời: à Có 4 cách phân loại: _ Theo địa lí _ Theo hình thái, ngoại hình _ Theo mức độ hoàn thiện của giống _ Theo hướng sản xuất à Nhiều địa phương có giống vật nuôi tốt nên vật đó đã gắn liền với tên địa phương. Vd: vịt Bắc Kinh, lợn Móng Cái à Các giống địa phương nước ta thường thuộc giống nguyên thuỷ.Vd: Gà tre, gà ri, gà ác.. _ Học sinh đọc phần thông tin và trả lời: à Học sinh cho ví dụ I. Khái niệm về giống vật nuôi. 1. Thế nào là giống vật nuôi? Được gọi là giống vật nuôi khi những vật nuôi đó có cùng nguồn gốc, có những đặc điểm chung, có tính di truyền ổn định và đạt đến một số lượng cá thể nhất định 2.Phân loại giống vật nuôi Có nhiều cách phân loại giống vật nuôi _ Theo địa lí _ Theo hình thái, ngoại hình _ Theo mức độ hoàn thiện của giống _ Theo hướng sản xuất 3. Điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi _ Các vật nuôi trong cùng một giống phải có chung nguồn gốc _ Có đặc điểm về ngoại hình và năng suất giống nhau _ Có tính di truyền ổn định _ Đạt đến một số lượng nhất định và có địa bàn phân bố rộng Hoạt động 2: Vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi. + Giống vật nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi? + Giống quyết định đến năng suất là như thế nào? + Ngoài giống ra thì yếu tố nào cũng quan trọng ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm? + Hiện nay người ta làm gì để nâng cao hiệu quả chăn nuôi? _ Giáo viên chốt lại kiến thức và ghi bảng. à Có vai trò: _ Giống vật nuôi quyết định năng suất chăn nuôi. _ Giống vật nuôi quyết định đến chất lượng sản phẩm chăn nuôi. à Giống và yếu tố di truyền à Yếu tố chăm sóc thức ăn, nuôi dưỡng III. Vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi. Giống vật nuôi có ảnh hưởng quyết định đến năng suất và chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Muốn chăn nuôi có hiệu quả phải chọn giống vật nuôi phù hợp. 3.Củng cố : _ Thế nào là giống vật nuôi? Phân loại giống vật nuôi và điều kiện để được công nhận là giống vật nuôi. _ Giống vật nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi? 4. Dặn dò: _ Nhận xét về thái độ học tập của học sinh _ Dặn dò: Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 32.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_32_bai_31_giong_vat_nuoi.doc