Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 17: Nghe viết Mùa đông trên rẻo cao - Trường Tiểu học Ái Mộ B

 Mùa đông đã về thực sự rồi. Mây từ trên cao theo các sườn núi trườn xuống, chốc chốc lại gieo một đợt mưa bụi trên những mái lá chít bạc trắng. Hoa rau cải hương vàng hoe, từng vạt dài ẩn hiện trong sương bên sườn đồi. Con suối lớn ồn ào, quanh co đã thu mình lại, phô những dải sỏi cuội nhẵn nhụi và sạch sẽ. Trên những ngọn cơi già nua, những chiếc lá vàng cuối cùng còn sót lại đang khua lao xao trước khi từ giã thân mẹ đơn sơ.

 Theo Ma Văn Kháng

Bài tập 2.a) Điền vào chỗ trống tiếng có âm đầu l hay n?

Cồng chiêng là một nhạc cụ đúc bằng đồng, thường dùng trong hội dân gian Việt Nam. Cồng chiêng tiếng nhất là ở Hoà Bình và Tây Nguyên.

Theo ÐO NG?C DUNG

Theo ĐÀO NGỌC DUNG

ppt16 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 469 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 17: Nghe viết Mùa đông trên rẻo cao - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÙA ĐÔNG TRÊN RẺO CAO Mùa đông đã về thực sự rồi. Mây từ trên cao theo các sườn núi trườn xuống, chốc chốc lại gieo một đợt mưa bụi trên những mái lá chít bạc trắng. Hoa rau cải hương vàng hoe, từng vạt dài ẩn hiện trong sương bên sườn đồi. Con suối lớn ồn ào, quanh co đã thu mình lại, phô những dải sỏi cuội nhẵn nhụi và sạch sẽ... Trên những ngọn cơi già nua, những chiếc lá vàng cuối cùng còn sót lại đang khua lao xao trước khi từ giã thân mẹ đơn sơ. Theo Ma Văn KhángMÙA ĐÔNG TRÊN RẺO CAO Mùa đông đã về thực sự rồi. Mây từ trên cao theo các sườn núi trườn xuống, chốc chốc lại gieo một đợt mưa bụi trên những mái lá chít bạc trắng. Hoa rau cải hương vàng hoe, từng vạt dài ẩn hiện trong sương bên sườn đồi. Con suối lớn ồn ào, quanh co đã thu mình lại, phô những dải sỏi cuội nhẵn nhụi và sạch sẽ... Trên những ngọn cơi già nua, những chiếc lá vàng cuối cùng còn sót lại đang khua lao xao trước khi từ giã thân mẹ đơn sơ. Theo Ma Văn KhángMÙA ĐÔNG TRÊN RẺO CAO Vẻ đẹp “muøa ñoâng treân reûo cao” đẹp nhö theá naøo?Muøa ñoâng treân reûo cao ñeïp nhö moät böùc tranh Mùa đông đã thực sự về rồi. Mây từ trên cao theo sườn núi trườn xuống, chốc chốc lại gieo một đợt mưa bụi trên những mái lá chít bạc trắng. Hoa rau cải hương vàng hoe, từng vạt dài ẩn hiện trong sương bên sườn đồi. Con suối lớn ồn ào, quanh co đã thu mình lại, phô những dải sỏi cuội nhẵn nhụi và sạch sẽ... Trên những ngọn cơi già nua, những chiếc lá vàng cuối cùng còn sót lại đang khua lao xao trước khi từ giã thân mẹ đơn sơ.trườn xuốngchít bạc sỏinhẵn nhụicuội)MÙA ĐÔNG TRÊN RẺO CAO Theo Ma Văn KhángViết từ khóViết chính tả Mùa đông đã về thực sự rồi. Mây từ trên cao theo các sườn núi trườn xuống, chốc chốc lại gieo một đợt mưa bụi trên những mái lá chít bạc trắng. Hoa rau cải hương vàng hoe, từng vạt dài ẩn hiện trong sương bên sườn đồi. Con suối lớn ồn ào, quanh co đã thu mình lại, phô những dải sỏi cuội nhẵn nhụi và sạch sẽ... Trên những ngọn cơi già nua, những chiếc lá vàng cuối cùng còn sót lại đang khua lao xao trước khi từ giã thân mẹ đơn sơ. Theo Ma Văn KhángMÙA ĐÔNG TRÊN RẺO CAO Soát lỗiBài tậpBài tập 2. a) Ñieàn vaøo choã troáng tieáng coù aâm ñaàu l hay n? Coàng chieâng laø moät nhaïc cuï ñuùc baèng ñoàng, thöôøng duøng trong hoäi daân gian Vieät Nam. Coàng chieâng tieáng nhaát laø ôû Hoaø Bình vaø Taây Nguyeân. Theo ĐÀO NGỌC DUNGloaïileãnoåi Cồng chiêng lớn kỉ lục Việt Nam có đường kính 2,5m , nặng 7000 kg do các nghệ nhân làng đúc đồng Phước Kiều, xã Điện Phương huyện Điện Bàn (Quảng Nam) đúc trong 90 ngày với nguyên liệu 1 tấn đồng và 1 tạ thiếc.Bài tập 2b: b) Điền vào ô trong tiếng có vần ât hay âc? Khúc nhạc đưa mọi người vào ngủ yên lành. Âm thanh cồng chiêng, trang nghiêm và linh thiêng như tiếng trời, làm mọi người tạm quên đi những lo toan . vả đời thường. Theo ĐÀO NGỌC DUNGgiaácñaátvaátBài tập 3 : Chọn từ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh các câu văn dưói đây: Chàng hiệp sĩ gỗ đang ôm (giấc / giất) mộng (làm / nàm) người, bỗng thấy (xuấc / xuất) hiện một bà già. Bà ta cầm cái quạt giấy che (lửa / nửa) mặt (lất láo / lấc láo / nấc náo) đảo mắt nhìn quanh, rồi (cấc / cất) tiếng khàn khàn hỏi: - Còn ai thức không đay? - Có tôi đây! - Chàng hiệp sĩ (lên / nên) tiếng. Thế là, bà già( nhấc/ nhất) chàng ra khỏi cái đinh sắt,cầm chiếc quạt phẩy nhẹ ba cái. Tức thì, hai con mắt của chàng bắt đầu đảo qua đảo lại, môi chàng mấp máy, chân tay cựa quậy. Bà già đặt chàng xuống ( đấc/ đất). Chàng ( lảo/ nảo) đảo trên đôi chân run rẩy rồi rùng mình, thở một tiếng ( thậc/ thật) dài, biến thành một người bằng xương thịt. Bà già ( lắm/ nắm) tay chàng hiệp sĩ, dắt đi theo. Theo KIM LÂNKính chúc quí thầy cô sức khỏe

File đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_4_tuan_17_nghe_viet_mua_dong_tren_reo.ppt