Bài giảng Công nghệ 12 bài 6: Thực hành biểu diễn vật thể

MỤC TIÊU BÀI HỌC

- Đọc được bản vẽ 2 hình chiếu và hình dung được hình dạng của vật thể.

- Vẽ hình chiếu thứ ba, hình cắt trên hình chiếu đứng và vẽ được hình chiếu trục đo của vật thể

 

ppt18 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 652 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Công nghệ 12 bài 6: Thực hành biểu diễn vật thể, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐẾN VỚI TIẾT HỌC MÔN CÔNG NGHỆ GVGD: PTTH- Trường THPT Nguyễn Thái Học Kiểm tra bài cũCâu 1: Hình chiếu trục đo là gì? Phân loại HCTĐ?Câu 2: Viết các thông số của HCTĐ vuông góc đều và HCTĐ vuông góc cân?Câu 1: Trình bày khái niệm HCTĐ? Phân loại HCTĐ? HCTĐ là hình biểu diễn 3 chiều của vật thể, được xây dựng bằng phép chiếu song songHCTĐ phân ra làm 2 loại chính sau: + HCTĐ vuông góc đều có: l  (P’) và p = q = r + HCTĐ xiên góc cân có: l  (P’), (XOZ) // (P’) và p = r; p, r # qCâu 2: Viết các thông số của HCTĐ vuông góc đều và HCTĐ vuông góc cân?HCTĐ vuông góc đều có: + + p = q = r = 1HCTĐ xiên góc cân có: + + p = r = 1; q = 0,5X’O’Y’= Y’O’Z’ = X’O’Z’ = 1200X’O’Z’ = 900 , X’O’Y’= Y’O’Z’ = 1350 § 6Thöïc Haønh - Đọc được bản vẽ 2 hình chiếu và hình dung được hình dạng của vật thể.- Vẽ hình chiếu thứ ba, hình cắt trên hình chiếu đứng và vẽ được hình chiếu trục đo của vật thểMỤC TIÊU BÀI HỌCBIỂU DIỄN VẬT THỂ§ 6Thöïc haønhBIỂU DIỄN VẬT THỂI. NỘI DUNG THỰC HÀNH- Đọc bản vẽ 2 hình chiếu và hình dung được hình dạng của vật thể- Vẽ hình chiếu thứ ba, hình cắt trên hình chiếu đứng và vẽ hình chiếu trục đo của vật thể.- Ghi các kích thước của vật thể lên các hình chiếu vuông góc. Cho bản vẽ hai hình chiếu, yêu cầu:§ 6Thöïc haønh I. NOÄI DUNG THÖÏC HAØNHBước 2. Vẽ hình chiếu thứ baBước 3. Vẽ hình cắt, ghi kích thước lên các hình chiếu Bước 4. Vẽ hình chiếu trục đoBước 1. Đọc bản vẽ hai hình chiếuII. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH BIỂU DIỄN VẬT THỂ§ 6BCABIỂU DIỄN VẬT THỂBước 1. Đọc bản vẽ hai hình chiếuBước 2. Vẽ hình chiếu thứ baAABước 3. Vẽ hình cắt, ghi kích thước lên các hình chiếu 27142032ø1328104518§ 6BIỂU DIỄN VẬT THỂC’1Z1’O1’Y1’X1’A’1O2’ Z2’X2’D’1B’1E’1X1X1O1Z1Y1O1O2X2Y2A2’B2’C2’D2’E2’B1 A1C1D1E1Y2’B2 A2C2D2E2O2X2Z2C’1Z1’O1’Y1’X1’A’1O2’ Z2’X2’D’1B’1E’1X2X1O2Z2Y1O1O2X2Y2A2’B2’C2’D2’E2’B2 A2C2D2E2Y2’C’1Z1’O1’Y1’X1’A’1O2’ Z2’X2’D’1B’1E’1X2X1O2Z2Y1O1O2X2Y2A2’B2’C2’D2’E2’B2 A2C2D2E2Y2’C’1Z1’O1’Y1’X1’A’1O2’ Z2’X2’D’1B’1E’1X2X1O2Z2Y1O1O2X2Y2A2’B2’C2’D2’E2’B2 A2C2D2E2Y2’X2X1O2Z2Y1O1O2X2Y2B2 A2C2D2E2Hình chiếu trục đo vuông góc đềuHình chiếu trục đo xiên góc cânZ’O’Y’X’Z1’O1’Y1’X1’O2’ Z2’X2’Y2’CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM ĐÃ LẮNG NGHE BÀI GIẢNGXin chào và hẹn gặp lại

File đính kèm:

  • pptBai 6 Thực hành biểu diễn vật thể thực giảng.ppt
Giáo án liên quan