Bài giảng Công nghệ Lớp 7 - Bài 29: Bảo vệ và khoang nuôi rừng - Nguyễn Thị Thu Thúy

Ý NGHĨA

1. Em cho biết tình hình rừng của nước ta hiện nay như thế nào?

2. Hãy nêu tác hại của phá rừng thông qua vai trò của rừng và trồng rừng?

1. Rừng bị tàn phá nghiêm trọng, gây thiệt hại .

2.Đối với môi trường: gây ô nhiễm không khí, gây xói mòn, rửa trôi, lũ lụt, hạn hán,

+ Đối với đời sống: giảm nguồn cung cấp gỗ lớn và hạn chế xuất khẩu

+ Không bảo tồn được những loài sinh vật quý

Rừng có ý nghĩa như thế nào đối với trái đất?

 Rừng là tài nguyên của đất nước, là một bộ phận quan trọng của môi trường sinh thái, có giá trị to lớn đối với đời sống và sản xuất của xã hội.

Từ những kiến thức trên cho biết ý nghĩa của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng?

Ý nghĩa:
Bảo vệ và khoanh nuôi rừng có ý nghĩa sinh tồn đối với cuộc sống và sản xuất của con người

 

ppt30 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 240 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Công nghệ Lớp 7 - Bài 29: Bảo vệ và khoang nuôi rừng - Nguyễn Thị Thu Thúy, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng quí thầy cô giáo về dự giờ lớp 7A3 Gv: Nguyễn Thị Thu Thúy TRƯỜNG THCS Hoài Châu CÔNG NGHỆ 7 THIẾT KẾ BÀI GIẢNG TRÊN MÁY TÍNH Kiểm tra bài cũ Cho biết các loại khai thác rừng có những điểm nào giống nhau và khác nhau? giống nhau: đều chặt cây rừng lấy gỗ và phục hồi rừng khác nhau: dựa vào đặc điểm của mỗi loại khai thác Bài 29: BẢO VỆ VÀ KHOANH NUÔI RỪNG. I- ý nghĩa: II- Bảo vệ rừng : MUC ĐÍCH YÊU CẦU: TIẾT:24 III- Khoanh nuôi rừng: Cùng Làm quen với rừng Một số hình ảnh thực tế về rừng Việt Nam I. Ý NGHĨA 1. Em cho biết tình hình rừng của nước ta hiện nay như thế nào? 2. Hãy nêu tác hại của phá rừng thông qua vai trò của rừng và trồng rừng? ? 1. Rừng bị tàn phá nghiêm trọng, gây thiệt hại ... 2.Đối với môi trường: gây ô nhiễm không khí, gây xói mòn, rửa trôi, lũ lụt, hạn hán, + Đối với đời sống: giảm nguồn cung cấp gỗ lớn và hạn chế xuất khẩu + Không bảo tồn được những loài sinh vật quý Bài29:BẢO VỆ VÀ KHOANH NUÔI RỪNG. Ý nghĩa: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng có ý nghĩa sinh tồn đối với cuộc sống và sản xuất của con người + Từ những kiến thức trên cho biết ý nghĩa của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng? ? Rừng là tài nguyên của đất nước, là một bộ phận quan trọng của môi trường sinh thái, có giá trị to lớn đối với đời sống và sản xuất của xã hội. ? Rừng có ý nghĩa như thế nào đối với trái đất? NHỮNG HÌNH ẢNH SAU NÓI LÊN ĐIỀU GÌ? Bài:29 BẢO VỆ VÀ KHOANH NUÔI RỪNG. + Tài nguyên rừng gồm có các thành phần nào? ? ? +Mục đích của việc bảo vệ rừng? v Gồm động, thực vật và đất rừng. Bài 29: BẢO VỆ VÀ KHOANH NUÔI RỪNG. + Giử gìn tài nguyên thực vật, động vật, đất rừng hiện có. + Tạo điền kiện thuận lợi để rừng phát triển, cho sản lượng cao và chất lượng tốt nhất. II.BẢO VỆ RỪNG: 1.Mục đích: ? 1. Theo em các hoạt động nào của con người được coi là xâm hại tài nguyên rừng bị pháp luật trừng trị? 2. Những đối tượng nào được phép kinh doanh rừng? 3. Tham gia bảo vệ rừng bằng cách nào? THẢO LUẬN Đọc thông tin mục II.2 và trả lời câu hỏi theo nhóm Bài 29: BẢO VỆ VÀ KHOANH NUÔI RỪNG. 1.Phá rừng bừa bãi, gây cháy rừng, lấn Chiếm rừng và đất rừng, mua bán lâm sản, săn bắn động vật rừng , 3.Định canh định cư, phòng chống cháy rừng, chăn nuôi gia súc. 2. Cơ quan lâm nghiệp của Nhà nước, cá Nhân hay tập thể được các cơ quan chức năng lâm nghiệp giao đất, giao rừng để sản xuất theo sự chỉ đạo của Nhà nước. Trả lời 2. Biện pháp bảo vệ rừng : Ngăn chặn và cấm phá hại tài nguyên rừng, đất rừng. Kinh doanh rừng, đất rừng phải được nhà nước cho phép. Chủ rừng và nhà nước phải có kế hoạch phòng chống cháy rừng Bài 29: BẢO VỆ VÀ KHOANH NUÔI RỪNG. II.BẢO VỆ RỪNG 1.Mục đích ? liên hệ bài đã học và thực tế sản xuất, em hãy nêu dẫn chứng về tác hại của việc phá rừng, cháy rừng? Diện tích rừng bị giảm, làm động vật không có nơi cư trú, làm đất bị bào mòn, III. KHOANH NUÔI PHỤC HỒI RỪNG. ? +Cho biết mục đích của việc khoanh nuôi phục hồi rừng? 1.Mục đích Đọc thông tin mục III.1 Tạo hoàn cảnh thuận lợi để những nơi đã mất rừng phục hồi và phát triển thành rừng có sản lượng cao. Bài 29: BẢO VỆ VÀ KHOANH NUÔI RỪNG. +Khoanh nuôi phục hồi rừng bao gồm các đối tượng khoanh nuôi nào? + Khi nào ta phải khoanh nuôi phục hồi rừng? 2. Đối tượng khoanh nuôi . ? Bài 29: BẢO VỆ VÀ KHOANH NUÔI RỪNG. III. KHOANH NUÔI PHỤC HỒI RỪNG. 1.Mục đích +Đất đã mất rừng và nương rẫy bỏ hoang còn tính chất đất rừng + Đồng cỏ, cây bụi xen cây gỗ, tầng đất mặt dày trên 30 cm. +Đất lâm nghiệp đã mất rừng nhưng còn khả năng phục hồi thành rừng . ? THẢO LUẬN Đọc mục III.3 và trả lời câu hỏi theo nhóm: 1. Hãy nêu lên các biện pháp khoanh nuôi phục hồi rừng? 2.Vùng đồi trọc lâu năm có khoanh nuôi phục hồi rừng được không ,tại sao ? 2 . Không, việc khoanh nuôi phục hồi rừng chỉ áp dụng đối với đất lâm nghiệp đã mất rừng nhưng còn khả năng phục hồi thành rừng. Các biện pháp: + Bảo vệ:cấm chăn thả đại gia súc, tổ chức phòng chóng cháy rừng, + Phát dọn dây leo, bụi rậm ,cuốc xới đất tơi xốp. + Tra hạt hay trồng cây vào nơi đất có khoảng trống lớn . Trả lời 3. Biện pháp: Bảo vệ, Chăm sóc, Gieo trồng bổ sung để thúc đẩy tái sinh rừng tự nhiên, phục hồi rừng có giá trị. 2. Đối tượng khoanh nuôi. Bài 29: BẢO VỆ VÀ KHOANH NUÔI RỪNG. III. KHOANH NUÔI PHỤC HỒI RỪNG. 1.Mục đích IV. CỦNG CỐ:- Nêu ý nghĩa của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng. - Mục đích và biện pháp bảo vệ rừng, khoanh nuôi rừng. So sánh biện pháp bảo vệ rừng, khoanh nuôi rừng theo bảng sau. Bảo vệ rừng Khoanh nuôi phục hồi rừng Mục đích Đối tượng Biện pháp Giống Bảo vệ tài nguyên động thực vật rừng, đất rừng Ngăn chặn và cấm phá hại tài nguyên rừng, đất rừng phòng chống cháy rừng Động thực vật và đất rừng,. Bảo vệ, Chăm sóc, Gieo trồng bổ sung để thúc đẩy tái sinh rừng tự nhiên, phục hồi rừng có giá trị Đất đã mất rừng,đồng cỏ,nương rẫy bỏ hoang còn tính chất rừng. Đồng cỏ, cây bụi xen cây gỗ, tầng đất mặt dày trên 30 cm. Đất lâm nghiệp đã mất rừng nhưng còn khả năng phục hồi rừng. Tạo hoàn cảnh thuận lợi để phục hồi và phát triển thành rừng tốt hơn Bảo vệ tài nguyên rừng và phục hồi rừng phát triển tốt hơn. . Kiểm tra- đánh giá: Chọn câu trả lời đúng trong nhất trong các câu sau Bài 29: BẢO VỆ VÀ KHOANH NUÔI RỪNG. 1/. Mục đích của việc khoanh nuôi phục hồi rừng: b) Tạo điều kiện phục hồi những rừng bị mất, phát triển thành Rừng có sản lượng cao. c) Tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, tỉ lệ sống cao. d) Cả a, b.c d) Gieo trồng bổ sung, bảo vệ b) Đồng cỏ, cây bụi xen cây gỗ, tầng đất mặt dày trên trên 30cm. a) Đất đã mất rừng, nương rẫy bỏ hoang không còn tính chất rừng. c) Cây bụi xen cây gỗ, tầng đất mặt dày dưới 30cm. 2/. Những đối tượng nào sau đây được chọn để khoanh nuôi phục hồi rừng: VỀ NHÀ ÔN TẬP HỆ THỐNG KIẾN THỨC PHẦN TRỒNG TRỌT TRANG/ 52-53 PHẦN LÂM NGHIỆP TRANG/ 78-79 V. DẶN DÒ I.Ý NGHĨA II. BẢO VỆ RỪNG III.KHOANH NUÔI PHỤC HỒI RỪNG CŨNG CỐ DẶN DÒ BÀI 29. BẢ0 VỆ VÀ KHOANH NUÔI RỪNG học tập tốt Chúc các em XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_cong_nghe_lop_7_bai_29_bao_ve_va_khoang_nuoi_rung.ppt