Đề kiểm tra Học kì 1 Công nghệ Lớp 7 - Trường THCS Yên Lỗ (Có đáp án)

1. Đất trung tính có trị số pH dao động trong khoảng nào?

A. pH = 3-9 B. pH < 6,5 C. pH = 6,6 – 7,5 D. pH >7,5

2. Nhóm phân nào sau đây là phân hóa học?

A. Supe lân, phân heo, urê. B. Urê, NPK, Supe lân.

C. Phân trâu, bò; bèo dâu; DAP. D. Cây muồng muồng, khô dầu dừa, NPK.

3. Công việc làm đất nào có tác dụng dễ chăm sóc, chống ngập úng, tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển tốt?

A. Cày đất. B .Bừa đất. C.Đập đất. D. Lên luống.

4: Dùng tay bắt sâu là trừ sâu bệnh bằng biện pháp gì?

A. Biện pháp canh tác. B. Biện pháp sử dụng giống chống sâu bệnh.

C. Biện pháp hóa học. D. Biện pháp thủ công.

5. Thay giống cũ bằng giống mới năng suất cao có tác dụng gì ?

A. Tăng chất lượng nông sản B. Làm tăng năng xuất cây trồng

C. Tăng vụ trong năm D. Làm thay đổi cơ cấu cây trồng

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 21/06/2022 | Lượt xem: 275 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra Học kì 1 Công nghệ Lớp 7 - Trường THCS Yên Lỗ (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN : CÔNG NGHỆ 7 Thời gian 45 phút I. Mục tiêu kiểm tra 1. kiến thức: +Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức cũng như kĩ năng vận dụng kiến thức của học sinh. 2. Kỹ năng: +Rèn kĩ năng trình bày 3. Thái độ: + Nghiêm túc làm bài kiểm tra II. Chuẩn bị giáo viên: 1. Ra đề 2. Nội dung học sinh đã được ôn tập III. Các hoạt động 1. Ổn định lớp 2.Nhắc nhở học sinh trước khi kiểm tra 3. Phát đề IV.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Một số tính chất của đất 1 0,5đ 1 0,5đ Tác dụng của phân bón trong trồng trọt 2 0,5đ 1 0,5đ Làm đất và bón phân lót 3 0,5 đ 1 0,5đ Phòng trừ sâu bệnh hại 4 0,5đ 10 (ý 1) 0,75đ 1,5 1,25đ Cách sử dụng và bảo quan các loại phân bón thông thường 8 2đ 6 0,5đ 2 2,5đ Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng 5 0,5đ 1 0,5đ Vai trò nhiệm vụ của trồng trọt 7 2,5đ 1 2,5đ Sâu bệnh hại cây trồng 9 1đ 10(ý 2) 0,75đ 1,5 1,75đ Tổng 5 4,5đ 3 3,5đ 2 2đ 10 10đ phßng gd&®t b×nh gia Tr­êng thcs yªn lç Hä vµ tªn :................ §iÓm Lêi phª cña thÇy c« gi¸o Líp 6 :............................... ®Ò kiÓm tra häc k× i n¨m häc 2012-2013 M«n: CÔNG NGHỆ 7 Thêi gian: 45 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò I. TRẮC NGHIỆM: (3Đ) A) Chọn (khoanh tròn) 1 chữ cái A hoặc B, C, D chỉ phương án trả lời đúng nhất. (2,5đ) 1. Đất trung tính có trị số pH dao động trong khoảng nào? A. pH = 3-9 B. pH < 6,5 C. pH = 6,6 – 7,5 D. pH >7,5 2. Nhóm phân nào sau đây là phân hóa học? A. Supe lân, phân heo, urê. B. Urê, NPK, Supe lân. C. Phân trâu, bò; bèo dâu; DAP. D. Cây muồng muồng, khô dầu dừa, NPK. 3. Công việc làm đất nào có tác dụng dễ chăm sóc, chống ngập úng, tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển tốt? A. Cày đất. B .Bừa đất. C.Đập đất. D. Lên luống. 4: Dùng tay bắt sâu là trừ sâu bệnh bằng biện pháp gì? A. Biện pháp canh tác. B. Biện pháp sử dụng giống chống sâu bệnh. C. Biện pháp hóa học. D. Biện pháp thủ công. 5. Thay giống cũ bằng giống mới năng suất cao có tác dụng gì ? A. Tăng chất lượng nông sản B. Làm tăng năng xuất cây trồng C. Tăng vụ trong năm D. Làm thay đổi cơ cấu cây trồng B) Tìm từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống. (0,5đ) 6. Bón lót là bón phân vào đất (a)nhằm cung cấp (b) cho cây con ngay khi nó mới mọc, bén rễ. II. TỰ LUẬN: (7Đ) Câu 7: (2,5 đ) - Nêu vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt đối với nông nghiệp nước ta. Câu 8 : (2đ) - Giải thích vì sao phân hữu cơ, phân lân thường dùng bón lót ; phân đạm, Kali, phân hỗn hợp thường dùng bón thúc. Câu 9: (1 đ) - Tại sao châu chấu trưởng thành phá hoại hơn châu chấu non ? Câu 10: (1,5 đ) - Kể tên các loại côn trùng có lợi (tiêu diệt sâu hại) và côn trùng có hại (phá hoại mùa màng). (Ít nhất mỗi loại 3 con) BÀI LÀM . Phßng GD&§T b×nh gia Tr­êng THCS yªn lç h­íng dÉn chÊm m«n C¤NG NGHÖ 7 häc k× I n¨m häc 2012- 2013 I. TRẮC NGHIỆM: (3Đ) Mỗi lựa chọn đúng 0,5 điểm, Mỗi từ điền đúng 0,25 đ. Câu số 1 2 3 4 5 6 Đáp án C B D D B a) trước khi gieo trồng b) chất dinh dưỡng II. TỰ LUẬN: (7Đ) Câu 7: (2,5 đ) ĐÁP ÁN ĐIỂM * Trồng trọt có vai trò cung cấp: - Lương thực, thực phẩm cho con người. 0,5 đ - Nguyên liệu cho các nhà máy. 0,5 đ - Thức ăn cho chăn nuôi. 0,5 đ - Nông sản cho xuất khẩu. 0,5 đ * Nhiệm vụ của trồng trọt là đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 0,5 đ Câu 8: (2 đ) ĐÁP ÁN ĐIỂM - Phân hữu cơ và phân lân: các chất dinh dưỡng ở dạng khó tiêu, cây không sử dụng được ngay, phải có thời gian để phân hủy thành các chất hòa tan cây mới sử dụng được - > dùng bón lót 1 đ - Phân đạm, Kali, hỗn hợp: tỉ lệ dinh dưỡng cao, dễ hòa tan nên cây sử dụng được ngay -> dùng bón thúc. 1 đ Câu 9 : (1đ) ĐÁP ÁN - Nhảy xa, có cánh bay xa nên phạm vi phá hoại mạnh hơn. 0,5 đ - Ăn khỏe hơn châu chấu non. 0,5 đ Câu 10: (1,5 đ) ĐÁP ÁN ĐIỂM * Các loại côn trùng có lợi: ong mắt đỏ, bọ rùa, chim, ếch .... 0,75 đ * Các loại côn trùng có hại: châu chấu, sâu non, chuột ... 0,75 đ

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_1_cong_nghe_lop_7_truong_thcs_yen_lo_co_d.doc