Bài giảng Công nghệ Lớp 7 - Bài 33: Chọn lọc giống vật nuôi

Ngoại hình của gà hướng trứng và hướng thịt

a. Gà hướng trứng

b. Gà hướng thịt

Bò hướng thịt

Bò hướng sức kéo

Ngoại hình của bò hướng thịt và hướng sức kéo

Ngoại hình của từng giống trên có những đặc điểm gì liên quan đến hướng sản xuất của chúng?

Khái niệm về chon giống vật nuôi

Căn cứ vào mục đích chăn nuôi, lựa chọn những vật nuôi đực và cái giữ lại làm giống gọi là chọn giống vật nuôi

 

ppt8 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 22/06/2022 | Lượt xem: 310 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Công nghệ Lớp 7 - Bài 33: Chọn lọc giống vật nuôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 33 CHỌN LỌC GIỐNG VẬT NUÔI Môn : Công Nghệ Lớp : 7 Tiết 30 1 Ngoại hình của gà hướng trứng và hướng thịt Ví dụ 1: a b a. Gà hướng trứng b. Gà hướng thịt 2 Bò hướng thịt b. Bò hướng sức kéo Ngoại hình của bò hướng thịt và hướng sức kéo Ví dụ 2 3 Lợn ỉ Lợn Móng cái Ví dụ 3: 4 Ngoại hình của từng giống trên có những đặc điểm gì liên quan đến hướng sản xuất của chúng? 5 I. Khái niệm về chon giống vật nuôi Căn cứ vào mục đích chăn nuôi, lựa chọn những vật nuôi đực và cái giữ lại làm giống gọi là chọn giống vật nuôi 6 II. Một số phương pháp chọn lọc 1. Chọn lọc hàng loạt - PP được áp dụng khi cần chọn lọc một số lượng nhiều vật nuôi 1 lúc (đối tượng: tiểu gia súc, gia cầm cái sinh sản). - Tiến hành tại các trung tâm giống để chọn lọc nhiều vật nuôi cần đạt yêu cầu cao về chất lượng giống 2. Chọn lọc cá thể 7 Thảo luận Hãy cho biết chọn lọc cá thể có ưu điểm, nhược điểm gì? Hãy cho biết chọn lọc hàng loạt có ưu điểm, nhược điểm gì? 8

File đính kèm:

  • pptbai_giang_cong_nghe_lop_7_bai_33_chon_loc_giong_vat_nuoi.ppt