Bài giảng Công nghệ Lớp 7 - Tiết 25: Trồng cây rừng, chăm sóc rừng sau khi trồng

I, Thời vụ trồng cây rừng

Thay đổi theo vùng khí hậu

Ở các tỉnh miền Bắc trồng rừng vào mùa xuân và mùa thu

- Ở các tỉnh miền Trung và miền Nam thường trồng vào mùa mưa

2, Kĩ thuật đào hố

Bước 1: Vạc cỏ và đào hố, lớp đất màu để riêng bên miệng hố.

    Bước 2: Lấy lớp đất màu trộn với phân bón theo tỉ lệ 1kg phân hữu cơ ủ hoại với 100g supe lân và 100g NPK cho 1 hố. Lấp đất đã trộn phân bón vào hố (lớp đất màu đã trộn phân bón cho vào trước).

    Bước 3: Cuốc thêm đất, đập nhỏ và nhặt sạch cỏ rồi lấp đầy hố.

1, Trồng cây con có bầu

Quy trình trồng:

    a) Tạo lỗ trong hố đất có độ sâu lớn hơn chiều cao bầu đất.

    b) Rạch vỏ bầu.

    c) Đặt bầu vào lỗ trong hố.

    d) Lấp và nén đât lần 1.

    e) Lấp và nén đất lần 2.

    f) Vun gốc.

pptx14 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 359 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Công nghệ Lớp 7 - Tiết 25: Trồng cây rừng, chăm sóc rừng sau khi trồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 25 Bài 26,27 TRỒNG CÂY RỪNG, CHĂM SÓC RỪNG SAU KHI TRỒNG Bài 26 TRỒNG CÂY RỪNG, I, Thời vụ trồng cây rừng Thay đổi theo vùng khí hậu Ở các tỉnh miền Bắc trồng rừng vào mùa xuân và mùa thu - Ở các tỉnh miền Trung và miền Nam thường trồng vào mùa mưa Bài 26 TRỒNG CÂY RỪNG, I, Làm đất trồng cây 1, Kích thước hố LoạiKích thước hố (cm)Chiều dài miệng hốChiều rộng miệng hốChiều sâu13030302404040Bài 26: TRỒNG CÂY RỪNG, I, Làm đất trồng cây 2, Kĩ thuật đào hố  Bước 1: Vạc cỏ và đào hố, lớp đất màu để riêng bên miệng hố.    Bước 2: Lấy lớp đất màu trộn với phân bón theo tỉ lệ 1kg phân hữu cơ ủ hoại với 100g supe lân và 100g NPK cho 1 hố. Lấp đất đã trộn phân bón vào hố (lớp đất màu đã trộn phân bón cho vào trước).    Bước 3: Cuốc thêm đất, đập nhỏ và nhặt sạch cỏ rồi lấp đầy hố. Bài 26: TRỒNG CÂY RỪNG, I, Làm đất trồng cây 2, Kĩ thuật đào hố Bài 26: TRỒNG CÂY RỪNG, III, Trồng cây rừng bằng cây con 1, Trồng cây con có bầu Quy trình trồng:    a) Tạo lỗ trong hố đất có độ sâu lớn hơn chiều cao bầu đất.    b) Rạch vỏ bầu.    c) Đặt bầu vào lỗ trong hố.    d) Lấp và nén đât lần 1.    e) Lấp và nén đất lần 2.    f) Vun gốc.Bài 26: TRỒNG CÂY RỪNG, III, Trồng cây rừng bằng cây con 2, Trồng cây rễ trần      a) Tạo lỗ trong hố đất.    b) Đặt cây vào lỗ trong hố.    c) Lấp đất kín cổ rễ cây.    d) Nén đất.    e) Vun gốc.Bài 27: CHĂM SÓC RỪNG SAU KHI TRỒNG I, THỜI GIAN VÀ SỐ LẦN CHĂM SÓC 1, thời gian Sau khi trồng từ 1 đến 3 tháng phải tiến hành chăm sóc, chăm sóc liên tục trong 4 năm 2, Số lần chăm sóc Năm thứ nhất và năm thứ 2 mỗi năm chăm sóc từ 2 đến 3 lần, năm thứ 3 và năm thứ tư chăm sóc từ 1 đến 2 lần Bài 27: CHĂM SÓC RỪNG SAU KHI TRỒNG II, NHỮNG CÔNG VIỆC CHĂM SÓC RỪNG SAU KHI TRỒNG Bài 27: CHĂM SÓC RỪNG SAU KHI TRỒNG II, NHỮNG CÔNG VIỆC CHĂM SÓC RỪNG SAU KHI TRỒNG 1. Làm rào bảo vệ: Trồng cây dứa dại và một số cây khác, làm thành hàng rào xung quanh.2. Phát quang: Chặt bỏ dây leo, cây hoang dại.3. Làm cỏ: Sạch cỏ xung quanh.4. Xới đất: Vun gốc Độ sâu xơi từ 13cm.5. Bón phân: Bón thúc trong năm đầu.BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 1: Kích thước hố loại 1 làm đất trồng cây (chiều dài x chiều rộng x chiều sâu) là:A. 30 x 30 x 30 cmB. 30 x 40 x 30 cmC. 40 x 40 x 40 cmD. 40 x 40 x 30 cmBÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 2: Khi đào hố trồng cây rừng người ta đem đất màu trộn với loại phân bón gì?A. Phân hữu cơ ủ hoai.B. Supe lân.C. NPKD. Tất cả đều đúng.BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 3: Trồng cây con rễ trần hay được áp dụng trong trường hợp:A. Cây phục hồi nhanh, bộ rễ khỏe.B. Đất tốt và ẩm.C. Cả A và B đều đúng.D. Cả A và B đều sai.BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 4: Thứ tự đúng của quy trình trồng cây con rễ trần là:A. Tạo lỗ trong hố đất → Đặt cây vào lỗ trong hố → Nén đất → Lấp đất kín gốc cây → Vun gốc.B. Tạo lỗ trong hố đất → Đặt cây vào lỗ trong hố → Lấp đất kín gốc cây → Nén đất → Vun gốc.C. Tạo lỗ trong hố đất → Nén đất → Lấp đất kín gốc cây → Đặt cây vào lỗ trong hố → Vun gốc.D. Tạo lỗ trong hố đất → Lấp đất kín gốc cây → Đặt cây vào lỗ trong hố → Nén đất → Vun gốc.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_cong_nghe_lop_7_tiet_25_trong_cay_rung_cham_soc_ru.pptx