Bài giảng Bài 3 : một số tính chất chính của đất trồng tiết 3

I I. MỤC TIÊU BÀI HỌC :

1. Kiến thức: - Hs nêu được các đặc điểm cơ bản của phân bón

- Hiểu được thành phần cơ giới của đất là gì? Thế nào là đất chua, kiềm , trung tính? Vì sao đất giữ được nước và dinh dưỡng.

- Hiểu được thế nào là độ phì nhiêu của đất?

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh, thảo luận nhóm và liên hệ thực tế

3. Thái độ: Giáo dục ý thức Có ý thức bảo vệ , duy trì và nâng cao độ phì nhiêu của đất.

 

doc3 trang | Chia sẻ: shironeko | Lượt xem: 3882 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 3 : một số tính chất chính của đất trồng tiết 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 3 : MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH CỦA ĐẤT TRỒNG Tuần:3 Ngày soạn: 22/8/2009 Tiết: 3 Ngày dạy : 24/8/2009 I I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Kiến thức: - Hs nêu được các đặc điểm cơ bản của phân bón Hiểu được thành phần cơ giới của đất là gì? Thế nào là đất chua, kiềm , trung tính? Vì sao đất giữ được nước và dinh dưỡng. Hiểu được thế nào là độ phì nhiêu của đất? 2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh, thảo luận nhóm và liên hệ thực tế 3. Thái độ: Giáo dục ý thức Có ý thức bảo vệ , duy trì và nâng cao độ phì nhiêu của đất. II. CHUẨN BỊ - Gv: Sơ đồ 2, bảng phụ. - Hs:Chuẩn bị 1 số mẫu phân thông thường: phân hữu cơ, phân hoá học… III.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1. Kiểm tra 15 phút : 2. Giới thiệu bài Đa số cây trồng nông nghiệp sống và phát triển trên đất. Thành phần và tính chất của đất ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng nông sản. Muốn sử dụng đất hợp lí cần phải biết được các đặc điểm và tính chất của đất 3. Phát triển bài: GIÁO VIÊN HỌC SINH NỘI DUNG Hoạt động 1: Tìm hiểu thành phần cơ giới của đất trồng ? Phần rắn của đất bao gồm những thành phần nào ? - Gv yêu câu hoc sinh nghiên cứu thông tin sgk trong vòng 2’ ? Phần khóang trong đất bao gồm các hạt nào ? ? Kích thước của từng hạt GV: Thông báo: dựa vào tỉ lệ thành phần khối lượng các hạt này trong đất mà gọi là thành phần cơ giới của đất . ? Thành phần cơ giới của đất là gì? ? Dựa vào thành phần cơp giới đất được chia là mấy loại -Gv yêu cầu HS kết luận à chất hữu cơ và chất vô cơ -Hs nghiên cứu thông tin và trả lời được à 3 loại hạt: + Hạt cát : 0.05 -2 mm + Hạt lion : 0.002- 0.05 mm + Hạt sét : nhỏ hơn 0.002 mm -HS trả lời à Tỉ lệ (%) của cá hạt cát , limon , sét trong đất tạo nên thành phần cơ giới của đất - Hs kết luận I. Thành phần cơ giới của đất - Tỉ lệ (%) của cá hạt cát , limon , sét trong đất tạo nên thành phần cơ giới của đất - Đất được chia làm 3 loại : + Đất cát + Đất sét + Đất thịt Hoạt động 2: Tìm hiểu độ chua , độ kiềm của đất -Yêu cầu HS đọc SGK ? Độ pH dùng để đo cái gì? ? Trị số pH dao động trong phạm vi nào ? ? Với các giá trị nào của pH thì đất gọi là + Đấtchua + Đất kiềm, + Đất trung tính ? -GV: người ta xác định đất chua, đất kiềm, trung tính để có kế hoạch cải tạo và sử dụng.Bởi vì mỗi loại cây trồng chỉ sinh trưởng và phát triển tốt trong một phạm vi PH nhất định , việc nghiên cúu xác định độ PH của đất giúp bố trí cây trồng hợp lí -Gv liên hệ thực tế : bón vôi đối với đất - Hs đọc thông tin và trả lời được à Đo độ chua , độ kiềm của đất à Dao động trong pH :3-9. à Các giá trị của PH xác định các loạiđất trồng + Đấtchua : pH < 6.5 + Đất kiềm : pH > 0.5 + Đất trung tính : pH = 6.6-7.5 II. Độ chua , độ kiềm của đầt - Độ chua , độ kiềm của đất được đo bằng độ PH - Dựa vào độ PH , người ta chia đất thành : + Đấtchua : pH < 6.5 + Đất kiềm : pH > 0.5 + Đất trung tính : pH = 6.6-7.5 Hoạt động 3: Tìm hiểu khả năng giử nước và chất dinh dưỡng của đất - GV: hướng dẫn HS đọc mục III SGK. ? Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng? -GV: Nhấn mạnh : hạt càng bé thì khả năng giữ-Nước và chất dinh dưỡng càng tốt. -Gv yêu cầu cho HS hoạt động nhóm so sánh khả năng giữ được nước và các chất dinh dưỡng của các loại đất cát, thịt và sét. - Cho HS trình bày kết quả thảo luận các nhóm khác nhận xét bổ sung - Gv nhận xét và bổ sung thông tin - Gv yêu cầu Hs kết luận ? Khả năng giử nước cà chất dinh dưỡng của đất nhờ vào đâu -Hs: đọc SGK , trả lời câu hỏi: àNhờ các hạt cát, limon, sét và chất mùn mà đất giữ được nước và các chất dinh dưỡng. - Hs chú ý thu thập thông tin - HS hoạt động nhóm - Đại diện nhóm trình bày kết quả. khả năng giữ được nước và các chất dinh dưỡngcủa đất sét tốt nhất, đất thịt TBình , đất cát kém nhất -Hs kết luận à Khả năng giữ nước vào chất sinh dưỡng dựa vào các hạt cát , limon , sét và chất mùn II. Khả năng giử nứoc và chất dinh dưỡng củc đất Khả năng giữ nước vào chất sinh dưỡng dựa vào các hạt cát , limon , sét và chất mùn Hoạt động 4: Tìm hiểu độ phì nhiêu của đất -Gv yêu cầu Hs liên hệ thực tế địa phương và trả lời câu hỏi ? Ở đất thiếu nước , thiếu chất dinh dưỡng, câytrồng phát triển ntn ? ? Ở đất đủ nước và chất dinh dưỡng, cây trồng phát triển ntn ? GV: thông báo cho HS 2 yếu tố của độ phì nhiêu. ? Độ phì nhiêu của đất là gì ? GV: Nhấn mạnh độ phì nhiêu của đất chỉ là khảnăng của đất cho năng suất cao. Muốn đạt năng sấutt cao ngoài độ phì nhiêu của đất còn có các Yếu tố giống tốt, thời tiết tốt và chăm sóc tốt và không chứa chất độc hại cho cây trồng . -Hs liên hệ thực tế và trả lời được : à cây trồng phát triển chậm và không có năng suất cao à Cây trồng phát triển nhanh và cho năng suất cao à Độ phì nhiêu của đất là khả năng của đất cung cấp đủ nước , ôxi và chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng bảo đảm năng suất cao, đồng thời không chứa chất có hại cho cây. II. Độ phì nhiêu của đất Độ phì nhiêu của đất là khả năng của đất cung cấp đủ nước , ôxi và chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng bảo đảm năng suất cao, đồng thời không chứa chất có hại cho cây 4. Củng cố và đánh giá.- Đọc ghi nhớ sgk. Câu 1 : Theo thành phân cơ giới đất được chia làm : a. 3 loại b. 4 loại c. 5 loại d.6 loại 5. Dặn dò: - Học bài - Chuẩn bị bài tiếp theo : Biện pháp sử dụng vào bảo vệ đất ? Vì sao phải sử dụng đất hợp lí ? Kẻ bảng trang 15 và hòan thành trước ở nhà : Mục đích và áp dụng cho từng biện pháp đối với từng loại đất Đề và đáp án kiểm tra 15 phút : Đề ra : Câu 1 :Đất trồng là gì ? Vai trò của đất trồng là ? Câu 2 : Thành phần chính của đất trồng Lấy ví dụ ? Đáp án : Câu 1 : - Nêu đúng khái niệm ( 3đ) - Vai trò : cung cấp nước, oxi , chất dinh dưỡng và giữ cho cây đứng vững ( 2đ) Câu 2 : - Thành phần : + Phần khí : + Phần rắn : phần vô cơ và thành phần hữu cơ + Phần lỏng : à Mỗi đáp án đúng 1 đ Kết quả bài kiểm tra 15 phút Lớp Sĩ số Giỏi Khá Trung bình Yếu 7A 7B 7C 7D 7E Nhận xét :

File đính kèm:

  • doctiet 3.doc