Bài giảng Công nghệ Lớp 9 - Bài 8: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH

- Hiểu được nguyên lý hoạt động của mạch điện.

- Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn.

- Lập được bảng dự trù vật tư cho mạch điện.

TÌM HIỂU SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ

Hai bóng đèn được mắc với nhau như thế nào?

 Cầu chì, công tắc được mắc vào dây pha hay dây trung hòa?

Phương án lắp đặt các thiết bị đóng cắt, bảo vệ và phương án đi dây.

- Cầu chì và công tắc đặt trên bảng điện

- Bóng đèn đặt bên phải bảng điện.

- Từ dây pha đến cầu chì đến công tắc đến bóng đèn, từ bóng đèn đến dây trung hòa

 

ppt15 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 25/06/2022 | Lượt xem: 215 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Công nghệ Lớp 9 - Bài 8: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu hỏi : Hãy tr ình bày các bước vẽ s ơ đồ lắp đặt và vẽ ho àn tất sơ đồ lắp đặt của mạch đèn huỳnh quang . KIỂM TRA BÀI CŨ CL O A CL O A KIỂM TRA BÀI CŨ Vẽ đường dây nguồn Xác định vị trí bảng điện, bộ đèn Xác định vị trí các thiết bị trên bảng điện Vẽ đường dây dẫn điện Bài 8: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH - Hiểu được nguyên lý hoạt động của mạch điện . - Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn . - Lập được bảng dự trù vật tư cho mạch điện . SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ O A TÌM HIỂU SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ Hai bóng đèn được mắc với nhau như thế nào ? Cầu chì , công tắc được mắc vào dây pha hay dây trung hòa ? Phương án lắp đặt các thiết bị đóng cắt , bảo vệ và phương án đi dây. Mắc song song Dây pha - Cầu chì và công tắc đặt trên bảng điện - Bóng đèn đặt bên phải bảng điện. - Từ dây pha đến cầu chì đến công tắc đến bóng đèn, từ bóng đèn đến dây trung hòa O A NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH ĐIỆN O A CT1 Cc1 Cc2 CT2 BĐ2 BĐ1 SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT O A STT TÊN DỤNG CỤ, VẬT LIỆU, THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG YÊU CẦU KT 1. 2. 3. 4. . . . BẢNG DỰ TRÙ DỤNG CỤ, VẬT LIỆU, THIẾT BỊ SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT O A O A BẢNG DỰ TRÙ DỤNG CỤ, VẬT LIỆU, THIẾT BỊ Cách điện tốt 1 bộ Bộ dụng cụ sửa chữa điện 9. Co vuông (tr ịn ) 2 co T, 1 co L Co nối 8. Ống vuông (tr ịn ) 1 dài, 1 trung, 2 ngắn Ống nhựa luồn dây 7. Đui gài 2 cái Đui đèn 6. 240V – 75W 2 bóng Bóng đèn sợi đốt 5. 240V – 5A 2 cái Công tắc 2 cực 4. 240V – 5A 2 cái Cầu chì 3. Bảng nhựa 1 cái Bảng điện 2. Dây đơn, 2 màu dây 3m Dây dẫn 1. Yêu cầu kỹ thuật Số lượng Tên dụng cụ, vật liệu, thiết bị STT CỦNG CỐ BÀI O A Câu hỏi: hãy trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện. CT1 Cc1 Cc2 CT2 BĐ2 BĐ1 DẶN DỊ - Hồn tất phần ghi bài vào vở, học bài - Chuẩn bị dụng cụ vât liệu - thiết bị theo bảng dự trù

File đính kèm:

  • pptbai_giang_cong_nghe_lop_9_bai_8_thuc_hanh_lap_mach_dien_hai.ppt
Giáo án liên quan