Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Bài 20: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (Tiếp theo) - Năm học 2017-2018

Thảo luận nhóm

Nhờ đâu mà đồng bằng Nam Bộ đã trở thành vùng có ngành công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta?

Vùng có ngành công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta

Nguồn nguyên liệu

Nguồn lao động

Được đầu tư xây dựng nhiều nhà máy

 Mời các em xem hình ảnh, phim, sau đó trả lời các câu hỏi:
-Kể tên các ngành công nghiệp nổi tiếng của đồng bằng Nam Bộ ?
- Kể tên các sản phẩm của đồng bằng Nam Bộ?

Hằng năm, đồng bằng Nam Bộ tạo ra được hơn một nửa giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước.

 

ppt22 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 385 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Bài 20: Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (Tiếp theo) - Năm học 2017-2018, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ñòa lí lôùp 4 BAØI 20 HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT CUÛA NGÖÔØI DAÂN ÔÛ ÑOÀNG BAÈNG NAM BOÄ ( TIEÁP THEO )ĐỒNG BẰNG NAM BỘLược đồ tự nhiên đồng bằng Nam BộÔn bài cũĐồng bằng Nam Bộ có những đặc điểm:Đồng bằng lớn nhất cả nướcCó nhiều vùng trũng để trồng lúaCó mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịtVựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nướcĐSĐĐBÀI MỚIBÀI 20:HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG NAM BỘ ( tiếp theo)HOAÏT ÑOÄNG 1Vuøng coâng nghieäp phaùt trieån maïnh nhaát nöôùc ta Thảo luận nhómNhờ đâu mà đồng bằng Nam Bộ đã trở thành vùng có ngành công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta?Vùng có ngành công nghiệp phát triển mạnh nhất nước taNguồn nguyên liệuĐược đầu tư xây dựng nhiều nhà máyNguồn lao độngKĩ sưCông nhânThủy sảnTrái câyNhà máy lọc dầuXưởng may Mời các em xem hình ảnh, phim, sau đó trả lời các câu hỏi: -Kể tên các ngành công nghiệp nổi tiếng của đồng bằng Nam Bộ ? - Kể tên các sản phẩm của đồng bằng Nam Bộ?Sản xuất linh kiện máy tính điện tửMời các em hãy quan sát những bức hình sauDây chuyền sản xuất bột ngọtChế biến hạt điều xuất khẩuPhân xưởng cán đồngNhà máy đạm Phú MỹKhai thác dầu khíKhai thác dầu khíTên các ngành công nghiệpTên các sản phẩm công nghiệpKhai thác dầu khíSản xuất điệnHóa chất, phân bónCao suChế biến lương thực, thực phẩmDệt, may mặcDầu mỏ, khí đốtĐiệnThuốc, phân bón,Nệm, vỏ xe,Gạo, ngũ cốc, sữa,Áo, giày, vớ, mền,Sản xuất linh kiện điện tửChế biến thủy sảnSản xuất bánhSản xuất phân bónMay quần áoNêu dẫn chứng cho thấy đồng bằng Nam Bộ có công nghiệp phát triển nhất nước ta?Hằng năm, đồng bằng Nam Bộ tạo ra được hơn một nửa giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước.Họat động 2: Tìm hiểu về chợ nổi trên sôngTheo em, đồng bằng Nam Bộ có điều kiện nào để hình thành chợ nổi trên sông?Lược đồ tự nhiên đồng bằng Nam BộĐồng bằng Nam Bộ có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt để hình thành chợ nổi trên sông.Chợ nổiVòng 1:Nhóm 1: Nét độc đáo của đồng bằng sông Cửu Long là gì? Nổi tiếng ở đây là các chợ nào?Nhóm 2: Chợ nổi thường họp ở đâu? Vì sao lại họp ở đấy?Nhóm 3: Người dân mua bán những gì ở chợ nổi nào? Vào thời gian nào?Vòng 2Em hãy mô tả chợ nổi trên sông ở đồng bằng Nam Bộ?Đồng bằng Nam BộCông nghiệp phát triển nhất nước ta Khai thác dầu khíChế biến lương thực, thực phẩmHóa chất, cơ khí Điện tử, dệt mayChợ nổi trên sôngLà một nét độc đáo của đồng bằng sông Cửu LongMOÂ TAÛ VEÀ CHÔÏ NOÅI TREÂN SOÂNG CHÔÏ HOÏP ÔÛ NHÖÕNG ÑOAÏN SOÂNG THUAÄN TIEÄN CHO VIEÄC GAËP GÔÕ CUÛA XUOÀNG GHE TÖØ NHIEÀU NÔI ÑOÅ VEÀ . NGÖÔØI DAÂN ÑEÁN CHÔÏ BAÈNG XUOÀNG GHE HAØNG HOAÙ BAÙN ÔÛ CHÔÏ NHÖ RAU QUAÛ , THÒT CAÙ , QUAÀN AÙO ÑEÀU COÙ THEÅ BAÙN TREÂN XUOÀNG GHE LOAÏI HAØNG COÙ NHIEÀU HÔN CAÛ LAØ NOÂNG SAÛN Đúng hay sai ???ÑOÀNG BAÈNG NAM BOÄ LAØ NÔI COÙ COÂNG NGHIEÄP PHAÙT TRIEÅN MAÏNH NHAÁT NÖÔÙC TA CAÙC NGAØNH COÂNG NGHIEÄP NOÅI TIEÁNG LAØ KHAI THAÙC DAÀU KHÍ ,CHEÁ BIEÁN LÖÔNG THÖÏC, THÖÏC PHAÅM, HOAÙ CHAÁT, CÔ KHÍ , ÑIEÄN TÖÛ, DEÄT MAY CHÔÏ NOÅI TREÂN SOÂNG LAØ NEÙT ÑOÄC ÑAÙO CUÛA ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖÛU LONGĐĐĐ

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_lop_4_bai_20_hoat_dong_san_xuat_cua_nguoi_d.ppt
Giáo án liên quan