Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 5: Tìm số trung bình cộng - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

 Bài toán 1:

 Rót vào can thứ nhất 6l dầu, rót vào can thứ hai 4l dầu. Hỏi nếu số lít dầu đó được rót đều vào 2 can thì mỗi can có bao nhiêu lít dầu?

Tổng số lít dầu của 2 can là:

6 + 4 = 10 (l)

Số lít dầu rót đều vào mỗi can là:

10 : 2 = 5 (l)

Đáp số: 5 l

Bài toán 2:Số học sinh của 3 lớp lần lượt là 25 học sinh, 27 học sinh, 32 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Cách 1:Tổng số học sinh của 3 lớp là:

 25 + 27 + 32 = 84 (học sinh)

 Trung bình mỗi lớp có là

 84 : 3 = 28 (học sinh)

 Đáp số: 28 (học sinh)

Cách 2: Trung bình mỗi lớp có là:

 (25 + 27 + 32) 3 = 28 (học sinh)

 Đáp số: 28 học sinh

 

ppt13 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 275 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 5: Tìm số trung bình cộng - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI CŨ: Em hãy đặt một câu hỏiKHỞI ĐỘNG: PHIẾU BÀI TẬPĐiền số thích hợp vào chỗ chấm: 2 ngày = ... giờ 4 giờ = ... phút 3 phút 10 giây = ... giây 5 ngày 10 giờ = ... giờ 48 240 190 130TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNGToán Ta có sơ đồ:?l4l?l Bài giảiTổng số lít dầu của 2 can là: 6 + 4 = 10 (l)Số lít dầu rót đều vào mỗi can là:10 : 2 = 5 (l)Đáp số: 5 l Bài toán 1: Rót vào can thứ nhất 6l dầu, rót vào can thứ hai 4l dầu. Hỏi nếu số lít dầu đó được rót đều vào 2 can thì mỗi can có bao nhiêu lít dầu?6l Nhận xét:Lấy tổng số lít dầu chia cho 2 được số lít dầu rót đều vào mỗi can: (6 + 4) : 2 = 5 (l)Tổng hai sốSố các số hạngSố trung bình cộng-Số 5 là trung bình cộng của 2 số 6 và 4Bài toán 2:Số học sinh của 3 lớp lần lượt là 25 học sinh, 27 học sinh, 32 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?Bài giảiCách 1:Tổng số học sinh của 3 lớp là: 25 + 27 + 32 = 84 (học sinh) Trung bình mỗi lớp có là 84 : 3 = 28 (học sinh) Đáp số: 28 (học sinh)Ta có sơ đồ: Cách 2: Trung bình mỗi lớp có là: (25 + 27 + 32) 3 = 28 (học sinh) Đáp số: 28 học sinh27 học sinh32 học sinh25 học sinh? học sinh? học sinh? học sinhQuy tắc: Muốn tìm trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng các số đó, rồi chia tổng đó cho các số hạngBài tập vận dụng: Tìm số trung bình cộng của các số:5; 10; 15; 12; 18(5 + 10 + 15 + 12 + 18) : 5 = 12PHIẾU BÀI TẬPBài 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau:a, 42 và 52 c, 34; 43; 52 và 39b, 36; 42 và 57 d, 20; 35; 37; 65 và 73 Bài 2: Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh lần lượt cân nặng là 36kg, 38kg, 40kg, 34kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? Bài 3:(nâng cao)Tìm 3 số lẻ liên tiếp biết tổng của chúng là 135.Bài 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau:a, 42 và 52 (42 + 52) : 2 = 47b, 36; 42 và 57(36 + 42 + 57) : 3 = 45c, 34; 43; 52 và 39(34 + 43 + 52 + 39) : 4 = 42 d, 20; 35; 37; 65 và 73(20 + 35 + 37 + 65 + 73) : 5 = 46Bài 2: Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh lần lượt cân nặng là 36kg, 38kg, 40kg, 34kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?Bài giải:Trung bình mỗi em cân nặng là:(36 + 38 + 40) : 3 = 38 (kg) Đáp số: 38 kgBài 3:(nâng cao)Trung bình cộng của 3 số lẻ liên tiếp bằng số lẻ chính giữa, tức là bằng số lẻ thứ hai. Vậy số lẻ thứ hai là:135 : 3 = 45Số lẻ thứ nhất là:45 – 2 = 43Số lẻ thứ ba là:45 + 2 = 47 Đáp số: 43; 45; 47Trò chơi"Ô cửa bí mật"1234Trò chơi24; 36; 25 và 35(24 + 36 + 25 + 35) : 4 = 3010"Ô cửa bí mật"Trò chơi14; 32; 21 và 29(14 + 32 + 21 + 29) : 4 = 24 10"Ô cửa bí mật"Trò chơi (35 + 45 + 22) : 3 = 34 35; 45 và 22 10"Ô cửa bí mật"Trò chơi(25 + 30 + 15 + 40 + 55) : 5 = 3325; 30; 15; 40 và 5510"Ô cửa bí mật"

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_5_tim_so_trung_binh_cong_nam_hoc_2.ppt