Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài 20: Nước có những tính chất gì? - Nguyễn Thị Hải

Hoạt động 1:

Phát hiện màu, mùi, vị của nước

Nước là một chất lỏng trong suốt không màu, không mùi, không vị.

Hoạt động 2:

Phát hiện hình dạng của nước

Nước không có hình dạng nhất định.

Hoạt động 3:

Tìm hiểu về sự chảy của nước

Nước chảy từ cao xuống thấp và lan ra khắp mọi phía.

Hoạt động 4:

Tìm hiểu về tính thấm của nước

Nước thấm qua một số vật.

Hoạt động 5:

Tìm hiểu về tính hòa tan của nước

Nước hòa tan một số chất.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 27/09/2021 | Lượt xem: 253 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài 20: Nước có những tính chất gì? - Nguyễn Thị Hải, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoa hỌcChµo mõng quý thÇy c« vÒ dù giê th¡m lípGIÁO VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ HẢI Tổ chuyên môn: Khối 4 Khoa học:Nöôùc coù nhöõng tính chaát gì ?Hoạt động 1:Phát hiện màu, mùi, vị của nướcNước là một chất lỏng trong suốt không màu, không mùi, không vị.Khoa học:Nöôùc coù nhöõng tính chaát gì ?Hoạt động 2:Phát hiện hình dạng của nướcNước không có hình dạng nhất định.Khoa học:Nöôùc coù nhöõng tính chaát gì ?Hoạt động 3:Tìm hiểu về sự chảy của nướcNước chảy từ cao xuống thấp và lan ra khắp mọi phía.Khoa học:Nöôùc coù nhöõng tính chaát gì ?Hoạt động 4:Tìm hiểu về tính thấm của nướcNước thấm qua một số vật.Khoa học:Nöôùc coù nhöõng tính chaát gì ?Hoạt động 5:Tìm hiểu về tính hòa tan của nướcNước hòa tan một số chất.Khoa học:Nöôùc coù nhöõng tính chaát gì ?Tính chất của nướclà một chất lỏng trong suốt, không màu, không mùi, không vị.không có hình dạng nhất định.chảy từ cao xuống thấp và lan ra khắp mọi phía.thấm qua một số vật.hòa tan một số chất.Ghi nhớTrân trọng kính chàoQuý thầy cô

File đính kèm:

  • pptbai_giang_khoa_hoc_lop_4_bai_20_nuoc_co_nhung_tinh_chat_gi_n.ppt