Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài 5: Vai trò của chất đạm và chất béo - Năm học 2019-2020

1.Vai trò của chất đạm

Chất đạm giúp xây dựng và đổi mới cơ thể: tạo ra những tế bào mới làm cho cơ thể lớn lên, thay thế những tế bào già bị huỷ hoại trong hoạt động sống của con người.

2. Vai trò của chất béo

Chất béo rất giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các vi-ta-min : A, D, E, K.

Em hãy nêu vai trò của chất béo.

 

pptx17 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 391 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài 5: Vai trò của chất đạm và chất béo - Năm học 2019-2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoa học:Vai trò của chất đạm và chất béoTHẢO LUẬN NHÓM 4 Vịt quay Cá Thịt lợnTômKể tên một số thức ăn chứa nhiều chất đạm mà em biết.Đậu nànhTrứngThịt bòĐậu phụĐậu Hà LanCuaỐc Chất đạm giúp xây dựng và đổi mới cơ thể: tạo ra những tế bào mới làm cho cơ thể lớn lên, thay thế những tế bào già bị huỷ hoại trong hoạt động sống của con người.Khoa học:Vai trò của chất đạm và chất béo1.Vai trò của chất đạmKể tên một số thức ăn chứa nhiều chất béo mà em biết.DừaVừngDầu thực vậtMỡ lợnLạc Chất béo rất giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các vi-ta-min : A, D, E, K.Khoa học:Vai trò của chất đạm và chất béo2. Vai trò của chất béo Khoa học:Vai trò của chất đạm và chất béo Chất đạm giúp xây dựng và đổi mới cơ thể: tạo ra những tế bào mới làm cho cơ thể lớn lên, thay thế những tế bào già bị huỷ hoại trong hoạt động sống của con người.1. Vai trò của chất đạm Chất béo rất giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các vi-ta-min : A, D, E, K.2. Vai trò của chất béo Thø tùTªn thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹mNguån gèc thùc vËtNguån gèc ®éng vËt1§Ëu nµnh (đËu t­ư¬ng)2ThÞt lîn3Trøng4ThÞt vÞt5C¸6§Ëu phô7T«m8ThÞt bß9§Ëu Hµ Lan10Cua, ècHoàn thành bảng thức ăn chứa chất đạmThø tùTªn thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt ®¹mNguån gèc thùc vËtNguån gèc ®éng vËt1§Ëu nµnh (đËu tư­¬ng)X2ThÞt lînX3TrøngX4ThÞt vÞtX5C¸X6§Ëu phôX7T«mX8ThÞt bßX9§Ëu Hµ LanX10Cua, ècXHoàn thành bảng thức ăn chứa chất đạmThø tùTªn thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt bÐoNguån gèc thùc vËtNguån gèc ®éng vËt1Mì lîn2L¹c3DÇu ¨n4Võng5DõaHoàn thành bảng thức ăn chứa chất béoThø tùTªn thøc ¨n chøa nhiÒu chÊt bÐoNguån gèc thùc vËtNguån gèc ®éng vËt1Mì lînX2L¹cX3DÇu ¨nX4VõngX5DõaXHoàn thành bảng thức ăn chứa chất béoKhoa học:Vai trò của chất đạm và chất béo Chất đạm giúp xây dựng và đổi mới cơ thể: tạo ra những tế bào mới làm cho cơ thể lớn lên, thay thế những tế bào già bị huỷ hoại trong hoạt động sống của con người.1. Vai trò của chất đạm Chất béo rất giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các vi-ta-min : A, D, E, K.2. Vai trò của chất béoCá kho tộThịt lợn xàoThịt bò xào súp lơ xanhKhoa học:Vai trò của chất đạm và chất béo Chất đạm giúp xây dựng và đổi mới cơ thể: tạo ra những tế bào mới làm cho cơ thể lớn lên, thay thế những tế bào già bị huỷ hoại trong hoạt động sống của con người.1. Vai trò của chất đạm Chất béo rất giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các vi-ta-min : A, D, E, K.2. Vai trò của chất béo124356Ngôi sao chăm họcEm hãy kể tên 5 thức ăn chứa chứa nhiều chất đạm.Em hãy kể tên 5 thức ăn chứa nhiều chất béo.Em hãy nêu vai trò của chất đạm.Thức ăn chứa nhiều chất đạm phần lớn có nguồn gốc từ đâu?Thức ăn chứa nhiều chất béo phần lớn có nguồn gốc từ đâu?Em hãy nêu vai trò của chất béo.Khoa học:Vai trò của chất đạm và chất béo Chất đạm giúp xây dựng và đổi mới cơ thể: tạo ra những tế bào mới làm cho cơ thể lớn lên, thay thế những tế bào già bị huỷ hoại trong hoạt động sống của con người.1. Vai trò của chất đạm Chất béo rất giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các vi-ta-min : A, D, E, K.2. Vai trò của chất béo

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_khoa_hoc_lop_4_bai_5_vai_tro_cua_chat_dam_va_chat.pptx
Giáo án liên quan