Bài giảng môn Toán Lớp 4 - Tuần 11: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

a) 1324 x 20 = ?

Nhân 1324 với 2, được 2648, viết 2648. Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải 2648, được 26480

Vậy 1324 x 20 = 26480

“Khi nhân với số có tận cùng là chữ số 0 ta có thể làm thế nào?”

KẾT LUẬN:

Khi nhân với số có tận cùng là chữ số 0. Ta nhân các chữ số khác 0 với nhau. Rồi đếm xem ở tận cùng cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số 0, thì ta thêm vào bên phải của tích vừa tìm đượcbấy nhiêu chữ số 0.

a) 230 x 70 = ?

Ta có thể chuyển thành nhân một số với 100 như sau:

Nhân 23 với 7, được 161, viết 161. Viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải 161, được 16100

Vậy 230 x 70 = 16100

 

ppt12 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 334 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Toán Lớp 4 - Tuần 11: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN: TOÁNKIỂM TRA Tính bằng cách thuận tiện nhấta)5 x 2 x 34 b)5 x 9 x 3 x 2 = (5 x 2)x 34 = 10 x 34 = 340 = (5 x 2)x (9 x 3) = 10 x 27 = 270a) 1324 x 20 = ?Ta có thể tính như sau: 1324 x 20 =1324 x (2 x 10)=(1324 x 2) x 10= 2648 x 10= 26480Nhân 1324 với 2, được 2648, viết 2648. Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải 2648, được 26480Ta đặt tính rồi tính như sau:13242084 620Vậy 1324 x 20 = 26480 x“Khi nhân với số có tận cùng là chữ số 0 ta có thể làm thế nào?” Khi nhân với số có tận cùng là chữ số 0. Ta nhân các chữ số khác 0 với nhau. Rồi đếm xem ở tận cùng cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số 0, thì ta thêm vào bên phải của tích vừa tìm đượcbấy nhiêu chữ số 0.KẾT LUẬN:a) 230 x 70 = ?Ta có thể chuyển thành nhân một số với 100 như sau: 230 x 70 =(23 x 10)x (7 x 10)= 23 x 10 x 7 x 10= 23 x 7 x 10 x 10= (23 x 7) x(10 x 10)= 161 x 100= 16100Nhân 23 với 7, được 161, viết 161. Viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải 161, được 16100Ta đặt tính rồi tính như sau:230 x7016100Vậy 230 x 70 = 16100b) 13 546 x 3013546x30406 380= 406 380a) 1 342 x 401 342x4053 680= 53 680Đặt tính rồi tính:Luyện tập:c) 13546 x 30= 406 38013546x30406 380BÀI 1a)1326 x 300= 397 800b)3450 x 20= 69 000Tính kết quả:BÀI 2c)1450 x 800= 1 160 000BÀI 4Tóm tắt 30 cm Chiều rộng: Chiều dài : Diện tích: ..? Bài giảiChiều dài của tấm kính là:30 x 2 = 60 ( cm)Diện tích của tấm kính hình chữ nhật là:30 x 60 = 1 800 ( )Đáp số: 1 800Luật chơi như sau: mỗi em một một bảng con trong 5 giây, ghi lại chữ cái đầu của đáp án đúng.không được nhìn bạn,ai chậm sẽ không được đưa bảng lênTRÒ CHƠI :Ai nhanh ,ai đúnga) 3159 x 300= ?A) 009477B) 940077C) 947700012345HÕt giêb) 79 x 2000= ?A) 90007B) 79000C) 90070012345HÕt giêCỦNG CỐ-DẶN DÒ Khi ta nhân các số tận cùng bằng o ,ta thực hiện như thế nào?Về nhà xem lại bài và làm bài tập số 3Chuẩn bị bài mới Đề xi mét vuông

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_toan_lop_4_tuan_11_nhan_voi_so_co_tan_cung_la.ppt
Giáo án liên quan