Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài 61: Trao đổi chất ở thực vật - Năm học 2020-2021

- Quan sát tranh, em hãy cho biết cây xanh sống được là nhờ những yếu tố nào ?

Cây xanh sống được là nhờ:

Ánh sáng.

Nước.

Chất khoáng có trong đất.

Khí các-bô-níc và khí ô-xi có trong không khí.

-Trong quá trình sống, cây phải thường xuyên lấy từ môi trường và thải ra môi trường những gì ?

Trong quá trình sống, cây thường xuyên phải:

Lấy từ môi trường các chất khoáng có trong đất, nước, khí các-bô-níc, khí ô-xi.

Thải ra môi trường khí các-bô-níc, hơi nước, khí ô-xi và các chất khoáng khác.

* Quá trình trên được gọi là quá trình trao đổi chất của thực vật.

 Quá trình trao đổi chất ở thực vật là quá trình cây xanh lấy từ môi trường các chất khoáng, khí các-bô-níc, khí ô-xi, nước, và thải ra môi trường khí các-bô-níc, khí ô-xi, hơi nước và các chất khoáng khác.

 a) Sự trao đổi khí ở thực vật:

Cũng như người và động vật, thực vật cần khí ô-xi để hô hấp và duy trì các hoạt động sống của mình. Trong quá trình hô hấp, thực vật hấp thụ khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc.

pptx11 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 371 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài 61: Trao đổi chất ở thực vật - Năm học 2020-2021, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoa học: Câu 1: Không khí có vai trò như thế nào đối với đời sống thực vật ? Câu 2: Trong quá trình quang hợp, thực vật hút khí gì và thải ra khí gì ? Câu 3: Trong quá trình hô hấp, thực vật hút khí gì và thải ra khí gì ?Kiểm tra bài cũ: Trao đổi chất ở thực vật1/ Thế nào là sự trao đổi chất ở thực vật?- Quan sát tranh, em hãy cho biết cây xanh sống được là nhờ những yếu tố nào ?* Ánh sáng.* Nước.* Chất khoáng có trong đất.* Khí các-bô-níc và khí ô-xi có trong không khí.- Cây xanh sống được là nhờ:Khoa học:Khoa học: Trao đổi chất ở thực vật1/ Thế nào là quá trình trao đổi chất ở thực vật?-Trong quá trình sống, cây phải thường xuyên lấy từ môi trường và thải ra môi trường những gì ?* Trong quá trình sống, cây thường xuyên phải:-Thải ra môi trường khí các-bô-níc, hơi nước, khí ô-xi và các chất khoáng khác.* Quá trình trên được gọi là quá trình trao đổi chất của thực vật.-Lấy từ môi trường các chất khoáng có trong đất, nước, khí các-bô-níc, khí ô-xi.Khoa học: Trao đổi chất ở thực vật1/ Thế nào là quá trình trao đổi chất ở thực vật? Quá trình trao đổi chất ở thực vật là quá trình cây xanh lấy từ môi trường các chất khoáng, khí các-bô-níc, khí ô-xi, nước, và thải ra môi trường khí các-bô-níc, khí ô-xi, hơi nước và các chất khoáng khác. Khoa học: Trao đổi chất ở thực vật2/ Sự trao đổi chất giữa thực vật và môi trường: a) Sự trao đổi khí ở thực vật:-Trong hô hấp thực vật hấp thụ khí gì ?-Trong hô hấp thực vật thải ra khí gì ?THỰC VẬTThải raHấp thụKhí ô-xiKhí các-bô-níc*Sơ đồ sự trao đổi khí trong hô hấp ở thực vật.Khoa học: Trao đổi chất ở thực vật2/ Sự trao đổi chất giữa thực vật và môi trường:-Cũng như người và động vật, thực vật cần khí ô-xi để hô hấp và duy trì các hoạt động sống của mình. Trong quá trình hô hấp, thực vật hấp thụ khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc. a) Sự trao đổi khí ở thực vật: Khoa học: Trao đổi chất ở thực vật2/ Sự trao đổi chất giữa thực vật và môi trường:b) Sự trao đổi thức ăn ở thực vật:-Quá trình quang hợp ở thực vật chỉ diễn ra trong điều kiện nào ?-Dưới ánh sáng mặt trời, thực vật hấp thụ những gì ?-Dýới ánh sáng mặt trời, thực vật thải ra những gì ?-Dưới ánh sáng mặt trời, thực vật thải ra những gì ?ÁNH SÁNGMẶT TRỜITHỰC VẬTHấp thụThải raKhí các-bô-nícNướcCác chất khoángKhí ô-xiHơi nướcCác chất khoáng khác* Sơ đồ sự trao đổi thức ăn ở thực vật.Khoa học:*Thực vật dùng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp các chất hữu cơ (ví dụ chất đường, bột) từ các chất vô cơ (nước, chất khoáng, khí các-bô-níc). Các chất hữu cơ này được dùng để nuôi cây.b) Sự trao đổi thức ăn ở thực vật:2/ Sự trao đổi chất giữa thực vật và môi trường: Trao đổi chất ở thực vậtTRÒ CHƠI Ô CHỮTRÒ CHƠI Ô CHỮ541632 Ử L ÍCâu 5: Trước khi thải ra môi trường, chất thải phải qua quá trình gì? K H N G K H íCâu 4: Thực vật cần gì để quang hợp và hô hấp?Câu 1: Đây là khí không duy trì sự cháy? H Í N I T ƠCâu 6: Không khí chuyển động tạo thành gì? G ÓCâu 3: Đây là khí thực vật thải ra trong quá trình hô hấp? K H C A C B Ô N I C Câu 2: Cây, cỏ, rong, rêu được gọi chung là gì? T Ự C V Ậ T 543210KH Í Ô X I K H Í Ô X I-Về nhà học bài.-Vẽ và trình bày lại sơ đồ trao đổi khí và trao đổi thức ăn ở thực vật.-Chuẩn bị bài:Thực vật cần gì để sống ? CHÚC CÁC EM HỌC TỐT

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_khoa_hoc_lop_4_bai_61_trao_doi_chat_o_thuc_vat_nam.pptx
Giáo án liên quan