Bài giảng Kĩ thuật Lớp 4 - Bài 8: Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn

Khâu thường

Đường khâu đột thưua

a, Mặt phải đưuờng khâu

b, Mặt trái đưuờng khâu

Thêu móc xích

 Đường thêu móc xích

a) Mặt phải đường thêu

b) Mặt trái đường thêu

 

ppt20 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 278 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kĩ thuật Lớp 4 - Bài 8: Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤYKĩ thuật – Lớp 4Bài 8: Cắt, khõu, thờu sản phẩm tự chọn. Kiểm tra bài cũ?Kĩ thuậtBài 8: Cắt, khõu, thờu sản phẩm tự chọn . 10987654312Khõu thườngCắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn a, Mặt phải đưường khâu b, Mặt trái đưường khâu Đưường khâu đột thưưa10198765432Thêu móc xích Đường thờu múc xớch a) Mặt phải đường thờub) Mặt trỏi đường thờuNhận xột – dặn dũCảm ơn cỏc em học sinh !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_ki_thuat_lop_4_bai_8_cat_khau_theu_san_pham_tu_cho.ppt