Giáo án Thể dục lớp 5 tuần 13

TÊN BÀI DẠY : ĐỘNG TÁC THĂNG BẰNG

 TRÒ CHƠI “AI NHANH VÀ KHÉO HƠN”

I/ Mục tiêu :

 - Ôn tập 05 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung.

 - Học mới động tác thăng bằng của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện được động tác thăng bằng.

 - Chơi trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được.

II/ Địa điểm, phương tiện :

 - Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập.

 - Một còi giáo viên, kẻ sân để chuẩn bị kiểm tra và chơi trò chơi.

 

doc3 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1878 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 5 tuần 13, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI SOẠN Tuaàn : 13 Số : 25 Thời gian : 35 phút Ngày dạy : 12/11/2013 -2014 TÊN BÀI DẠY : ĐỘNG TÁC THĂNG BẰNG TRÒ CHƠI “AI NHANH VÀ KHÉO HƠN” @&? I/ Mục tiêu : - Ôn tập 05 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung. - Học mới động tác thăng bằng của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện được động tác thăng bằng. - Chơi trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được. II/ Địa điểm, phương tiện : - Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập. - Một còi giáo viên, kẻ sân để chuẩn bị kiểm tra và chơi trò chơi. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp : PHẦN & NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. - kiểm tra bài củ -Khởi động các khớp: cổ, tay, vai,chân, hông, gói. - Trò chơi “nhóm ba, nhóm bảy”. 3/-5/ - lớp tập hợp hang dọc, chuyễn hang ngang báo cáo €€€€€€€ €€€€€€€€ GV - Chuyễn HN thành vòng tròn 2/ Phần cơ bản : * Ôn 05 động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung. GV hoặc cán sự điều khiển cho HS tập một số lần, xen kẽ giữa các lần tập GV nhận xét và uốn nắn cho các em. a- Học động tác thăng bằng : GV nêu tên động tác, sau đó vừa phân tích kỹ thuật động tác vừa làm mẫu cho HS tập theo. Lần đầu tiên nên thực hiện chậm từng nhịp để HS nắm được phương hướng và biên độ động tác. Lần tiếp theo, GV hô nhịp chậm để HS tập, sau mỗi lần tập GV nhận xét, uốn nắn sửa động tác sai rồi mới cho HS tập tiếp. Trong quá trình luyện tập GV có thể cho 2-3 HS lên thực hiện động tác rồi lấy ý kiến nhận xét của lớp và biểu dương những cá nhân thực hiện tốt. b- Trò chơi : “ Ai nhanh và khéo hơn “ 22/-25/ 2L-5L 2L-8N 3L-5L 2L-8N 2L-3L */ Lớp tập hợp hang ngang €€€€€€ €€€€€€€ GV a- Lớp tập hợp hang ngang €€€€€€€ €€€€€€€ GV -Lớp tập hợp hang ngang €€€€€€ €€€€€€ GV €€€ € b/- Chia lớp làm 2 đội €€€€€€€ €€€€€€€ GV €€ €€ 3/ Phần kết thúc : - Giáo viên cho HS thực hiện các động tác thả lỏng. - Giáo viên cùng HS hệ thống bài. - Giáo viên nhận xét giờ học. - Giáo viên giao bài tập về nhà : ôn các động tác đã học của bài thể dục phát triển chung. 3/-5/ GV €€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€ €€€€€€€ ( 2 – 4 hàng ngang lắng nghe) BÀI SOẠN Tuaàn : 13 Số : 26 Thời gian : 35 phút Ngày dạy :13 /11/2013 - 2014 TÊN BÀI DẠY : ĐỘNG TÁC NHẢY TRÒ CHƠI “CHẠY NHANH THEO SỐ” ----AAA---- I/ Mục tiêu : - Ôn tập 06 động tác đã học của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân, thăng bằng của bài thể dục phát triển chung. - Học mới động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện được động tác nhảy. - Chơi trò chơi “Chạy nhanh theo số”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi được. II/ Địa điểm, phương tiện : - Trên sân trường , vệ sinh an toàn nơi tập. - Một còi giáo viên, kẻ sân để chuẩn bị kiểm tra và chơi trò chơi. III/ Nội dung và phương pháp lên lớp : PHẦN & NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC 1/ Phần mở đầu : - GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học. - kiểm tra bài củ -Khởi động các khớp: cổ, tay, vai,chân, hông, gói. - Trò chơi “nhóm ba, nhóm bảy”. 3p-5p - lớp tập hợp hang dọc, chuyễn hang ngang báo cáo €€€€€€€ €€€€€€€€ GV - Chuyễn HN thành vòng tròn 2/ Phần cơ bản : * Ôn 06 động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân và nhảy của bài thể dục phát triển chung: GV hoặc cán sự điều khiển cho HS tập một số lần, xen kẽ giữa các lần tập GV nhận xét và uốn nắn cho các em. a - Học động tác nhảy : GV nêu tên động tác, sau đó vừa phân tích kỹ thuật động tác vừa làm mẫu cho HS tập theo. Lần đầu tiên nên thực hiện chậm từng nhịp để HS nắm được phương hướng và biên độ động tác. Lần tiếp theo, GV hô nhịp chậm để HS tập, sau mỗi lần tập GV nhận xét, uốn nắn sửa động tác sai rồi mới cho HS tập tiếp. Trong quá trình luyện tập GV có thể cho 2-3 HS lên thực hiện động tác rồi lấy ý kiến nhận xét của lớp và biểu dương những cá nhân thực hiện tốt. b- Trò chơi : “ Chạy nhanh theo số “ 22p-25p 2L-5L 2L-8N 3L-5L 2L-8N 2L-3L * Lớp tập hợp hang ngang €€€€€€ €€€€€€€ GV a- Lớp tập hợp hang ngang €€€€€€€ €€€€€€€ GV -Lớp tập hợp hang ngang €€€€€€ €€€€€€ GV €€€ € b/- Chia lớp làm 2 đội €€ € €€ € GV 3/ Phần kết thúc : - Giáo viên cho HS thực hiện các động tác thả lỏng. - Giáo viên cùng HS hệ thống bài. - Giáo viên nhận xét giờ học. - Giáo viên giao bài tập về nhà : ôn các động tác đã học của bài thể dục phát triển chung. 3p-5p GV €€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€ €€€€€€€ ( 2 – 4 hàng ngang lắng nghe)

File đính kèm:

  • docgiao an TD khối 5 tuần 13.doc