Bài giảng Lịch sử Lớp 11 - Tiết 10, Bài 9: Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và công cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng 1917-1921 - Phạm Thị Thu Phương

NỘI DUNG BÀI HỌC

I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô Viết

III. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga

TỪ CÁCH MẠNG THÁNG HAI ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI

 a) Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2 năm 1917

Diễn biến:

 02/1917 cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ ở Nga

Kết quả:

 + Chế độ Nga hoàng bị lật đổ → Tạo ra cục diện hai chính quyền song song cùng tồn tại:

 Chính quyền Xô Viết (Vô sản)

 Chính phủ Tư Sản lâm thời (Tư sản)

 

ppt36 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 19/07/2022 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 11 - Tiết 10, Bài 9: Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và công cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng 1917-1921 - Phạm Thị Thu Phương, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THAO GIẢNG MÔN LỊCH SỬ LỚP 11 A 4 Giáo viên: Phạm Thị Thu Phương Tổ: Xã hội TRƯỜNG THPT TAM NÔNG Loading.. PHẦN II: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 – 1945) CHƯƠNG I: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 – 1941) Tiết 10, Bài 9 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 - 1921) I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô Viết III. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga NỘI DUNG BÀI HỌC I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 1. TÌNH HÌNH NƯỚC NGA TRƯỚC CÁCH MẠNG HOẠT ĐỘNG NHÓM NHÓM 2 Tình hình kinh tế nước Nga trước cách mạng? NHÓM 3 Tình hình xã hội nước Nga trước cách mạng NHÓM 4 Quan sát các bức tranh và rút ra nhận xét về đời sống nhân dân Nga trước cách mạng? NHÓM 1 Nét chính về tình hình chính trị nước Nga trước cách mạng? NGƯỜI NÔNG DÂN NGA TRƯỚC CÁCH MẠNG Nơi ở của nông dân Nga năm 1917 Chính trị Kinh tế Xã hội I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 1. TÌNH HÌNH NƯỚC NGA TRƯỚC CÁCH MẠNG Đầu thế kỉ XX Nga là nước quân chủ chuyên chế Năm 1914 Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước Lạc hậu, kiệt quệ vì chiến tranh → Nạn đói xảy ra khắp nơi Đời sống của công nhân, nông dân và các dân tộc Nga vô cùng cực khổ. Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn ra khắp nơi. I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 1. TÌNH HÌNH NƯỚC NGA TRƯỚC CÁCH MẠNG Tư sản Nông dân Các dân tộc bị áp bức CNĐQ Nga Địa chủ, phong kiến Vô sản Nước Nga Các nước Đế quốc NGƯỜI NÔNG DÂN NGA TRƯỚC CÁCH MẠNG Hàng vạn phụ nữ Nga đau khổ tiễn chồng con và người thân tham gia cuộc chiến tranh đế quốc do Nga Hoàng phát động. Nơi ở của nông dân Nga năm 1917 Chính trị Kinh tế Xã hội Đầu thế kỉ XX Nga là nước quân chủ chuyên chế Năm 1914 Nga hoàng đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước Lạc hậu, kiệt quệ vì chiến tranh → Nạn đói xảy ra khắp nơi Đời sống của công nhân, nông dân và các dân tộc Nga vô cũng cực khổ. Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn ra khắp nơi. I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 1. TÌNH HÌNH NƯỚC NGA TRƯỚC CÁCH MẠNG TÌNH THẾ CÁCH MẠNG XUẤT HIỆN I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 2. TỪ CÁCH MẠNG THÁNG HAI ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI a) Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2 năm 1917 Diễn biến: I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 2. TỪ CÁCH MẠNG THÁNG HAI ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI a) Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2 năm 1917 Diễn biến: 02/1917 cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ ở Nga Cách mạng tháng Hai đã thực hiện được những nhiệm vụ gì? - Kết quả: + Chế độ Nga hoàng bị lật đổ → Tạo ra cục diện hai chính quyền song song cùng tồn tại: Chính quyền Xô Viết (Vô sản) Chính phủ Tư Sản lâm thời (Tư sản) I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 2. TỪ CÁCH MẠNG THÁNG HAI ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI a) Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2 năm 1917 Căn cứ vào diễn biến, kết quả của cách mạng tháng 2/1917, em hãy cho biết tính chất của cuộc cách mạng? Tính chất Cách mạng tháng 2/1917 ở Nga là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 2. TỪ CÁCH MẠNG THÁNG HAI ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI a) Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2 năm 1917 Diễn biến: 02/1917 cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ ở Nga - Kết quả: + Chế độ Nga hoàng bị lật đổ → Tạo ra cục diện hai chính quyền song song cùng tồn tại: Chính quyền Xô Viết (Vô sản) Chính phủ Tư Sản lâm thời (Tư sản) - Tính chất: Cách mạng tháng 2/1917 ở Nga là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới ? Cục diện chính trị nước Nga sau cách mạng tháng 2/1917? Cục diện này có thể kéo dài được không? Tại sao? Sau cách mạng tháng 2/1917 cục diện nước Nga đã tồn tại hai chính quyền song song : Chính phủ tư sản lâm thời. Chính quyền Xô viết. Cục diện chính trị này không thể kéo dài . Lênin và Đảng Bôn-sê-vích đề ra kế hoạch tiếp tục làm cuộc cách mạng lật đổ chính phủ Tư sản lâm thời I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 2. TỪ CÁCH MẠNG THÁNG 2 ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG 10 b ) Cách mạng tháng Mười Phương pháp: +Từ tháng 2  9/1917: đấu tranh hòa bình I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 2. TỪ CÁCH MẠNG THÁNG 2 ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG 10 b ) Cách mạng tháng Mười Phương pháp: +Từ tháng 2  9/1917: đấu tranh hòa bình +Từ tháng 10/1917: khởi nghĩa vũ trang I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 2. TỪ CÁCH MẠNG THÁNG 2 ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG 10 b ) Cách mạng tháng Mười Diễn biến: + 24/10 khởi nghĩa bắt đầu + 25/10 quân khởi nghĩa chiếm được cung điện Mùa Đông. → Khởi nghĩa giành thắng lợi ở Pêtơrôgrát. Phương pháp: +Từ tháng 2  9/1917: đấu tranh hòa bình +Từ tháng 10/1917: khởi nghĩa vũ trang Thủ tướng Kêrenxki I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 2. TỪ CÁCH MẠNG THÁNG 2 ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG 10 b ) Cách mạng tháng Mười Diễn biến: + 24/10 khởi nghĩa bắt đầu + 25/10 quân khởi nghĩa chiếm được cung điện Mùa Đông. → Khởi nghĩa giành thắng lợi ở Pêtơrôgrát. Phương pháp: +Từ tháng 2  9/1917: đấu tranh hòa bình +Từ tháng 10/1917: khởi nghĩa vũ trang + Ngày 3/11/1918 chính quyền Xô Viết giành thắng lợi trên toàn nước Nga. Em hãy trình bày tính chất của cuộc cách mạng tháng Mười? Tính chất Cách mạng tháng Mười Nga là cuộc cách mạng xã hội chủ nghiã (Cách mạng Vô sản) Hãy so sánh cách mạng tháng Hai và cách mạng tháng Mười năm 1917 theo các nội dung sau? Nội dung CÁCH MẠNG THÁNG HAI CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI Nhiệm vụ Lãnh đạo Lực lượng Kết quả Tính chất ? PHIẾU HỌC TẬP CÂU HỎI THẢO LUẬN NHÓM Nội dung CÁCH MẠNG THÁNG HAI CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI Nhiệm vụ Lãnh đạo Lực lượng Kết quả Tính chất Lật đổ chế độ phong kiến Lật đổ chính quyền tư sản Giai cấp Vô sản (Đảng Bôn-sê-vích) Giai cấp Vô sản (Đảng Bôn-sê-vích) - Chế độ Nga hoàng bị lật đổ Hai chính quyền song song tồn tại - Chính phủ lâm thời tư sản sụp đổ hoàn toàn - Chính quyền về tay vô sản và nhân dân lao động Công nhân – nông dân – binh lính Công nhân – nông dân – binh lính Cách mạng dân chủ Tư sản kiểu mới Cách mạng Vô sản (Cách mạng XHCN) II. CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN XÔ VIẾT 1. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN XÔ VIẾT Đêm 25/10 chính quyền Xô Viết được thành lập do Lênin đứng đầu. Ngay khi cách mạng thành công chính quyền đã làm gì để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân ? ? II. CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN XÔ VIẾT 1. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN XÔ VIẾT Chính sách của chính quyền: Thông qua Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất => Đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Đập tan bộ máy Nhà nước cũ, xây dựng bộ máy Nhà nước mới. Thủ tiêu những tàn tích của chế độ phong kiến đem lại các quyền tự do, dân chủ cho nhân dân. Thành lập Hồng quân để bảo vệ chính quyền cách mạng. Quốc hữu hóa các nhà máy xí nghiệp của giai cấp tư sản, xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. → Thể hiện tính ưu việt của Chủ nghĩa xã hội. Sắc lệnh Hoà bình và Sắc lệnh Ruộng đất II. CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN XÔ VIẾT Cuối năm 1918 quân đội 14 nước đế quốc tấn công Nga. Nước Nga đã làm gì để bảo vệ chính quyền cách mạng? 2. BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN XÔ VIẾT - Năm 1919 chính quyền Xô Viết thực hiện chính sách Cộng sản thời chiến II. CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN XÔ VIẾT 2. BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN XÔ VIẾT Nêu nội dung của chính sách Cộng sản thời chiến? CHÍNH SÁCH CỘNG SẢN THỜI CHIẾN Trưng thu lương thực thừa Thi hành chế độ cưỡng bức lao động Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp Trong hoàn cảnh đất nước vô cùng khó khăn, chính sách Cộng sản thời chiến có ý nghĩa và tác dụng gì?  Chính sách Cộng sản thời chiến đã động viên tối đa nguồn nhân lực của đất nước. - Cuối năm 1920 đẩy lùi được sự can thiệp của các nước đến quốc bảo vệ được thành quả cách mạng III. Ý NGHĨA CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA Đối với nước Nga: Đập tan ách áp bức bóc lột của phong kiến, tư sản, giải phóng công nhân và nhân dân lao động Đưa công nhân và nông dân lên nắm chính quyền, xây dựng chủ nghĩa xã hội Đối với thế giới: Làm thay đổi cục diện thế giới. Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới. Qua tìm hiểu cuộc cách mạng tháng Mười Nga em hãy rút ra ý nghĩa của cuộc cách mạng? Củngcố bài học Tại sao năm 1917 nước Nga lại diễn ra cách mạng xã hội chủ nghĩa? So sánh kết quả, tính chất của hai cuộc cách mạng? Nêu ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga 1917? Bài tập về nhà Nâng cao kiến thức tiết 10 Tại sao nước Nga lại diễn ra hai cuộc cách mạng là Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười 1917? Lập bảng biểu thống kê thời gian và sự kiện xảy ra ở nước Nga từ khi cách mạng bùng nổ tới năm 1920 Chuẩn bị học tiết 11 Chuẩn bị học bài 10, tiết 11: Liên xô xây dựng xã hội chủ nghĩa (1921- 1941) Hết tiết 10 Chúc các em học tốt ! THANK YOU FOR ATTENTION !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_11_tiet_10_bai_9_cach_mang_thang_muoi.ppt
Giáo án liên quan