Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 13: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075-1077) - Phạm Thúy Hồng

1. Nguyên nhân của cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai ( 1075 – 1077 ).

- Đọc thầm SGK trang 34, đoạn từ :
“Sau thất bại lần thứ nhất rồi rút về”.

Vì sao nhà Tống lại xâm lược nước ta lần thứ 2?

Vì muốn giải quyết khó khăn trong nước và gây thanh thế với các nước láng giềng.

Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai ?

Chủ trương của ông là gì ?

Chủ trương của ông là “ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc”

Lý Thường Kiệt sinh năm 1019 mất năm 1105. Ông là người làng An Xá, huyện Quảng Đức, nay thuộc địa phận Hà Nội. Ông là người giàu mưu lược, có biệt tài làm tướng súy, làm quan trải ba đời vua Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông. Có công lớn trong kháng chiến chống giặc Tống xâm lược, bảo vệ độc lập chủ quyền của nước ta.

2. Diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai ( 1075 – 1077 ).

Quân Tống sang xâm lược nước ta

Cuối năm 1076, nhà Tống cho 10 vạn binh, 1 vạn ngựa, 20 vạn dân phu, dưới sự chỉ huy của tướng Quách Quỳ, theo đường bộ ồ ạt kéo vào nước ta.

 Chiến tuyến cao như thành, cọc tre, chông tre tua tủa cắm suốt từ bãi vào chiến lũy. Trên mặt thành có tre đóng dày mấy tầng.

 

pptx32 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 468 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 13: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075-1077) - Phạm Thúy Hồng, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ AMÔN: Lịch sửTiết : 13 – Tuần : 13BÀI: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai ( 1075-1077)GV Thực hiện: Phạm Thúy HồngCuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất diễn ra vào thời gian nào? Ở đâu? Do ai chỉ huy?CUỘC CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯỢC LẦN THỨ 2(1075- 1077)1. Nguyên nhân của cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai ( 1075 – 1077 ).- Đọc thầm SGK trang 34, đoạn từ : “Sau thất bại lần thứ nhấtrồi rút về”.Vì sao nhà Tống lại xâm lược nước ta lần thứ 2?Vì muốn giải quyết khó khăn trong nước và gây thanh thế với các nước láng giềng.Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai ? Chủ trương của ông là gì ?Lý Thường Kiệt.Chủ trương của ông là “ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc”Lý Thường Kiệt sinh năm 1019 mất năm 1105. Ông là người làng An Xá, huyện Quảng Đức, nay thuộc địa phận Hà Nội. Ông là người giàu mưu lược, có biệt tài làm tướng súy, làm quan trải ba đời vua Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông. Có công lớn trong kháng chiến chống giặc Tống xâm lược, bảo vệ độc lập chủ quyền của nước ta.Ung ch©uKh©m ch©uLiªm ch©u2. Diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai ( 1075 – 1077 ).Dạy học theo góc Góc Đọc Góc Quan sát Góc Trải nghiệmQuân Tống sang xâm lược nước taCuối năm 1076, nhà Tống cho 10 vạn binh, 1 vạn ngựa, 20 vạn dân phu, dưới sự chỉ huy của tướng Quách Quỳ, theo đường bộ ồ ạt kéo vào nước ta.Phòng tuyến sông Như Nguyệt Chiến tuyến cao như thành, cọc tre, chông tre tua tủa cắm suốt từ bãi vào chiến lũy. Trên mặt thành có tre đóng dày mấy tầng. Trận quyết chiến giữa ta và giặcTa ở phía nam sông Như NguyệtSông Như Nguyệt ( Sông Cầu ) Lược đồ trận chiến trên sông Như Nguyệt2. Diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai ( 1075 – 1077 ).- Cuối năm 1076 nhà Tống sang xâm lược nước ta.- Dưới sự chỉ huy của Lý Thường Kiệt quân ta và quân giặc đã giao chiến ác liệt tại sông Như Nguyệt.- Quân giặc khiếp đảm trước cuộc tấn công của quân ta vội vã vứt bỏ gươm giáo tìm đường tháo chạy3. Kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai ( 1075 – 1077 ).Kết quả của trận chiến :- Số quân Tống bị chết quá nửa, số còn lại tinh thần suy sụp.- Quách Quỳ hạ lệnh cho toàn quân rút về nước. Nguyên nhân nào dẫn đến thắng lợi của cuốc kháng chiến?Nguyên nhân thắng lợi là do quân dân ta rất dũng cảm . Lý Thường Kiệt là một tướng tài , chủ động tấn công sang đất Tống, lập phòng tuyến sông Như Nguyệt . Dưới thời nhà Lý, bằng trí thông minh và lòng dũng cảm, nhân dân ta dưới sự chỉ huy của Lý Thường Kiệt, đã bảo vệ được nền độc lập của đất nước trước sự xâm lược của nhà Tống.Trò chơi : Nhanh tay, nhanh mắt.Câu 1: Nguyên nhân nào nhà Tống dẫn quân sang xâm lược nước ta lần II ?Vì muốn trả thù lần I.Giải quyết khó khăn trong nước và gây thanh thế với nước láng giềng.Cướp bóc, đồng hóa dân tộc ta.Tất cả đều sai.Câu 2: Bài thơ sau của tác giả nào ? “ Sông núi nước Nam, vua Nam ở. Rành rành định phận ở sách trời. Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm. Chúng bây sẽ bị đánh tơi bời ”.Lý Thường KiệtLý Công UẩnLý Kế NguyênLý Đạo ThànhCâu 3 : Kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần II là :Số quân Tống bị chết quá nửa.Quách Quỳ hạ lệnh cho tàn quân kéo về nước.Nền độc lập được giữ vững.Tất cả đều đúng.Tiết học kết thúc Chúc Thầy Cô dồi dào sức khỏe

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_lich_su_lop_4_tiet_13_cuoc_khang_chien_chong_quan.pptx
Giáo án liên quan