Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 30: Những chính sách về kinh tế ,văn hóa của vua Quang Trung - Năm học 2018-2019 - Phạm Thúy Hồng

Phiếu thảo luận

1) Vua Quang Trung đã có những chính sách gì để phát triển nông nghiệp?

2) “Chiếu khuyến nông” qui định điều gì? Tác dụng của nó ra sao?

3) Để việc buôn bán được thuận tiện và phát triển, vua Quang Trung đã làm gì?

1. Vua Quang Trung đã có những chính sách gì để phát triển nông nghiệp?

2. “Chiếu khuyến nông” quy định điều gì? Tác dụng của nó ra sao?

- Nông nghiệp: Ban hành “ Chiếu khuyến nông”.

- Thương nghiệp: Đúc đồng tiền mới, mở cửa biên giới và mở cửa biển.

Để phát triển văn hoá - giáo dục vua Quang Trung đã làm gì?

 Cho dịch các sách chữ Hán ra chữ Nôm.

 Coi chữ Nôm là chữ chính thức của quốc gia.

 Ban hành chiếu lập học.

 Tất cả các ý trên.

2. Tại sao vua Quang Trung đề cao chữ Nôm?

 Chữ Nôm là chữ viết riêng của đất nước.

 Mong muốn của vua Quang Trung là nhằm bảo tồn và phát triển chữ viết của dân tộc.

 Chữ Hán không phong phú và hay bằng chữ nôm.

 

pptx30 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 368 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 30: Những chính sách về kinh tế ,văn hóa của vua Quang Trung - Năm học 2018-2019 - Phạm Thúy Hồng, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHềNG GD&ĐT QUẬN LONG BIấNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ AMụn : Lịch sửTiết : 30 – Tuần : 30BÀI: Những chớnh sỏch về kinh tế ,văn húa của vua Quang TrungGV Thực hiện: Phạm Thỳy HồngLỊCH SỬ LỚP 4 1. Những chính sách về kinh tế: Phiếu thảo luận1) Vua Quang Trung đã có những chính sách gì để phát triển nông nghiệp? 2) “Chiếu khuyến nông” qui định điều gì? Tác dụng của nó ra sao?3) Để việc buôn bán được thuận tiện và phát triển, vua Quang Trung đã làm gì? 1. Vua Quang Trung đã có những chính sách gì để phát triển nông nghiệp?Đất bị bỏ hoangĐất bị bỏ hoangĐất bị bỏ hoang2. “Chiếu khuyến nông” quy định điều gì? Tác dụng của nó ra sao?Người dõn trở về quờ khai phỏ ruộng hoang để cày cấy.Mựa màng tươi tốtLàng xúm thanh bỡnh3. Để việc buôn bán được thuận tiện và phát triển, vua Quang Trung đã làm gì?1. Những chính sách về kinh tế:- Nông nghiệp: Ban hành “ Chiếu khuyến nông”.- Thương nghiệp: Đúc đồng tiền mới, mở cửa biên giới và mở cửa biển. 2. Những chính sách về văn hoá - giáo dục:Phiếu học tập Hãy đánh dấu x vào trước ý trả lời em cho là đúng nhất cho mỗi ý sau:Để phát triển văn hoá - giáo dục vua Quang Trung đã làm gì? Cho dịch các sách chữ Hán ra chữ Nôm. Coi chữ Nôm là chữ chính thức của quốc gia. Ban hành chiếu lập học. Tất cả các ý trên.2. Tại sao vua Quang Trung đề cao chữ Nôm? Chữ Nôm là chữ viết riêng của đất nước. Mong muốn của vua Quang Trung là nhằm bảo tồn và phát triển chữ viết của dân tộc. Chữ Hán không phong phú và hay bằng chữ nôm. 3 Vì sao vua Quang Trung ban hành “Chiếu lập học”. Khuyến khích nhân dân học tập, phát triển dân trí, đào tạo nhân tài. Xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu. Cả 2 ý trên.XXXSỏch chữ NụmChiếu Nụm bỳt tớch của Quang Trung Tại sao vua Quang Trung lại đề cao chữ Nụm? Vỡ chữ Nụm là chữ viết do dõn ta sỏng tạo ra từ lõu, đó được cỏc đời Lý, Trần sử dụng. Chữ Nụm dựa vào cỏch viết của chữ Hỏn nhưng đọc theo õm Tiếng Việt. Đề cao chữ Nụm là đề cao vốn quý của dõn tộc, thể hiện ý thức tự cường dõn tộc. Em hiểu cõu: “Xõy dựng đất nước lấy việc học làm đầu” là như thế nào? Vỡ học tập giỳp con người mở mang kiến thức và làm việc tốt hơn. Đất nước phỏt triển thỡ phải cú người tài, nờn phải coi trọng việc học hành. Vua Quang Trung đó cú nhiều chớnh sỏch nhằm phỏt triển kinh tế và văn húa của đất nước. Tiờu biểu là “Chiếu khuyến nụng”, ‘‘Chiếu lập học” và đề cao chữ Nụm. Tượng đài Quang Trung (Tại gũ Đống Đa-Hà Nội)Bảo tàng Quang Trung ở Tõy Sơn Bỡnh ĐịnhChớnh sỏchNội dung chớnh sỏchTỏc dụng xó hội- Ban hành “Chiếu khuyến nụng”: ra lệnh cho dõn đó từng bỏ làng quờ phải trở về quờ cũ cày cấy, khai phỏ ruộng hoang.- Vài năm sau, mựa màng trở lại tươi tốt, làng xúm thanh bỡnh.- Đỳc đồng tiền mới.- Yờu cầu nhà Thanh mở cửa biờn giới để dõn hai nước tự do trao đổi hàng húa.- Mở cửa biển cho thuyền buụn nước ngoài vào buụn bỏn.- Thỳc đẩy cỏc ngành nụng nghiệp, thủ cụng phỏt triển.- Hàng húa khụng bị ứ đọng.- Làm lợi cho sức tiờu dựng của nhõn dõn.- Ban hành “Chiếu lập học”.- Cho dịch sỏch chữ Hỏn ra chữ Nụm, coi chữ Nụm là chữ chớnh thức của quốc gia.- Khuyến khớch nhõn dõn học tập, phỏt triển dõn trớ.- Bảo tồn văn húa dõn tộc.Nụng nghiệpThương nghiệpGiỏo dục Nối cỏc cột chớnh sỏch, nội dung chớnh sỏch và tỏc dụng xó hội sao cho phự hợp.Chớnh sỏchNội dung chớnh sỏchTỏc dụng xó hộiNụng nghiệpThương nghiệpGiỏo dụcBan hành “Chiếu khuyến nụng”: ra lệnh cho dõn bỏ làng quờ trở về quờ cũ cày cấy, khai phỏ ruộng hoang.Đỳc đồng tiền mới. Mở cửa biển cho thuyền buụn nước ngoài vào buụn bỏn và trao đổi hàng húa.Ban hành “Chiếu lập học” coi chữ Nụm là chữ chớnh thức của quốc gia.Vài năm sau, mựa màng trở lại tươi tốt, làng xúm thanh bỡnh.Hàng húa khụng bị ứ đọng, cỏc ngành nụng nghiệp, thủ cụng phỏt triển.Khuyến khớch nhõn dõn học tập, phỏt triển dõn trớ. Bảo tồn văn húa dõn tộc.Vua Quang Trung đó cú nhiều chớnh sỏch nhằm phỏt triển kinh tế và văn húa của đất nước. Tiờu biểu là “Chiếu khuyến nụng”, “Chiếu lập học” và đề cao chữ Nụm.Ghi nhớ

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_lich_su_lop_4_tiet_30_nhung_chinh_sach_ve_kinh_te.pptx