Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 4: Nước Âu Lạc - Nguyễn Thị Thu Lan

 Hoạt động1:

 Cuộc sống của người Lạc Việt và người Âu Việt

 Thảo luận nhóm đôi

+ Người Âu Việt sống ở đâu?

+ éời sống của người Âu Việt có nh?ng điểm gỡ giống với đời sống của người Lạc Việt?

+ Người dân Âu Việt và Lạc Việt sống với nhau như thế nào?

 Kết luận:

 Người Âu Việt sống ở mạn tây bắc của nước Van Lang, cuộc sống của họ có nhiều nét tương đồng với cuộc sống của người Lạc Việt, Người Âu Việt và người Lạc Viết sống hòa hợp với nhau.

2. Sự ra đời của nước Âu Lạc

Thục Phán lãnh đạo người Âu Việt và Lạc Việt đánh lui giặc Tần.

Dựng nên nước Âu Lạc. Đặt tên nước Âu Lạc

 Xưng An Dương Vương

Kinh đô đóng ở Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội ngày nay)

3. Sự phát triển của nước Âu Lạc

NHÓM 2 HS tìm ra sự phát triển của nước Âu Lạc.

+ Về Nông nghiệp:

+ Về Thủ công nghiệp:

+ Về Quốc phòng:

 

ppt24 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 346 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 4: Nước Âu Lạc - Nguyễn Thị Thu Lan, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHềNG GD&ĐT QUẬN LONG BIấNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ ATấN PHÂN MễN: Lịch sửBÀI, TIẾT, TUẦN: 4TấN BÀI: Nước Âu LạcGV Thực hiện: Nguyễn Thị Thu Lanễn bài cũ:1. Nước Văn Lang ra đời vào thời gian nào? Ở khu vực nào trờn đṍt nước ta ?2. Em hãy mụ tả mụ̣t sụ́ nét vờ̀ cuụ̣c sụ́ng của người Lạc Viợ̀t ?NƯỚC ÂU LẠC Hoạt động1: Cuộc sống của người Lạc Việt và người Âu Việt Hãy đọc thõ̀m phõ̀n chữ nhỏ trang 15 từ “Ở vùng núi . . . hòa hợp với nhau.” Thảo luận nhóm đôi+ Người Âu Việt sống ở đâu?+ Đời sống của người Âu Việt có những điểm gỡ giống với đời sống của người Lạc Việt?+ Người dân Âu Việt và Lạc Việt sống với nhau như thế nào?Lược đồ Bắc Bộ ngày nay Kết luận: Người Âu Việt sống ở mạn tây bắc của nước Văn Lang, cuộc sống của họ có nhiều nét tương đồng với cuộc sống của người Lạc Việt, Người Âu Việt và người Lạc Viết sống hòa hợp với nhau. Hoạt động2: Sự ra đời của nước âu LạcThảo luận nhóm 4 các câu hỏi trong phiếu học tập.1.Vỡ sao người Lạc Việt và người Âu Việt lại hợp nhất với nhau thành một đất nước? 2. Ai là người có công hợp nhất đất nướccủa người Lạc Việt ?3. Nhà nước của người Lạc Việt và người Âu Việt có tên là gỡ, đóng đô ở đâu?Do giặc ngoại xõmThục Phỏn – An Dương Vương-Tờn nước Âu Lạc-Đúng đụ: Cổ Loa (Đụng Anh,Hà Nội ngày nay)2. Sự ra đời của nước Âu LạcThục Phán lãnh đạo người Âu Viợ̀t và Lạc Viợ̀t đánh lui giặc Tõ̀n.Dựng nờn nước Âu Lạc. Đặt tờn nước Âu Lạc Xưng An Dương VươngKinh đụ đóng ở Cụ̉ Loa (Đụng Anh, Hà Nụ̣i ngày nay)Kết luậnCụ̉ LoaNƯỚC ÂU LẠC3. Sự phát triờ̉n của nước Âu LạcNHÓM 2 HS tìm ra sự phát triờ̉n của nước Âu Lạc.+ Vờ̀ Nụng nghiợ̀p: + Vờ̀ Thủ cụng nghiợ̀p:+ Vờ̀ Quụ́c phòng:Lịch sửNƯỚC ÂU LẠC Nụng nghiệp:Lưỡi cày đồng được dựng phổ biến, trồng trọt, chăn nuụi, đỏnh cỏ,săn bắt phỏt triển.Thủ cụng nghiệp: Làm gốm, dệt, đồ trang sức, đúng thuyền,- Xõy dựng, luyện kim phỏt triển.- Xó hội cú sự phõn biệt giàu nghốo.Quụ́c phòng: Chờ́ tạo ra nỏ bắn nhiờ̀u mũi tờn. Xõy thành Cụ̉ Loa Nụng nghiệp:Lưỡi cày đồng được dựng phổ biến, trồng trọt, chăn nuụi, đỏnh cỏ,săn bắt phỏt triển.- Xó hội cú sự phõn biệt giàu nghốo.3. Sự phát triờ̉n của nước Âu Lạc Nụng nghiệp:Lưỡi cày đồng được dựng phổ biến, trồng trọt, chăn nuụi, đỏnh cỏ,săn bắt phỏt triển.SƠ ĐỒ KHU THÀNH CỔ LOAVũng thành ngoạiVũng thành trungVũng thành nộiEm cú nhận xột gỡ về Thành Cổ Loa của nước Âu Lạc vào thế kỉ III - II TCN?Thành là cụng trỡnh lao động sỏng tạo cú qui mụ lớn nhất của Âu Lạc.Thành vừa là kinh đụ vừa là thành quõn sự bảo vệ an ninh quốc gia .( Dõn số Âu Lạc chỉ cú khoảng 1 triệu người, đắp được 3 vũng thành đú là một kỡ cụng )DAO GĂM, KIẾM MŨI GIÁOVŨ KHÍ CỔ LOAHÀNG VẠN MŨI TấN ĐỒNG ĐƯỢC TèM THẤY Ở PHÍA NAM THÀNH CỔ LOA ( CẦU VỰC )CẦU VỰCLẪY NỎ CỔ LOAEm cú nhận xột gỡ về quõn đội thời Âu Lạc ?4/ Nước Âu Lạc và cuộc xõm lược của Triệu Đà - Dựa vào SGK, em hóy kể lại cuộc khỏng chiến chống quõn xõm lược Triệu Đà của nhõn Âu Lạc ?Vỡ sao cuộc xõm lược của quõn Triệu Đà lại thất bại ? Vỡ sao năm 179 TCN, nước Âu Lạc lại rơi vào ỏchđụ hộ của phong kiến phương Bắc ?CỔ LOANAM VIỆTÂU LẠC Nhà Triệu thống trị? Nguyờn nhõn thất bại của An Dương Vương?* Nguyờn nhõn thất bại:- Do chủ quan nờn mắc mưu kẻ thự. Nội bộ chia rẻ, nhõn dõn khụng ủng hộ? Theo em sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học gỡ?* Bài học kinh nghiệm: Phải luụn cảnh giỏc với kẻ thự Phải xõy dựng khối đoàn kết dõn tộc, dựa vào sức mạnh toàn dõn để đỏnh giặc Đền thờ An Dương Vương1/ Ai là người cú cụng hợp nhất đất nước của ngườiLạc Việt và người Âu Việt ?..Thục Phỏn An Dương Vương2/ Nhà nước của người Lạc Việt và người Âu Việt cútờn gỡ, đúng đụ ở đõu ? Nước Đúng đụ....Âu LạcĐụng Anh, Hà Nội ngày nay3/ Năm ,Triợ̀u Đà đã chiờ́m được Âu Lạc179 TCN Cuối thế kỉ III TCN, nước Âu Lạc tiếp nối nước VănLang. Nụng nghiệp tiếp tục được phỏt triển. Kĩ Thuật chế tạo ra nỏ bắn được nhiều mũi tờn và việcXõy dựng thành Cổ Loa là những thành tựu đặc sắcVề quốc phũng của người dõn Âu Lạc. Năm 179 TCN, quõn Triệu Đà đó chiếm được Âu Lạc .Ghi nhớ :Học bài: phần Ghi nhớLàm bài tập trong VBTChuẩn bị : “ Nước ta dưới ỏch đụ hộ của cỏc triều đại phong kiến phương Bắc”NHẬN XẫT - DẶN Dề

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_4_tiet_4_nuoc_au_lac_nguyen_thi_thu_la.ppt