Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 3: Từ đơn và phức - Trường Tiểu học Ái Mộ B

 I.Nhận xét

Câu sau đây có 14 từ , mỗi từ được phân cách bằng một dấu gạch chéo :

 Nhờ/ bạn/ giúp đỡ / , lại/ có/ chí/ học hành/ , nhiều/ năm/ liền/ ,Hanh/ là/ học sinh/ tiên tiến/ .

2. Theo em :

Tiếng dùng để làm gì ?

-Tiếng dùng để cấu tạo từ:

 +Có thể dùng một tiếng để tạo nên 1 từ. Đó là từ đơn

 +Cũng có thể phải dùng từ 2 tiếng trở lên để tạo nên 1 từ . Đó là từ phức .

Ghi nh?:

Tiếng cấu tạo nên từ .Từ chỉ gồm một tiếng gọi là từ đơn . Từ gồm hai hay nhiều tiếng gọi là từ phức .

Từ nào cũng có nghĩa và dùng để tạo nên câu.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 296 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 3: Từ đơn và phức - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luyện từ và câu TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨCLuyện từ và câu:Kiểm tra bài cũ:Đọc đoạn văn sau và nêu ý nghĩa của từng dấu hai chấm có trong đoạn văn đó . “Tất cả nhìn nhau, rồi nhìn Tùng. Anh chàng vẻ rất tự tin: -Cũng làVa-ti-căng -Đúng vậy !_Thanh giải thích _Va –ti-căng chỉ có khoảng 700 người .Có nước đông dân nhất là Trung Quốc :hơn 1 tỉ 200 triệu ”.Luyện từ và câu:Kiểm tra bài cũ:* Dấu hai chấm thứ nhất báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời của nhân vật Tùng . * Dấu hai chấm thứ hai giải thích cho bộ phận đứng trước : Trung Quốc là nước đông dân nhất .Luyện từ và câu:Từ đơn và từ phức I.Nhận xét Câu sau đây có 14 từ , mỗi từ được phân cách bằng một dấu gạch chéo : Nhờ/ bạn/ giúp đỡ / , lại/ có/ chí/ học hành/ , nhiều/ năm/ liền/ ,Hanh/ là/ học sinh/ tiên tiến/ . Theo MƯỜI NĂM CÕNG BẠN ĐI HỌC Luyện từ và câu:Từ đơn và từ phức I.Nhận xét 1.Hãy chia các từ trên thành hai loại : -Từ chỉ gồm một tiếng (từ đơn ):-Từ gồm nhiều tiếng (từ phức)Nhờ, bạn, lại, có, chí , nhiều ,năm, liền, Hanh, là .Giúp đỡ, học hành, học sinh, tiên tiến.Luyện từ và câu:Từ đơn và từ phức I.Nhận xét 2. Theo em : Tiếng dùng để làm gì ? -Tiếng dùng để cấu tạo từ: +Có thể dùng một tiếng để tạo nên 1 từ. Đó là từ đơn +Cũng có thể phải dùng từ 2 tiếng trở lên để tạo nên 1 từ . Đó là từ phức .Luyện từ và câu:Từ đơn và từ phức Ghi nhớ:Tiếng cấu tạo nên từ .Từ chỉ gồm một tiếng gọi là từ đơn . Từ gồm hai hay nhiều tiếng gọi là từ phức .Từ nào cũng có nghĩa và dùng để tạo nên câu.Luyện từ và câu:Từ đơn và từ ghép Luyện tập:Chép vào vở đoạn thơ và dùng dấu gạch chéo để phân cách các từ trong hai câu thơ cuối đoạn . Ghi lại các từ đơn và từ phức trong đoạn thơ :Chỉ / còn / truyện cổ / thiết tha /Cho / tôi / nhận mặt / ông cha / của / mình /Rất công bằng, rất thông minh Vừa độ lượng lại đa tình , đa mang . LÂM THỊ MỸ DẠ /////////Luyện từ và câu:Từ đơn và từ ghép Luyện tập:Chép vào vở đoạn thơ và dùng dấu gạch chéo để phân cách các từ trong hai câu thơ cuối đoạn . Ghi lại các từ đơn và từ phức trong đoạn thơ : Từ đơn : rất , vừa , lại .1.Từ phức : công bằng , thông minh , độ lượng , đa tình , đa mang .Luyện từ và câu:Từ đơn và từ phức Luyện tập:2. Hãy tìm trong từ điển và ghi lại :- 3 từ đơn - 3 từ phức buồn, mía, đói, no, ốm, vui, đậm đặc, hung dữ, anh dũng, Luyện từ và câu:Từ đơn và từ ghép Luyện tập:3. Đặt câu với một từ đơn hoặc với một từ phức vừa tìm được ở bài tập 2 . M : ( Đặt câu với từ đoàn kết ) Đoàn kết là truyền thống quý báu của nhân dân ta .Luyện từ và câu:Từ đơn và từ phức Củng cố Thế nào là từ đơn ? cho ví dụ .Thế nào là từ phức ? cho ví dụ .Luyện từ và câu:Từ đơn và từ phức Dặn dò Kỳ sau : Mở rộng vốn từ : Nhân hậu _ Đoàn kết

File đính kèm:

  • pptbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_4_tuan_3_tu_don_va_phuc_truong.ppt
Giáo án liên quan