Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Bài 30 : Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-Lơ (Tiếp)

. Kiến thức

 - Nêu được định nghĩa quá trình đẳng tích.

 - Phát biểu và nêu được biểu thức về mối quan hệ giữa P và T trong quá trình đẳng tích.

 - Nhận biết được dạng đường đẳng tích trong hệ tọa độ (p, T).

 - Phát biểu được định luật Sác-lơ.

2. Kỹ năng

 - Xử lí được các số liệu ghi trong bảng kết quả thí nghiệm để rút ra kết luận về mối quan hệ giữa P và T trong quá trình đẳng tích.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 515 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Bài 30 : Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-Lơ (Tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên: Đồng Công Văn Ngày soạn: Bài 30 : QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH. ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Nêu được định nghĩa quá trình đẳng tích. - Phát biểu và nêu được biểu thức về mối quan hệ giữa P và T trong quá trình đẳng tích. - Nhận biết được dạng đường đẳng tích trong hệ tọa độ (p, T). - Phát biểu được định luật Sác-lơ. 2. Kỹ năng - Xử lí được các số liệu ghi trong bảng kết quả thí nghiệm để rút ra kết luận về mối quan hệ giữa P và T trong quá trình đẳng tích. - Vận dụng được định luật Sac-lơ để giải các bài tập trong bài và các bài tập tương tự II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Thí nghiệm vẽ ở hình 30.1 và 30.2 SGK. - Bảng “kết quả thí nghiệm”, SGK. 2. Học sinh - Giấy kẻ ôli 15 x 15 cm - Ôn lại về nhiệt độ tuyệt đối. III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động 1 ( phút) : Tìm hiểu quá trình đẵng tích Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung cơ bản - Một em hãy nêu định nghĩa quá trình đẵng tích? - Tương tự quá trình đẵng nhiệt cho biết thế nào là quá trình đẵng tích. I. Quá trình đẵng tích Quá trình đẵng tích là quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi. Hoạt động 2 ( phút) : Tìm hiểu định luật Sác-lơ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung cơ bản - Trình bày thí nghiệm. - Cho học sinh thảo luận nhóm để thực hiện C1. - Các em hãy nhận xét về mối liên hệ giữa áp suất và nhiệt độ tuyệt đối của một khối lượng khí khi thể tích không đổi? - Giới thiệu định luật. - Quan sát thí nghiệm. - Thảo luận nhóm để thực hiện C1. - Nêu mối liên hệ giữa áp suất và nhiệt độ tuyệt đối của một khối lượng khí khi thể tích không đổi. - Ghi nhận định luật. II. Định luật Sác –lơ 1. Thí nghiệm Đo nhiệt độ của một lượng khí nhất định ở các áp suất khác nhau khi thể tích không đổi ta được kết quả : 2. Định luật Sác-lơ Trong quá trình đẵng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. = hằng số hay = = Hoạt động 4 ( phút) : Tìm hiểu đường đẵng tích Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung cơ bản - Giới thiệu đường đẵng tích. - Các em thực hiện C2 - Em hãy cho biết dạng đường đẵng tích. - Giới thiệu các đường đẵng tích ứng với các thể tích khác nhau. - Các em trả lời C3. - Các em hãy nhận xét về các đường đẵng tích với thể tích khác nhau của một lượng khí? - Ghi nhận khái niệm. - Thực hiện C2. - Nêu dạng đường đẵng tích. - Vẽ hình 30.3. - Trả lời C3. - Nhận xét về các đường đẵng tích ứng với các thể tích khác nhau của một lượng khí. III. Đường đẵng tích Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất của một lượng khí theo nhiệt độ khi thể tích không đổi gọi là đường đẵng tích. Dạng đường đẵng tích : - Trong hệ toạ độ OpT đường đẵng tích là đường thẳng kéo dài đi qua góc toạ độ. - Ứng với các thể tích khác nhau của cùng một khối lượng khí ta có những đường đẵng tích khác nhau. Đường ở trên ứng với thể tích nhỏ hơn. Hoạt động 4 ( phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Một em tóm tắt những kiến thức cơ bản. - Các em làm bài - Về nhà hoàn thành các bài tập còn lại và chuẩn bị cho tiết bài tập. - Tóm tắt những kiến thức cơ bản đã học trong bài. - Làm bài - Nhận nhiệm vụ về nhà. IV. RÚT KINH NGHIỆM

File đính kèm:

  • docBài 30.doc