Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Kiểm tra 1 tiết

Câu 1 : Định nghĩa quá trình đẳng nhiệt, Phát biểu định luật Bôi lơ – Ma ri ốt.

Áp dụng: Nén một lượng khí xác định từ thể tích 16 lít đến còn 9 lít thì thấy áp suất tăng lên một lượng 85kPa . tính áp suất ban đầu , coi quá trình là đẳng nhiệt.

Câu 2 : Phát biểu và viết biểu thức định luật Sác lơ về quá trình đẳng tích trong nhiệt giai Xen xi út và trong nhiệt giai Ken-vin. Định nghĩa khí lý tưởng (quan điểm vĩ mô) , định nghĩa nhiệt độ tuyệt đối ?

Áp dụng : Một bình được nạp khí ở nhiệt độ 33oC dưới áp suất 300kPa sau đó được đưa tới một nơi có nhiệt độ 370C . Tính độ tăng áp suất trong bình .

 

docx1 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 653 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Kiểm tra 1 tiết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm Tra 1 tiết – Vật Lý 10-NC Câu 1 : Định nghĩa quá trình đẳng nhiệt, Phát biểu định luật Bôi lơ – Ma ri ốt. Áp dụng: Nén một lượng khí xác định từ thể tích 16 lít đến còn 9 lít thì thấy áp suất tăng lên một lượng 85kPa . tính áp suất ban đầu , coi quá trình là đẳng nhiệt. Câu 2 : Phát biểu và viết biểu thức định luật Sác lơ về quá trình đẳng tích trong nhiệt giai Xen xi út và trong nhiệt giai Ken-vin. Định nghĩa khí lý tưởng (quan điểm vĩ mô) , định nghĩa nhiệt độ tuyệt đối ? Áp dụng : Một bình được nạp khí ở nhiệt độ 33oC dưới áp suất 300kPa sau đó được đưa tới một nơi có nhiệt độ 370C . Tính độ tăng áp suất trong bình . Câu 3: Một bình bằng thép dung tích 30 lít chứa khí Hidro ở áp suất 2,5Mpa, nhiệt độ 270C, dùng bình này có thể bơm được bao nhiêu quả bóng bay biết thể tích mỗi quả là 4,5 lít , nhiệt độ trong quả bóng là 170C, áp suất là 1,06.105Pa . Câu 4 : một khối khí Ni tơ có thể tích V=12,45 lít, áp suất 14atm nhiệt độ 370C . Biết Ni tơ có µ=28g/mol a, tính khối lượng khí đó . b, Nung nóng đẳng tích khối khí đó đến nhiệt độ 1470C . Hãy tính áp suất sau khi nung . Vẽ đồ thị biểu diễn quá trình nung nóng đẳng tích đó trên đồ thị (PV) và đồ thị (PT). Kiểm Tra 1 tiết – Vật Lý 10-NC Câu 1 : Định nghĩa quá trình đẳng nhiệt, Phát biểu định luật Bôi lơ – Ma ri ốt. Áp dụng: Nén một lượng khí xác định từ thể tích 16 lít đến còn 9 lít thì thấy áp suất tăng lên một lượng 85kPa . tính áp suất ban đầu , coi quá trình là đẳng nhiệt. Câu 2 : Phát biểu và viết biểu thức định luật Sác lơ về quá trình đẳng tích trong nhiệt giai Xen xi út và trong nhiệt giai Ken-vin. Định nghĩa khí lý tưởng (quan điểm vĩ mô) , định nghĩa nhiệt độ tuyệt đối ? Áp dụng : Một bình được nạp khí ở nhiệt độ 33oC dưới áp suất 300kPa sau đó được đưa tới một nơi có nhiệt độ 370C . Tính độ tăng áp suất trong bình . Câu 3: Một bình bằng thép dung tích 30 lít chứa khí Hidro ở áp suất 2,5Mpa, nhiệt độ 270C, dùng bình này có thể bơm được bao nhiêu quả bóng bay biết thể tích mỗi quả là 4,5 lít , nhiệt độ trong quả bóng là 170C, áp suất là 1,06.105Pa . Câu 4 : một khối khí Ni tơ có thể tích V=12,45 lít, áp suất 14atm nhiệt độ 370C . Biết Ni tơ có µ=28g/mol a, tính khối lượng khí đó . b, Nung nóng đẳng tích khối khí đó đến nhiệt độ 1470C . Hãy tính áp suất sau khi nung . Vẽ đồ thị biểu diễn quá trình nung nóng đẳng tích đó trên đồ thị (PV) và đồ thị (PT).

File đính kèm:

  • docxDE KIEM TRA PHAN CHAT KHI HAY.docx