Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 13: Bài tập (tiếp)

MỤC TIÊU:

 -.H/s khắc sâu kiến thức về tính tương đối của chuyển động và vận dụng công thức cộng vận tốc

 -.Đánh giá kết quả học tập của học sinh trong chương . Tạo cơ sở để điều chỉnh phương pháp day-học phù hợp với đối tượng h/s

 B/CHUẨN BỊ:

 1) Giáo viên:

 -.Hệ thống câu hỏi

 -.Đề kiểm tra và đáp án

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 517 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 13: Bài tập (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 10/10/07 Tiết : 13 Bài tập A/ Mục tiêu: -.H/s khắc sâu kiến thức về tính tương đối của chuyển động và vận dụng công thức cộng vận tốc -.Đánh giá kết quả học tập của học sinh trong chương . Tạo cơ sở để điều chỉnh phương pháp day-học phù hợp với đối tượng h/s B/Chuẩn bị: 1) Giáo viên: -.Hệ thống câu hỏi -.Đề kiểm tra và đáp án 2) Học sinh: -.Chuẩn bị bài ở nhà và chuẩn bị kiểm tra C/Tiến trình Dạy- Học: Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ và chuẩn bị của h/s ........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -Đặt câu hỏi yêu cầu h/s trả lời : +.Nêu công thức cộng vận tốc ? +.Trả lời đáp án bài 1/tr48 -.Nhận xét phần trả lời của học sinh -.Nhớ lại kiến thức và trả lời câu hỏi -.Củng cố lại kiến thức Hoạt động 2 : .Hướng dẫn h/s giải bài tập ....... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Bài 2/tr48/sgk -.Yêu cầu h/s: +. đọc kĩ đề bài ,tóm tắt đề bài và vẽ hình minh hoạ Yêu cầu một h/s làm bài trên bảng -.Yêu cầu h/s : nhận xét kết quả bài giải -Nêu kết luận chuẩn kiến thức Bài 3/tr48/sgk -.Yêu cầu h/s : +.làm bài trên bảng +.Nhận xét kết quả bài giải của bạn -Nêu kết luận chuẩn kiến thức Bài 4/tr48/sgk Hướng dẫn kết hợp với phần bài tập vận dụng tr47/sgk Yêu cầu h/s tiếp tục giải bài ở nhà -.N/cứu kĩ đề bài -.Vận dụng công thức cộng vận tốc để giải bài Đặc biệt chú ý việc đặt tên cho các vật tham gia vào bài toán : Người--0 Thuyền--1 Nước -- 2 Bờ -------3 Thảo luận nêu lời giải cho bài toán +. Từ ( Với qui ước về dấu ) Để tính được v1.3=-5km/h +. Từ Để tính được v0.3=1km/h -.Nhận xét kết quả bài giải của bạn và ghi nhận kiến thức -.N/cứu kĩ đề bài -Vận dụng công thức cộng vận tốc để giải bài ,thảo luận cùng nhau tính được +. Tính vận tốc của thuyền khi xuôi dòng v1.3=21,6 km/h và thời gian khi thuyền xuôi dòng tx= 5/6 (h) +.Vận dụng công thức để tính được khi ngược dòng : v1.3=-10 ,8 km/h tn =5/3(h) +.Thời gian cả đi và về : t=2,5(h) -,Nhận xét bài giải của bạn Ghi nhận kiến thức Hiểu cách giải bài tập loại này Vận dụng để về giải bài tập ở nhà Hoạt động 3: .Tổ chức kiểm tra 10 phút .---đánh giá mức độ nhận thức của h/s ...... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -.Nêu yêu cầu về bài kiểm tra -.Phát đề tới tay h/s -.Quan sát h/s làm bài -chấn chỉnh ngay những sai phạm của h/s Nhận đề và làm bài Hoạt động 4: Thu bài và nhận xét ý thức làm bài của h.sinh ........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 5: ..Hướng dẫn học sinh đọc trước bài thức hành ...... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò đề bài kiểm tra -trắc nghiệm khách quan (Khoanh tròn vào đáp án đúng) Câu1 : Trong chuyển động cơ các đại lượng véc tơ có : A.Vận tốc ,gia tốc ,thời gian B. Vận tốc ,toạ độ ,thời gian C. Vận tốc ,gia tốc ,toạ độ D.Vận tốc ,gia tốc ,toạ độ ,thời gian Câu2 : Một chất điểm chuyển động với vận tốc trung bình vì : A. Vật đổi chiều chuyển động trở lại vị trí cũ B. Vật chuyển động đi hết một vòng tròn C.Vật chuyển động chậm dần cho tới khi dừng lại D. Cả A và B Câu 3: Một chất điểm chuyển động thẳng với phương trình chuyển động : x= t2 +4t - 6 (m) Vận tốc và toạ độ của vật ở cuối giây thứ nhất là : A. 5m/s và 6m B.6m/s và 0 m c. 6m/s và 5 m D.Cả A;B;C đều không đúng

File đính kèm:

  • docGiao an13.doc