Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 16: Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm

1. Lực là một đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật bị biến dạng.

Các lực cân bằng là các lực như thế nào?

Vật nào tác dụng vào cung làm cung biến dạng? Vật nào tác dụng vào mũi tên làm mũi tên bay đi?

 

ppt17 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 726 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 16: Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜGVTH: HOÀNG HẢI HÀTỔ: LÝ – TIN NĂM HỌC: 2007 - 2008CHƯƠNG IITIẾT 16TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰCĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂMI. LỰC. CÂN BẰNG LỰCII. TỔNG HỢP LỰCIII. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂMIV. PHÂN TÍCH LỰCI - LỰC. CÂN BẰNG LỰC1. Lực là một đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật bị biến dạng.3. Các lực cân bằng là các lực khi tác dụng đồng thời vào một vật thì không gây ra gia tốc cho vật.4. Đường thẳng mang vetơ lực gọi là giá của lực. Hai lực cân bằng là hai lực cùng tác dụng lên một vật, cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều.2. Đơn vị của lực là Niutơn (N).Lực là gì? Đơn vị của lực?Các lực cân bằng là các lực như thế nào?Vật nào tác dụng vào cung làm cung biến dạng? Vật nào tác dụng vào mũi tên làm mũi tên bay đi?Ở THCS các em đã biết cách tổng hợp hai lực cùng phương. Tuy nhiên, trong thực tế không phải khi nào các lực tác dụng lên một vật cũng nằm trên một đường thẳngKhi đó ta xác định lực tổng hợp như thế nào? Có thể áp dụng quy tắc hình bình hành như ở toán học được không?OFrII - TỔNG HỢP LỰCII - TỔNG HỢP LỰC1. Thí nghiệma. Bố trí thí nghiệmb. Giải thíchc. Nhận xét cùng phương, ngược chiều với Độ lớn F = F3 Tứ giác OADB là hình bình hànhd. Thay đổi độ lớn và hướng của các lực và . Khi vòng O đứng yên ta vẫn có nhận xét như thế. Từ các thí nghiệm trên ta rút ra kết luận gì về tính chất của lực?- Lực là đại lượng vectơ- Lực tuân theo quy tắc hình bình hànhII - TỔNG HỢP LỰCViệc thay thế , bằng lực chính là động tác tổng hợp lực. Vậy tổng hợp lực là gì?Khi thay hai lực , bằng lực thì tác dụng của lực thay thế có làm thay đổi kết quả thí nghiệm không? Điểm O có bị dịch chuyển không?2. Định nghĩa Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy. Lực thay thế gọi là hợp lực3. Quy tắc hình bình hành Nếu hai lực đồng quy làm thành hai cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo kẻ từ hai điểm đồng quy biểu diễn hợp lực của chúng.II - TỔNG HỢP LỰCCó bao nhiêu vectơ hợp lực từ hai lực đã cho?Độ lớn: OOOFrNếu Thì Nếu Thì Nếu Thì OII - TỔNG HỢP LỰCOII - TỔNG HỢP LỰCIII - ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂMMuốn cho một chất điểm cân bằng thì hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng không.IV – PHÂN TÍCH LỰC1. Giải thích sự cân bằng vòng O theo cách khác2. Định nghĩa Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt lực đó. Các lực thay thế gọi là các lực thành phần.3. Cách phân tích lực4. Chú ý Chỉ khi biết một lực có tác dụng cụ thể theo hai phương nào thì mới phân tích lực đó theo hai phương ấy.Có bao nhiêu cách phân tích lực thành hai lực đồng quy theo quy tắc hình bình hànhIV - VẬN DỤNGCâu 1: Hai lực đồng quy đều có cường độ 2 N. Hợp lực của chúng có cường độ 1 N. Góc giữa hai lực bằng bao nhiêu?A. 600B. 200C. Nằm trong khoảng từ 00 đến 600D. Nằm trong khoảng từ 1200 đến 1800Câu 2: Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn 10 N. Góc giữa hai lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ lớn là 10 N.A. 900B. 1200C. 600D. 00XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ THEO DỎI CỦA QUÝ THẦY CÔOABCDOABCGECOMNFrLực có vai trò gì đối với từng lực và để điểm O không thay đổi vị trí?

File đính kèm:

  • pptTong hop va phan tich luc.ppt
Giáo án liên quan