Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 42: Bài tập

H/s vận dụng được qui tắc hợp lực của hia lực song song và điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực đồng phẳng và qui tắc mô men lực

- Tíêp tục nâng cao ý thức tự giác giải bài tập tĩnh học cho h/s

 B/CHUẨN BỊ:

 1) Giáo viên:

 - Đề bài và đáp án

- Hệ thhống câu hỏi

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 359 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 42: Bài tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 14/01/08 Tiết :42 G/V : Đỗ Quang Sơn Bài tập A/ Mục tiêu: - H/s vận dụng được qui tắc hợp lực của hia lực song song và điều kiện cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba lực đồng phẳng và qui tắc mô men lực - Tíêp tục nâng cao ý thức tự giác giải bài tập tĩnh học cho h/s B/Chuẩn bị: 1) Giáo viên: - Đề bài và đáp án - Hệ thhống câu hỏi 2) Học sinh: - Học kĩ lí thuyết - Làm trước bài tập ở nhà C/Tiến trình Dạy- Học: Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ .và sự chuẩn bị của h/s ....... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Đặt câu hỏi yêu cầu h/s trả lời : + Nêu qui tắc hợp lực song song ? + Điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song ? +. Công thức tính mô men lực và qui tăc mô men lực ? - Yêu cầu h/s nhận xét câu trả lời của bạn - Nêu kết luận chuẩn kiến thức - Nhớ lại kiến thức và trả lời câu hỏi của g.v - Nhận xét câu trả lời của bạn củng cố lại kiến thức Hoạt động 2: .Hướng dẫn h/s giải bài tập ....... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Bài 2/tr131/sgk -Yêu cầu học n/c kĩ đề bài , vẽ hình minh họa và biểu diễn các lực tác dụng lên vật - Vận dụng kiến thức để giải bài tập - Yêu cầu h/s nhận xét bài giải của bạn - Nêu kết luận chuẩn kiến thức Bài 3/tr131/sgk - Yêu cầu h/s đọc kĩ đề bài - Hướng dẫn h/s phân tích các lực tác dụng Vận dụng điều kiện cân bằng để giải bài - Nhận xét bài giải của h/s Bài 2/tr36/sgk - Yêu cầu h/s : +n/c kĩ đề bài + Vận dụng qui tắc mô men để làm bài +. Nhận xét bài làm của bạn - Nhận xét kết quả công việc của h/s và nêu kết luận chuẩn kiến thức - N/C kĩ đề bài -. Thực hiện trả lời các câu hỏi của g/v - Vận dụng kiến thức về tổng hợp và phân tích lực để giải bài Tính được F1=80N F2=160N - thảo luận và Nhận xét bài giải của bạn Ghi nhận kiiến thức -N/C kĩ đề bài - Vẽ hình biểu diễnc lực Vận dụng kiến thức về đ/k cân bằng để tính được 0A=d1=0,9m 0B=d2= 0,6m và lực do đòn gánh ép lên vai F= 300N - Thảo luận và nhận xét bài làm của bạn Ghi nhận kiến thức - Thực hiện các thao tác cơ bản để làm bài - Vận dụng qui tắc mô men để tính được Lực tác dụng lên đầu A của thanh chắn đường F=10N -. Thảo luận và nhận xét bài làm của bạn Ghi nhận kiến thức Hoạt động 3: .Củng cố vận dụng ....... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Yêu cầu h.s làm bài 1/tr136/sgk - Chọn đáp án cho bài Đáp án : D Hoạt động 4: Hướng dẫn bài về nhà........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Yêu cầu h/s làm bài tập 3;4/tr136/sgk và làm các bài tập tương tự trong sbt Ghi nhớ bài về nhà

File đính kèm:

  • docGAT-42VL10NC.doc