Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 68: Bài tập về chất khí

- Khái quát lại hệ thống kiến thức chương chất khí để h/s thấy rõ tính liên hệ và thống nhất giữa các định luật , phương trình khí

- H/S vận dụng các định luật , các công thức vào giải bài tập chất khí

-. Chuẩn bị kién thức cho kiểm tra 1 tiết

 B/CHUẨN BỊ:

 1) Giáo viên:

 - Hệ thống câu hỏi

- đề bài ( sgk ) và hướng dẫn giải bài tập

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 593 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 68: Bài tập về chất khí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 1/4/08 Tiết : 68 GV: Đỗ Quang Sơn Bài tập về chất khí A/ Mục tiêu: - Khái quát lại hệ thống kiến thức chương chất khí để h/s thấy rõ tính liên hệ và thống nhất giữa các định luật , phương trình khí - H/S vận dụng các định luật , các công thức vào giải bài tập chất khí -. Chuẩn bị kién thức cho kiểm tra 1 tiết B/Chuẩn bị: 1) Giáo viên: - Hệ thống câu hỏi - đề bài ( sgk ) và hướng dẫn giải bài tập 2) Học sinh: Ôn kĩ nội dung lí thuyết , làm trước bài tập ở nhà C/Tiến trình Dạy- Học: Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ .Kết hợp với phần nhận xét chung ....... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - đặt câu hỏi yêu cầu h.s trả lời : +. Nêu KN quá trình đẳng nhiệt,Nêu nội dung định luật Bôi-Lơ -Ma -Ri -ốt +. Nêu KN quá trình đẳng tích , Nêu nội dung định luật Sác -Lơ +.Viết pTTT& PT Cla-Pê-Rôn-Men-đê-lê-ép ? +. Nêu giá trị của hằng số R và hằng số K trong PT Cla-Pê-Rôn-Men-đê-lê-ép ? +. Viết công thức tính áp suất của chất khí theo mật độ phân tử khí ? +. Nêu KN quá trình đẳng áp , Nêu nội dung định luật Gay-luy-xác - Nhận xét phần trả lời của h/s - Nhớ lài kiến thức để trả lời câu hỏi của g/v - Thảo luận , nhận xét phần trả lời của bạn -. Biết vận dụng các định luật và phương trình vào giải bài tập trong những điều kiện cụ thể Củng cố kiến thức Hoạt động 2: Bài tập vận dụng ........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Bài tập tr239/sgk - Yêu cầu h/s : +Đọc kĩ đề bài + Tóm tắt đề bài và vẽ hình minh hoạ cho đề bài + Vận dụng PT (C-...M ) Cho hai trạng thái trước và sau khi sử dụng để từ đó tính đựoc Khối lượng khí còn lại trong bình sau khi sử dụng và dung tích của bình khí -. Yêu cầu h/s nhận xét bài làm của bạn và ghi nhận kiến thức - NC kĩ đề bài - Vận dụng PT để giải bài ( Chú ý : khối lượng của vỏ bình không đổi nên khối lượng của bình khí giảm đi do chất khí đã thoát ra ngoài ) m1- m2= M1- M2=1kg Từ đó tính dược m2= 0,58 kg và dung tích bình khí V= 8,4 lít ( dm3) - Thảo luận để nhận xét bài làm của bạn Ghi nhận kiến thức Hoạt động 3: Vẽ đồ thị ........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Mời 3 H/S làm ba bài 1,2,3 ở trên bảng Lưu ý cho h/s về giới hạn của đồ thị - Yêu cầu các h/s khac nhận xét bài làm của bạn -. Nêu nhận xét bài làm của h/s và nêu kết luận chuẩn kiến thức - NC kĩ đề bài - Vận dụng kiến thức vẽ đồ thị hàm số và giới hạn của đồ thị để vẽ đồ thị theo yêu cầu của bài - Thảo luận dể nhận xét bài làm của bạn Ghi nhận kiến thức Hoạt động 4: Trả lời bài tập trắc nghiệm khách quan ....... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Yêu cầu h/s : +đọc đề bài , vận dụng kiến thức để lựa chọn phương án trả lời +.Trình bày cơ sở lí thuyết của sự lựa chọn -. Nhận xét phần trả lời của h/s - Đọc kĩ dề bài -. Lựa chọn phương án trả lời Và trình bày cơ sở của sự lựa chọn đáp án -. Thảo luận ,nhận xét bài làm của bạn Ghi nhận kiến thức Hoạt động 5: .Hướng dẫn bài về nhà ....... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò yêu cầu h/s ôn tập kĩ kiến thức Chương V và chương VI chuẩn bị kiểm tra 1 tiết Ghi nhớ việc chuẩn bị bài ở nhà Chuẩn bị kiểm tra 1 tiết

File đính kèm:

  • docGAT-68VL10NC.doc