Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 9: Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều

 A/ MỤC TIÊU:

 -H/sinh vận dụng các công thức tính : a;v ;x ;s và vt2-v02 = 2a.s , những công thức quan trọng nhất của cđtbđ đều vào giải bài tập

 -.Hình thành và khắc sâu kĩ năng giải bài tập về cđtbđ đều . Tiếp tục củng cố kĩ năng giải bài tập về động học

 -.Bức đầu hứng dẫn cho h/sinh tư duy dự đoán trạng thái cđ của một vật tại một thời điểm xác định, khi biết t/chất của cđ và những điều kiện ban đầu

 B/CHUẨN BỊ:

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 599 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 9: Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 09 /9 /07 Tiết : 9 GV:Đỗ Quang Sơn Bài: bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều A/ Mục tiêu: -H/sinh vận dụng các công thức tính : a;v ;x ;s và vt2-v02 = 2a.s , những công thức quan trọng nhất của cđtbđ đều vào giải bài tập -.Hình thành và khắc sâu kĩ năng giải bài tập về cđtbđ đều . Tiếp tục củng cố kĩ năng giải bài tập về động học -.Bức đầu hứng dẫn cho h/sinh tư duy dự đoán trạng thái cđ của một vật tại một thời điểm xác định, khi biết t/chất của cđ và những điều kiện ban đầu B/Chuẩn bị: 1) Giáo viên: Dáp án và hệ thống câu hỏi 2) Học sinh: Ônkĩ lí thuyết về cđtbđ đều ,làm trức các bài tập ở nhà C/Tiến trình Dạy- Học: Hoạt động 1: .Kiểm tra bài cũ và sự chuẩn bị của h/sinh...... Hoạt động của thầy Hoạt động của trò -.Đặt câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời +.Nêu đ/nghĩa cđtbđ đều ? Nêu công thức tính v ; x và công thức liên hệ trong cđtbđf đều ? +.Nêu định nghĩa ,t/chất và các công thức trong cđ/động rơi tự do ? -. Nhận xét phần trả lời của h/sinh -. Kiểm tra vở bài tập của h/sinh nhận xét ý thức chuẩn bị bài của h/sinh -.Nhớ lại kiến thức ,trả lời các yêu cầu của giáo viên -.Trình vở bài tập để G/V kiểm tra Hoạt động 2: Tổ chức ,hướng dẫn cho h/sinh giải bài tập ........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Bài 1/ 33/ sgk -.Yêu cầu học sinh : +.Đọc , nghiên cứu kĩ đề bài +.Tóm tắt đề bài dưới dạng kí hiệu và vẽ hình minh hoạ -. Phân tích tính chất chuyển động của vật qua từng giai đoạn( cđ đi lên ;cđ xuống ) -.Yêu cầu h/s : chọn hệ qui chiếu sao cho giải bài toán đơn giản nhất từ đó xác định được những đk ban đầu của cđộng a) Viết PTCĐ -.Yêu cầu h/s :từ t/chất của cđộng và đkiệnban đầu viết ptcđ của vật -. Nhận xét lời giải của h/sinh và nêu kết luận chuẩn kiến thức b)Vẽ đồ thị toạ độ ,đồ thị vận tốc của vật *.Yêu cầu h/sinh : _vẽ đổ thị toạ độ thời gian +.Sử dụng kết quả câu (a) +. Lập hệ trục toạ độ (0ty) ? Lập bảng giá trị hàm :y=ft xác định điểm cực đại của đồ thị ,giao của đồ thị với trục 0t (Nghiệm của ptbậc hai y=-4,9t2 +4t +5) ? +. Định dạng của đồ thị và vẽ đồ thị ? -. Vẽ đồ thị vận tốc thời gian + Viết biểu thức vt ? +.lập hệ trục toạ độ ( 0tv) Lập bảng giá trị hàm v=ft +.xác định dạng đồ thị và giao của đồ thị với trục ot và ov +.Vẽ đồ thị hàm số -Nhận xét kết quả bài làm của h/sinh c) Yêu cầu học sinh đọc kĩ nội dung này trong sgk để ghi nhận kiến thức d) Yêu cầu học sinh : Thay nghiệm của ptcđộng ( t=1,5s) vào công thức vận tốc để tính vận tốc của vật khi chạm đất Bài 2/tr34/sgk -Yêu cầu h/sinh đọc và n/cứu kĩ đề bài Tóm tắt đề bài dưới dạng kí hiệu ,đặc biệt là đại lượng khoảng thời gian ( ) là khoảng thời gian để xét quãng đường vật đi được -.Hướng dẫn phương pháp giải bài và yêu cầu h/sinh về nhà làm tiếp dựa trên lời giải của sgk -.Thực hiện những yêu cầu của G/V làm các bước cơ bản khi giải bài tập vật lí -.Phân tích t/chất của cđộng Lập hệ qui chiếu , xác định điều kiện ban đầu -. Một h/sinh giải bài trên bảng Vận dụng c/thức để viết được ptcđ y=-4,9t2+4t+5 (m) những h/sinh khác vận dụng kiến thức làm bài và thảo luận trong nhóm bạn Nêu nhận xét về bài giải của bạn _ Vận dụng phưng pháp vẽ đồ thị hàm bậc hai trong toán học vào vẽ đồ thị hàm bậc hai trong vật lí Thực hiện các thao tác cơ bản khi vẽ đồ thị Vẽ được đồ thị ( như hình 7.1/a /34/ sgk) Thảo luận để hiểu rõ phương pháp vẽ đồ thị và vận dụng cho những bài sau Ghi nhận kiến thức -. Viết được b/thức v=4-9,8t (m/s) lập hệ trục (0tv) thực hiện các bức vẽ được đồ thị như (hình 7.1/b/sgk) thảo luận ,nhận xét đồ thị bạn vẽ ở trên bảng Ghi nhận kiến thức - Sử dụng đồ thị toạ độ thời gián và vận tốc thời gian vẽ ở câu (b) mô tả c/động của vật ( như sgk) -Dùng công thức vận tốc tính được vận tốc của vật khi chạm đất là v=-10,6 ( m/s ) và giải thích được ý nghĩa của đấu (-)trong giá trị của (v) Ghi nhận kiến thức -.N/cứu kĩ đề bài -. Nắm được phương pháp giải bài và nêu được qui luật về các đọ dời thực hiện trong những khoảng thời gian bằng nhau của cđtnd đều là =a.2 = Cónt và ngực lại : Nếu cđộng nào tuân theo qui luật trên sẽ là cđtnd đều ghi nhận kiến thức Hoạt động 3: Củng cố ........ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Khaí quát các bước giả bài tập cđtbđ đều Hiểu được các bước cơ bản để giải bài toán cđtbđ đều +. N/Ckĩ đề bài,vẽ hình minh hoạ hiện tượng xảy ra trong bài +. Chọn hệ qui chiếu ,xác định điều kiện ban đầu +.Sử dụng các công thức và đ/kiện ban đầu để tìm đại lượng ẩn Hoạt động 4: .Hướng dẫn bài về nhà -- H/Sinh làm tiếp bài 2/34/sgk.......

File đính kèm:

  • docGiao an tiet9.doc