Bài giảng môn Lịch sử Lớp 4 - Bài 13: Nhà Trần và việc đắp đê

1. Lí do nhà Trần quan tâm đến việc đắp đê:

Nghề chính của nhân dân ta là trồng lúa nước.

Sông ngòi: thuận lợi cho việc cấy trồng khó khăn thường gây ra lũ lụt.

2. Cách tổ chức đắp đê của nhà Trần:

Hoạt động nhóm 4

Đọc thông tin ở sách giáo khoa đoạn “ Nhà Trần rất quan tâm triều đại đắp đê. ” thảo luận và trả lời câu hỏi ở phiếu:

- Chiến dịch đắp đê diễn ra năm nào? Tìm các sự kiện trong bài nói lên sự quan tâm đến đê điều của nhà Trần?

- Năm 1248 mở chiến dịch đắp đê.

- Đặt ra lệ mọi người đều phải tham gia đắp đê, vua Trần cũng trông nom việc đắp đê, đặt chức Hà đê sứ.

Thảo luận nhóm đôi

Đọc thông tin ở sách giáo khoa đoạn còn lại thảo luận 2 câu hỏi sau:

Nhà Trần đã thu được kết quả như thế nào trong công cuộc đắp đê?

Hệ thống đê điều đó đã giúp gì cho sản xuất và đời sống của nhân dân ta?

 

pptx22 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 292 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng môn Lịch sử Lớp 4 - Bài 13: Nhà Trần và việc đắp đê, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỊCH SỬ LỚP 4- Nhà Trần ra đời trong hoàn cảnh nào?- Nhà Trần đã có những việc làm gì để củng cố, xây dựng lại đất nước?Lịch sử:Bài cũ1. Lí do nhà Trần quan tâm đến việc đắp đê:Đọc thông tin ở sách giáo khoa đoạn “ Thời Trần của ông cha ta.” và trả lời câu hỏi:- Vì sao nhà Trần quan tâm đến việc đắp đê?Lịch sử: Nhà Trần và việc đắp đê Làm việc cá nhân1. Lí do nhà Trần quan tâm đến việc đắp đê:- Nghề chính của nhân dân ta là trồng lúa nước. - Sông ngòi: thuận lợi cho việc cấy trồng khó khăn thường gây ra lũ lụt.Lịch sử: Nhà Trần và việc đắp đê1. Lí do nhà Trần quan tâm đến việc đắp đê:Nghề chính của nhân dân ta là trồng lúa nước.Sông ngòi: thuận lợi cho việc cấy trồng khó khăn thường gây ra lũ lụt.2. Cách tổ chức đắp đê của nhà Trần:Lịch sử: Nhà Trần và việc đắp đêĐọc thông tin ở sách giáo khoa đoạn “ Nhà Trần rất quan tâm triều đại đắp đê. ” thảo luận và trả lời câu hỏi ở phiếu:- Chiến dịch đắp đê diễn ra năm nào? Tìm các sự kiện trong bài nói lên sự quan tâm đến đê điều của nhà Trần?Lịch sử: Nhà Trần và việc đắp đêHoạt động nhóm 41. Lí do nhà Trần quan tâm đến việc đắp đê: Nghề chính của nhân dân ta là trồng lúa nước. Sông ngòi: thuận lợi cho việc cấy trồng khó khăn thường gây ra lũ lụt.2. Cách tổ chức đắp đê của nhà Trần:- Năm 1248 mở chiến dịch đắp đê.- Đặt ra lệ mọi người đều phải tham gia đắp đê, vua Trần cũng trông nom việc đắp đê, đặt chức Hà đê sứ.Lịch sử: Nhà Trần và việc đắp đêLịch sử: Nhà Trần và việc đắp đê1. Lí do nhà Trần quan tâm đến việc đắp đê:Nghề chính của nhân dân ta là trồng lúa nước.Sông ngòi: thuận lợi cho việc cấy trồng khó khăn thường gây ra lũ lụt.2. Cách tổ chức đắp đê của nhà Trần:- Năm 1248 mỏ chiến dịch đắp đê.- Đặt ra lệ mọi người đều phải tham gia đắp đê, vua Trần cũng trông nom việc đắp đê, đặt chức Hà đê sứ.3. Kết quả công cuộc đắp đê của nhà Trần:Lịch sử: Nhà Trần và việc đắp đê Đọc thông tin ở sách giáo khoa đoạn còn lại thảo luận 2 câu hỏi sau:Nhà Trần đã thu được kết quả như thế nào trong công cuộc đắp đê?Hệ thống đê điều đó đã giúp gì cho sản xuất và đời sống của nhân dân ta?Lịch sử: Nhà Trần và việc đắp đêThảo luận nhóm đôi1. Lí do nhà Trần quan tâm đến việc đắp đê:Nghề chính của nhân dân ta là trồng lúa nước.Sông ngòi: thuận lợi cho việc cấy trồng khó khăn thường gây ra lũ lụt.2. Cách tổ chức đắp đê của nhà Trần:- Năm 1248 mở chiến dịch đắp đê.- Đặt ra lệ mọi người đều phải tham gia đắp đê, vua Trần cũng trông nom việc đắp đê, đặt chức Hà đê sứ.3. Kết quả công cuộc đắp đê của nhà Trần:- Hệ thống đê điều dọc theo những con sông chính được xây dựng.Lịch sử: Nhà Trần và việc đắp đêLịch sử: Nhà Trần và việc đắp đêLịch sử: Nhà Trần và việc đắp đê Đọc thông tin ở sách giáo khoa đoạn còn lại thảo luận 2 câu hỏi sau:Nhà Trần đã thu được kết quả như thế nào trong công cuộc đắp đê?Hệ thống đê điều đó đã giúp gì cho sản xuất và đời sống của nhân dân ta?Lịch sử: Nhà Trần và việc đắp đêThảo luận nhóm đôi1. Lí do nhà Trần quan tâm đến việc đắp đê:Nghề chính của nhân dân ta là trồng lúa nước.Sông ngòi: thuận lợi cho việc cấy trồng khó khăn thường gây ra lũ lụt.2. Cách tổ chức đắp đê của nhà Trần:- Năm 1248 mở chiến dịch đắp đê.- Đặt ra lệ mọi người đều phải tham gia đắp đê, vua Trần cũng trông nom việc đắp đê, đặt chức Hà đê sứ.3. Kết quả công cuộc đắp đê của nhà Trần:- Hệ thống đê điều dọc theo những con sông chính được xây dựng.- Góp phần làm cho nông nghiệp phát triển.Lịch sử: Nhà Trần và việc đắp đê- Em hãy kể tóm tắt về một cảnh lũ lụt mà em được chứng kiến hoặc được biết qua các phương tiện thông tin?Lịch sử: Nhà Trần và việc đắp đêLiên hệCảnh lũ lụt diễn ra ở miền Trung Xem xong đoạn phim trên em có suy nghĩ gì?Lịch sử: Nhà Trần và việc đắp đêLịch sử: Nhà Trần và việc đắp đê- Ở địa phương ta nhân dân đã làm gì để chồng lũ lụt?- Là học sinh chúng ta có ý thức bảo vệ đê điều như thế nào?Liên hệHỒ CHỨA NƯỚC THUỶ ĐIỆN RÀO QUÁN – QUẢNG TRỊĐẬP THUỶ LỢI TRÚC KINH – QUẢNG TRỊĐẬP Xà HƯỚNG TÂN – QUẢNG TRỊ

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_lich_su_lop_4_tuan_17_nha_tran_va_viec_dap_de.pptx
Giáo án liên quan