Bài giảng môn Lịch sử Lớp 4 - Bài 15: Nước ta cuối thời Trần

1. Tình hình nước ta cuối thời Trần

Đọc thông tin SGK đoạn “Từ giữa thế kỉ XIV ông xin từ quan” và thảo luận nhóm đôi theo yêu cầu sau:

Tình hình nước ta cuối thời trần như thế nào ?

Trước tình hình đó nhân dân và quan lại đã có phản ứng gì?

-Từ giữa thế kỉ XIV,tình hình đất nước ngày càng xấu đi

Vua quan ăn chơi soa đọa,không quan tâm tới dân.

-Nhân dân nổi dậy đấu tranh,các quan lại trong triều cũng bất bình.Chu Văn An (1292-1370) là một đại quan nhà Trần, ông dâng sớ xin chém 7 tên quan coi thường phép nước nhưng vua không nghe ,ông xin từ quan.

2. Nhà Hồ thay thế nhà Trần

Theo em,nhà Trần có đủ sức gánh vác công việc trị vì

nước ta nữa hay không?

Nhà Trần đã suy yếu,không thể gánh vác công việc trì vì đất nước được,cần có một triều đại mới thay thế.

Năm 1400,Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần và tự xưng làm vua,lập nên nhà Hồ. Đóng đô ở Vĩnh Lộc-Thanh Hóa,đổi tên nước là Đại Ngu.

Hồ Quý Ly thay thế các quan của dòng họ Trần bằng những người tài giỏi,qui định lại số ruộng cho quan lại,quí tộc,qui định số nô tì trong gia đình quí tộc ,số thừa phải nộp lại cho nhà nước.Khi có nạn đói,nhà giàu phải bán thóc cho dân,tổ chức chữa bệnh cho dân

 

pptx10 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 278 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Lịch sử Lớp 4 - Bài 15: Nước ta cuối thời Trần, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN LỊCH SỬ LỚP 4Lịch sử:Kiểm tra bài cũ:Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông-Nguyên,nhà Trần đã đối phó với giặc như thế nào khi chúng mạnh và khi chúng yếu? Kết quả ra sao?-Khi giặc mạnh vua tôi nhà Trần chủ động rút khỏi kinh thànhThăng Long.Khi giặc yếu quân dân nhà Trần tấn công quyết liệt.-Kết quả cả ba lần quân dân nhà Trần đều giành thắng lợi. Lịch sử:NƯỚC TA CUỐI THỜI TRẦN1. Tình hình nước ta cuối thời TrầnĐọc thông tin SGK đoạn “Từ giữa thế kỉ XIVông xin từ quan” và thảo luận nhóm đôi theo yêu cầu sau:Tình hình nước ta cuối thời trần như thế nào ?Trước tình hình đó nhân dân và quan lại đã có phản ứng gì?-Từ giữa thế kỉ XIV,tình hình đất nước ngày càng xấu điVua quan ăn chơi soa đọa,không quan tâm tới dân.-Nhân dân nổi dậy đấu tranh,các quan lại trong triều cũng bất bình.Chu Văn An (1292-1370) là một đại quan nhà Trần, ông dâng sớ xin chém 7 tên quan coi thường phép nước nhưng vua không nghe ,ông xin từ quan.Lịch sử:NƯỚC TA CUỐI THỜI TRẦNLịch sử:NƯỚC TA CUỐI THỜI TRẦNTheo em,nhà Trần có đủ sức gánh vác công việc trị vìnước ta nữa hay không?Nhà Trần đã suy yếu,không thể gánh vác công việc trì vì đất nước được,cần có một triều đại mới thay thế. 1. Tình hình nước ta cuối thời Trần2. Nhà Hồ thay thế nhà TrầnLịch sử:NƯỚC TA CUỐI THỜI TRẦN1. Tình hình nước ta cuối thời Trần2. Nhà Hồ thay thế nhà TrầnĐọc thông tin SGk đoạn “ Trong tình hình .chữa bệnh cho dân”Thảo luận nhóm 4 theo gợi ý sau:Nhà Hồ thành lập như thế nào? đóng đô ở đâu ? lấy tên nước là gì?- Nhà Hồ đã có những cải cách gì trong quản lí đất nước?Năm 1400,Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần và tự xưng làm vua,lập nên nhà Hồ. Đóng đô ở Vĩnh Lộc-Thanh Hóa,đổi tên nước là Đại Ngu.Hồ Quý Ly thay thế các quan của dòng họ Trần bằng những người tài giỏi,qui định lại số ruộng cho quan lại,quí tộc,qui định số nô tì trong gia đình quí tộc ,số thừa phải nộp lại cho nhà nước.Khi có nạn đói,nhà giàu phải bán thóc cho dân,tổ chức chữa bệnh cho dânLịch sử:NƯỚC TA CUỐI THỜI TRẦN1. Tình hình nước ta cuối thời Trần2. Nhà Hồ thay thế nhà TrầnThành Tây Đô của nhà Hồ (Thanh Hoá)3. Nước ta bị nhà Minh đô hộ Lịch sử:NƯỚC TA CUỐI THỜI TRẦN1. Tình hình nước ta cuối thời Trần2. Nhà Hồ thay thế nhà Trần3. Nước ta bị nhà Minh đô hộ- Vì sao mà nhà Hồ không chống nổi quân Minh xâm Lược ? Vì Hồ Quý Ly không đoàn kết được toàn dân để tiến hành kháng chiến mà chỉ dựa vào quân đội nên nước ta bị nhà Minh đô hộ ( năm 1406)Lịch sử:NƯỚC TA CUỐI THỜI TRẦN Từ giữa thế kỉ XIV,nhà Trần bước vào thời kỳ suy yếu. Vua quan không quan tâm tới dân,dân oán hận,nổi dậy khởi nghĩa. Năm 1400,Hồ Quý Ly nhân cơ hội đó đã truất ngôi vua Trần,lập nên nhà Hồ.Không chống nổi quân xâm lược,nhà Hồ sụp đổ.Đất nước ta bị nhà Minh đô hộ. Chào tạm biệt !

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_lich_su_lop_4_bai_15_nuoc_ta_cuoi_thoi_tran.pptx
Giáo án liên quan