Bài giảng môn Toán Lớp 4 - Tuần 13: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

27 x 11 = ?

42 x 11 = ?

16 x 11 = ?

1. Ví dụ

27 x 11 = 297

34 x 11=

Cách nhẩm

Tính tổng 2 chữ số

Viết kết quả vào giữa

2 chữ số

*TH 1:Tổng 2 chữ số < 10

ách nhẩm:

* Tính tổng 2 chữ số.

*Viết kết quả vào giữa 2 chữ số.

* TH 2: Tổng 2 chữ số > 9

ách nhẩm:

* Tính tổng 2 chữ số.

* Viết chữ số hàng đơn vị của tổng tìm được vào giữa 2 chữ số.

*Thêm 1 vào chữ số hàng trăm.

Bài 1: Tính nhẩm

11 x 95 =

82 x11 =

Bài 2: Tìm X:

X : 11 = 25

X : 11 = 78

 

ppt11 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 268 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Toán Lớp 4 - Tuần 13: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài : Giới thiệu nhõn nhẩm số cú hai chữ số với 11TUẦN 13MOÂN TOAÙNKiểm tra bài cũ Đặt tính rồi tính27 x 1142 x 1116 x 11Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 1127 x 11 = ?42 x 11 = ?16 x 11 = ?Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11Ví dụ : a) Đặt tính rồi tính27 x 11 27 11 x 2727297Cách tính nhẩm* 2 cộng 7 bằng 9* Viết 9 vào giữa hai chữ số của 27, được 2971. Ví dụ27 x 11 = 29734 x 11=?374Cách nhẩm* Tính tổng 2 chữ số* Viết kết quả vào giữa 2 chữ số1. Ví dụ27 x 11 = 297Cách nhẩm: * Tính tổng 2 chữ số.*Viết kết quả vào giữa 2 chữ sốb) 48 x 114811x 48528Cách nhẩm:* 4 cộng 8 bằng 12.*Viết 2 vào giữa hai chữ số của 48, được 428*Thêm 1 vào 4 của 428, được 528481. Ví dụa) 27 x 11 = 297Cách nhẩm:* Tính tổng 2 chữ số.*Viết kết quả vào giữa 2 chữ số.b) 48 x 11 = 52885 x 11=?93573 x 11=?803Cách nhẩm:* Tính tổng 2 chữ số.* Viết chữ số hàng đơn vị của tổng tìm được vào giữa 2 chữ số.*Thêm 1 vào chữ số hàng trăm.*TH 1:Tổng 2 chữ số 91. Ví dụa) 27 x 11 = 297TH1: Tổng 2chữ só 9 Cách nhẩm: * Tính tổng 2 chữ số * Viết chữ số hàng đơn vị của tổng vào giữa 2 chữ số. * Thêm 1 vào chữ số hàng trăm.2. Luyện tậpBài 1: Tính nhẩm11 x 95 =104582 x11 =902Bài 2: Tìm X:X : 11 = 25X : 11 = 78Bài 3:Tóm tắtKhối 4: 17 hàng, mỗi hàng 11 học sinhKhối 5: 15 hàng, mỗi hàng 11 học sinh?học sinh1. Ví dụa) 27 x 11 = 297TH1: Tổng 2 chữ số 9 Cách nhẩm: * Tính tổng 2 chữ số. * Viết chữ số hàng đơn vị vào giữa 2 chữ số. * Thêm 1 vào chwx số hàng trăm2. Luyện TậpBài 1: Tính nhẩm11 x 95 = 1045 82 x 11 = 902Bài 2: Tìm X:X : 11= 25 X : 11 = 78Bài 3: Bài giảiSố hàng cả hai khối xếp được là: 17 + 15= 32 (hàng)Số học sinh của cả hai khối có là:11 x 32 = 352 ( học sinh) Đáp số : 352 học sinh1. Ví dụa) 27 x 11 = 297TH1: Tổng 2 chữ số 10 Cách nhẩm: * Tính tổng 2 chữ số * Viết chữ số hàng đơn vị vào giữa 2 chữ số.* Thêm 1 vào chữ số hàng trăm.2. Luyện tậpBài 1: Tính nhẩm 11 x 95 = 1045 82 x 11 = 902Bài 2: Tìm X:X : 11= 25 X : 11 = 78Bài 3: Bài giảiSố hàng cả hai khối xếp được là: 17 + 15= 32 (hàng)Số học sinh của cả hai khối có là:11 x 32 = 352 ( học sinh) Đáp số : 352 học sinh* Trò chơi: Ai nhanh , ai đúng ?45 x11 =A. 495 B. 496 C. 59575 x11 =735B. 835C. 713546 x 11 =A.4106B.406C.506150 x 11=165B.1650C. 1515Daởn doứ

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_toan_lop_4_tuan_13_gioi_thieu_nhan_nham_so_co.ppt
Giáo án liên quan