Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 6: Luyện tập chung trang 36 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

1. Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A,B,C,D (là đáp số, kết quả tính, ). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Số gồm năm mươi triệu, năm mươi nghìn

và năm mươi viết là:

A: 505 050

B. 5 050 050

C. 5 005 050

D. 50 050 050

Giá trị của chữ số 8 trong số 548 762 là :

A. 80 000

B. 8000

C. 800

D. 8

Số lớn nhất trong các số 684 257; 684 275;

 684 752; 684 725 là :

A. 684 257

B. 684 275

C. 684 752

D. 684 725

4 tấn 85 kg = kg

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 485

B. 4850

C. 4085

D. 4058

 

ppt12 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 483 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 6: Luyện tập chung trang 36 - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ BTOÁN 4LUYỆN TẬP CHUNG.(Trang 36) Em sinh năm 2008 . Em sinh vào thế kỷ nào? Em bao nhiêu tuổi? Đến năm 2020 em bao nhiêu tuổi?ÔN BÀI CŨ1. Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A,B,C,D (là đáp số, kết quả tính,). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. a)B. 5 050 050C. 5 005 050 A: 505 050Số gồm năm mươi triệu, năm mươi nghìn và năm mươi viết là:D. 50 050 050b)A. 80 000B. 8000C. 800 Giá trị của chữ số 8 trong số 548 762 là :D. 8c)A. 684 257B. 684 275C. 684 752 Số lớn nhất trong các số 684 257; 684 275; 684 752; 684 725 là :D. 684 725 d)A. 485B. 4850C. 4085 4 tấn 85 kg = kgSố thích hợp để viết vào chỗ chấm là:D. 4058 e)A. 30B. 210C. 130 2 phút 10 giây = giâySố thích hợp để viết vào chỗ chấm là:D. 70 Hiền51015202225303335400HòaTrungThực 2. Biểu đồ dưới đây chỉ số quyển sách các bạn Hiền, Hòa, Trung,Thực đã đọc trong một năm:a. Hiền đọc được bao nhiêu quyển sách?b. Hòa đọc được bao nhiêu quyển sách?c. Hòa đọc được nhiều hơn Thực bao nhiêu quyển sách?d . Ai đọc được ít hơn Thực 3 quyển sách?e . Ai đọc được nhiều sách nhất?g . Ai đọc được ít sách nhất?e . Trung bình mỗi bạn đọc được bao nhiêu quyển sách?a. Hiền đọc được 33 quyển sách.b. Hòa đọc được 40 quyển sách.c. Hòa đọc được nhiều hơn Thực 15 quyển sách.d . Trung đọc được ít hơn Thực 3 quyển sách.e . Hòa đọc được nhiều sách nhất.g . Trung đọc được ít sách nhất.e . Trung bình mỗi bạn đọc được 30 quyển sách.3: Một cửa hàng ngày đầu bán được 120 m vải, ngày thứ hai bán được bằng số mét vải bán trong ngày đầu. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải?Tóm tắt? m? mBài giải? mNgày 1Ngày 3Ngày 2Ngày thứ hai cửa hàng bán được :120 : 2 = 60 ( m)Ngày thứ ba cửa hàng bán được : 120 x 2 = 240 (m)Trung bình mỗi ngày cửa hàng đã bán được :( 120 + 60 + 240) : 3 =140 ( m)Đáp số : 140 m vảiCHÀO CÁC EM !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_6_luyen_tap_chung_trang_36_nam_hoc.ppt
Giáo án liên quan