Bài giảng môn Toán Lớp 4 - Tuần 18: Dấu hiệu chia hết cho 3

Dấu hiệu chia hết cho 3

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho

Chú ý:

Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì số đó không chia hết cho 3.

1. Trong các số sau, số nào chia hết cho 3?

231 ; 109 ; 1872 ; 92 313.

2. Trong các số sau, số nào không chia hết cho 3?

96 ; 502 ; 6823 ; 55 553 ; 641 311.

 

ppt6 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 252 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Toán Lớp 4 - Tuần 18: Dấu hiệu chia hết cho 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán Dấu hiệu chia hết cho 3Kiểm tra bài cũHãy nêu dấu hiệu chia hết cho 9Số nào chia hết cho 9 trong các số sau đây? 35, 99 ; 867; 144 ; 1000; Ví dụ:63 : 3 = 21Ta có: 6 + 3 = 99 : 3 = 3123 : 3 = 41Ta có:1 + 2 + 3 = 66 : 3 = 2* 91 : 3 = 30Ta có: 1 + 9 = 1010 : 3 = 3* 125 : 3 = 41Ta có: 1 + 2 + 5 = 88 : 3 = 2(Dư 1)(Dư 1)(Dư 2)(Dư 2)Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.Dấu hiệu chia hết cho 3Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì số đó không chia hết cho 3.Chú ý:1. Trong các số sau, số nào chia hết cho 3? 231 ; 109 ; 1872 ; 92 313.231187292 3132. Trong các số sau, số nào không chia hết cho 3? 96 ; 502 ; 6823 ; 55 553 ; 641 311.641 31155 5535026823Chúc các em chăm ngoan học giỏi !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_toan_lop_4_tuan_18_dau_hieu_chia_het_cho_3.ppt