Bài giảng Sinh học Lớp 7 - Bài 31: Cá chép - Trần Thị Lê Hằng

ĐỜI SỐNG

- Sống ở nước ngọt :ao , hồ , đồng ruộng .

Ăn giun, ốc , ấu trùng . và thực vật

Cá chép là động vật biến nhiệt

sinh sản:

CẤU TẠO NGOÀI :

Chức năng của vây cá:

Giúp cá di chuyển trong nước

ppt25 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 13/07/2022 | Lượt xem: 160 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Sinh học Lớp 7 - Bài 31: Cá chép - Trần Thị Lê Hằng, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÖÔØNG TRUNG HOÏC CÔ SÔÛ THAÏNH NHÖÏT TOÅ CHUYEÂN MOÂN: HOÙA SINH GIAÙO VIEÂN THÖÏC HIEÄN: TRAÀN THÒ LEÄ HAÈNG Lớp cá Lớp ếch nhái Lớp bò sát Lớp chim Lớp thú NGÀNH ĐÔNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG CHƯƠNG VI NGÀNH ĐÔNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG CHƯƠNG VI CÁC LỚP CÁ Bài 31. CÁ CHÉP I . ĐỜI SỐNG Cá chép sống ở đâu ? thức ăn của cá chép là gì ? CÁC LỚP CÁ Bài 31. CÁ CHÉP I . ĐỜI SỐNG - Sống ở nước ngọt : ao , hồ , đồng ruộng . - NGÀNH ĐÔNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG CHƯƠNG VI - Ăn giun , ốc , ấu trùng và thực vật Đố các em cá thuộc nhóm động vật nào ? Tại sao xếp cá vào nhóm đó ? Đ ỘNG VẬT ĐỘNG VẬT BIẾN NHIỆT ĐỘNG VẬT ĐẲNG NHIỆT Bài 31. CÁ CHÉP I . ĐỜI SỐNG - Sống ở nước ngọt : ao , hồ , đồng ruộng . Ă n giun , ốc , ấu trùng .. và thực vật - Cá chép là động vật biến nhiệt - sinh sản : Con chép cái Con chép đực Trứng Tinh trùng Phôi Cá con Thụ tinh ngoài (nhiều) Số luợng trứng cá chép đẻ ở mỗi lứa như thế nào? 1 2 3 4 5 Bài 31. CÁ CHÉP I . ĐỜI SỐNG - Sống ở nước ngọt : ao , hồ , đồng ruộng . Thức ăn : giun , ốc , ấu trùng .. và thực vật thuỷ sinh - sinh sản : - Cá chép là động vật biến nhiệt đẻ trứng , thụ tinh ngoài Bài 31. CÁ CHÉP I . ĐỜI SỐNG II. CẤU TẠO NGOÀI : 1.Cấu tạo ngoài của cá chép Quan sát tranh và xác định các cơ quan trên cơ thể cá chép Thân Đuôi Đầu - Cơ thể cá chia làm ba phần : Đầu , thân và khúc đuôi Bài 31. CÁ CHÉP II. CẤU TẠO NGOÀI : a.Đầu : - Thuôn nhọn gắn vững chắc với thân  - Có miệng , mắt không mí , râu , mũi,nắp mang Mũi Miệng Râu Nắp mang Mắt 1.Cấu tạo ngoài của cá chép rẽ nước dễ dàng b.Thân : - Hình thoi dẹp bên  - Có vây ngực , vây bụng , vây lưng , cơ quan đường bên,lổ hậu môn Vây ngực Vây bụng Cơ quan đường bên Vây lưng Lỗ hậu môn II. CẤU TẠO NGOÀI : 1.Cấu tạo ngoài của cá chép giảm sức cản của nước c.Đuôi : - Ngắn khoẻ Vây đuôi Vây hậu môn - Có vây đuôi,vây hậu môn II. CẤU TẠO NGOÀI : 1. Cấu tạo ngoài của cá chép  vảy : - xếp lợp mái ngói  - Có da bọc ngoài tiết chất nhầy  II. CẤU TẠO NGOÀI : 1.Cấu tạo ngoài của cá chép Thân cá dễ dàng cử động theo chiều ngang Giảm ma sát của nước  Vây : Có xương tia vây được căng bởi lớp da mỏng  II. CẤU TẠO NGOÀI : 1.Cấu tạo ngoài của cá chép như bơi chèo Ghép số vào cột chữ sao cho phù hợp 1.Thân cá hình thoi dẹp hai bên 2.Đầu gắn chặt với thân vững chắc 3.Vảy xếp lợp mái ngói 4.Chất nhầy do vảy tiết ra 5.Vây có xương tia vây , được căng bởi da mỏng a.dễ dàng rẽ nước b.Giảm diện tích cản nước khi cá bơi c.cử động thân cá theo chiều ngang dễ dàng f.Có tác dụng như bơi chèo e. Làm giảm ma sát của nước 6.Mắt không có mí d.Mắt không bị khô 1.b , 2.a ,3.c , 4.e , 5.f , 6.d Cá còn đủ vây Cá cắt hết vây Vây có vai trò gì ? - Giúp cá di chuyển trong nước II. CẤU TẠO NGOÀI : Bài 31. CÁ CHÉP I . ĐỜI SỐNG 2.Chức năng của vây cá : 2.Chức năng của vây cá : Quan sát thí nghiệm và hoàn thành bảng sau Loại vây Số lượng Chức năng Vây ngực Vây bụng Vây lưng Vây hậu môn Vây đuôi Cắt vây ngực , vây bụng Cắt vây lưng , vây hậu môn Cắt vây đuôi Cá đủ vây Loại vây Số lượng Chức năng Vây ngực Vây bụng Giữ thăng bằng cho cá khi bơi hướng lên , hướng xuống,rẽ trái , rẽ phải,bơi đứng Vây lưng Vây hậu môn Làm tăng diện tích dọc thân giữ thăng bằng cho cá Vây đuôi Đẩy nước làm cho cá tiến về phía trứơc 1 đôi 1 đôi 1 chiếc 1 chiếc 1 chiếc 2.Chức năng của vây cá : - Giúp cá di chuyển trong nước - Vây đuôi đẩy nước giúp cá tiến về phía trước - Các vây khác giữ thăng bằng II. CẤU TẠO NGOÀI : Bài 31. CÁ CHÉP I . ĐỜI SỐNG 2.Chức năng của vây cá : Theo em khi cá bơi nhanh các vây hoạt động như thế nào ? Vây đuôi hoạt động mạnh nhất Các vây còn lại xếp sát vào thân Bài tập về nhà 1.Làm bài tập sách giáo khoa 2.Chuẩn bị : Bài 32.THỰC HÀNH MỔ CÁ a. Mỗi nhóm một con cá ( chép , mè vinh ) b. Xem trước : - Cách mổ - Quan sát các nội quan Quan sát tranh và xác định các cơ quan trên cơ thể cá chép Thân Đuôi Đầu Râu Miệng Mắt Mũi Nắp mang Vây ngực Vây bụng Vây lưng Cơ quan đường bên Vây đuôi Vây hậu môn Lổ hậu môn

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_lop_7_bai_31_ca_chep_tran_thi_le_hang.ppt