Bài giảng Tập đọc Lớp 4 - Tuần 1: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu - Trường Tiểu học Ái M

 Một hôm, qua một vùng cỏ xước xanh dài, tôi chợt nghe tiếng khóc tỉ tê. Đi vài bước nữa, tôi gặp chị Nhà Trò ngồi gục đầu bên tảng đá cuội.

 Chị Nhà Trò đã bé nhỏ lại gầy yếu quá, người bự những phấn, như mới lột. Chị mặc áo thâm dài, đôi chỗ chấm điểm vàng, hai cánh mỏng như cánh bướm non, lại ngắn chùn chùn. Hình như cánh yếu quá, chưa quen mở, mà cho dù có khỏe cũng chẳng bay được xa. Tôi đến gần, chị Nhà Trò vẫn khóc. Nức nở mãi, chị mới kể:

 - Năm trước, khi gặp trời làm đói kém, mẹ em phải vay lương ăn của bọn nhện. Sau đấy, không may mẹ em mất đi, còn lại thui thủi có mình em. Mà em ốm yếu, kiếm bữa cũng chẳng đủ. Bao năm nghèo túng vẫn hoàn nghèo túng. Mấy bận bọn nhện đã đánh em. Hôm nay bọn chúng chăng tơ ngang đường đe bắt em, vặt chân, vặt cánh ăn thịt em.

 Tôi xòe cả hai càng ra, bảo Nhà Trò:

 - Em đừng sợ. Hãy trở về cùng với tôi đây. Đứa độc ác không thể cậy khỏe ăn hiếp kẻ yếu.

 Rồi tôi dắt Nhà Trò đi. Được một quãng thì tới chỗ mai phục của bọn nhện.

Theo Tô Hoài

Đoạn 1: Một hôm đá cuội.

Đoạn 2: Chị Nhà Trò . ăn thịt em.

Đoạn 3: Phần còn lại.

 

ppt22 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 295 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tập đọc Lớp 4 - Tuần 1: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu - Trường Tiểu học Ái M, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn: Tập đọcLớp 4Quan saùt tranh vaø moâ taû nhöõng gì coù trong tranh?Tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếuTô Hoài Một hôm, qua một vùng cỏ xước xanh dài, tôi chợt nghe tiếng khóc tỉ tê. Đi vài bước nữa, tôi gặp chị Nhà Trò ngồi gục đầu bên tảng đá cuội. Chị Nhà Trò đã bé nhỏ lại gầy yếu quá, người bự những phấn, như mới lột. Chị mặc áo thâm dài, đôi chỗ chấm điểm vàng, hai cánh mỏng như cánh bướm non, lại ngắn chùn chùn. Hình như cánh yếu quá, chưa quen mở, mà cho dù có khỏe cũng chẳng bay được xa. Tôi đến gần, chị Nhà Trò vẫn khóc. Nức nở mãi, chị mới kể: - Năm trước, khi gặp trời làm đói kém, mẹ em phải vay lương ăn của bọn nhện. Sau đấy, không may mẹ em mất đi, còn lại thui thủi có mình em. Mà em ốm yếu, kiếm bữa cũng chẳng đủ. Bao năm nghèo túng vẫn hoàn nghèo túng. Mấy bận bọn nhện đã đánh em. Hôm nay bọn chúng chăng tơ ngang đường đe bắt em, vặt chân, vặt cánh ăn thịt em. Tôi xòe cả hai càng ra, bảo Nhà Trò: - Em đừng sợ. Hãy trở về cùng với tôi đây. Đứa độc ác không thể cậy khỏe ăn hiếp kẻ yếu. Rồi tôi dắt Nhà Trò đi. Được một quãng thì tới chỗ mai phục của bọn nhện.Theo Tô HoàiDế Mèn bênh vực kẻ yếuBaøi chia laøm 3 ñoaïn Luyeän ñoïc:Đoạn 1: Một hôm đá cuội.Đoạn 2: Chị Nhà Trò.. ăn thịt em.Đoạn 3: Phần còn lại.Tập đọc:Dế mèn bênh vực kẻ yếuTô HoàiLuyeän ñoïc:Tìm hieåu baøi:- tảng đá cuội- như mới lột- ngắn chùn chùn- vặt chân, vặt cánhTập đọc:Dế mèn bênh vực kẻ yếuTô HoàiLuyện đọc:Dế Mèn: giọng dứt khoát, mạnh mẽ, thể hiện sự bất bình, kiên quyếtNhà Trò: giọng kể lể đáng thươngTập đọc:Dế mèn bênh vực kẻ yếuTô HoàiDế mènTập đọc:Dế mèn bênh vực kẻ yếuTô HoàiCỏ xướcTập đọc:Dế mèn bênh vực kẻ yếuTô HoàiÁo thâmTập đọc:Dế mèn bênh vực kẻ yếuTô HoàiLUYỆN ĐỌC NHÓM ĐÔITìm hieåu baøi: Câu hỏi 1: Tìm những chi tiết cho thấy chị Nhà Trò rất yếu ớt. - Thân hình chị bé nhỏ, gầy yếu, người bự những phấn như mới lột. - Cánh chị mỏng, ngắn chùn chùn, quá yếu, lại chưa quen mở. - Vì ốm yếu, chị kiếm bữa cũng chẳng đủ nên lâm vào cảnh nghèo túng.THẢO LUẬN NHÓMTập đọc:Dế mèn bênh vực kẻ yếuTô HoàiTìm hieåu baøi: Câu hỏi 2: Nhà Trò bị bọn nhện ức hiếp, đe dọa như thế nào? Trước đây, mẹ Nhà Trò có vay lương ăn của bọn nhện. Sau đấy chưa trả được thì đã chết. Nhà Trò ốm yếu, kiếm không đủ ăn, không trả được nợ. Bọn nhện đã đánh Nhà Trò mấy bận. Lần này chúng chăng tơ chặn đường, đe dọa bắt chị ăn thịt.Tập đọc:Dế mèn bênh vực kẻ yếuTô HoàiLuyeän ñoïc:Tìm hieåu baøi:- tảng đá cuội- như mới lột- ngắn chùn chùn- vặt chân, vặt cánhTập đọc:Dế mèn bênh vực kẻ yếuTô Hoài- Hoàn cảnh đáng thương của chị Nhà Trò. Tìm hieåu baøi: Câu hỏi 3: Những lời nói và cử chỉ nào nói lên tấm lòng nghĩa hiệp của Dế Mèn?Lời của Dế Mèn: Em đừng sợ. Hãy trở về cùng với tôi đây. Đứa độc ác không thể cậy khỏe ăn hiếp kẻ yếu. Lời nói dứt khoát mạnh mẽ khiến cho Nhà Trò yên tâm.Cử chỉ và hành động của Dế Mèn: xòe cả hai càng ra (phản ứng mạnh mẽ), dắt Nhà Trò đi ( hành động bảo vệ che chở).Tập đọc:Dế mèn bênh vực kẻ yếuTô HoàiLuyeän ñoïc:Tìm hieåu baøi:- tảng đá cuội- như mới lột- ngắn chùn chùn- vặt chân, vặt cánhTập đọc:Dế mèn bênh vực kẻ yếuTô Hoài- Hoàn cảnh đáng thương của chị Nhà Trò. - Hành động nghĩa hiệp, dũng cảm của Dế Mèn.Tìm hieåu baøi: Câu hỏi 4: Nêu một hình ảnh nhân hóa mà em thích. Cho biết vì sao em thích ?Tập đọc:Dế mèn bênh vực kẻ yếuTô Hoài Qua câu chuyện này, tác giả muốn nói với chúng ta điều gì ?Yeâu meán moïi ngöôøi, moïi vaät xung quanh. Luoân coù taám loøng nghóa hieäp, bao dung.Caùc em hoïc ñöôïc nhöõng gì töø Deá Meøn?Tập đọc:Dế mèn bênh vực kẻ yếuTô HoàiLuyeän ñoïc:Tìm hieåu baøi:- tảng đá cuội- như mới lột- ngắn chùn chùn- vặt chân, vặt cánhTập đọc:Dế mèn bênh vực kẻ yếuTô Hoài- Hoàn cảnh đáng thương của chị Nhà Trò. - Hành động nghĩa hiệp, dũng cảm của Dế Mèn.Nội dung: Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng hào hiệp- bênh vực người yếu.- Năm trước, khi gặp trời làm đói kém, mẹ em phải vay lương ăn của bọn nhện. Sau đấy, không may mẹ em mất đi, còn lại thui thủi có mình em. Mà em ốm yếu, kiếm bữa cũng chẳng đủ. Bao năm nghèo túng vẫn hoàn nghèo túng. Mấy bận bọn nhện đã đánh em. Hôm nay bọn chúng chăng tơ ngang đường đe bắt em, vặt chân, vặt cánh ăn thịt em.Tôi xòe cả hai càng ra, bảo Nhà Trò:- Em đừng sợ. Hãy trở về cùng với tôi đây. Đứa độc ác không thể cậy khỏe ăn hiếp kẻ yếu.Luyeän ñoïc dieãn caûmTập đọc:Dế mèn bênh vực kẻ yếuTô HoàiNhắc lại đại ý của bài:Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng hào hiệp- bênh vực người yếu.Dặn dò:- Luyện đọc lại bài Tìm đọc tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu kí. Chuẩn bị bài: Mẹ ốm ( SGK trang 9)Chúc các em chăm ngoan, học giỏi

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_4_tuan_1_de_men_benh_vuc_ke_yeu_truong.ppt
Giáo án liên quan