Bài giảng Tập đọc Lớp 4 - Tuần 27: Dù sao trái đất vẫn quay - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

Bài chia làm 3 đoạn

Đoạn 1: Từ đầu đến phán bảo của chúa trời.

Đoạn 2 :Tiếp đó đến gần bảy chục tuổi.

Đoạn 3: Phần còn lại

* Đọc đúng:

- Cô-péc-ních,Ga-li-lê, tà thuyết,vẫn quay,

* Ngắt câu:

- Chưa đầy một thế kỉ sau, năm 1632,/ nhà thiên văn học Ga-li-lê/ lại cho ra đời một cuốn sách mới / cổ vũ cho ý kiến của Cô - péc - ních.//

1. Đọc thầm đoạn 1: Ý kiến của Cô-péc-ních là gì? Nó có gì khác với ý kiến chung lúc bấy giờ?

Cô-péc-ních cho rằng Trái đất và các hành tinh quay xung quanh mặt trời.

Lúc bấy giờ, mọi người cho rằng Trái đất là trung tâm của vũ trụ.

2. Vì sao phát hiện của Cô-péc-ních lại bị coi là tà thuyết?

Vì theo mọi người, điều ông nói ngược lại với những lời phán bảo của Chúa trời.

Đoạn 1 cho biết điều gì?

- Ý 1: Cô-péc-ních dũng cảm bác bỏ ý kiến sai lầm, công bố phát hiện mới.

3. Đọc đoạn 2: Ga-li-lê viết sách nhằm mục đích gì?

Ga-li-lê muốn ủng hộ, cổ vũ ý kiến của Cô-péc-ních.

 

ppt20 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 314 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tập đọc Lớp 4 - Tuần 27: Dù sao trái đất vẫn quay - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ BTập đọc– Lớp 4Dù sao trái đất vẫn quay.ÔN BÀI CŨ Ga-vrốt ra ngoài chiến luỹ để làm gì??Em có suy nghĩ gì về nhân vật Ga-vrốt?Bức tranh có nội dung gì ? Bức tranh vẽ chân dung của Cô - péc - ních và Ga - li - lê cùng với sơ đồ quả đất trong hệ mặt trời.DÙ SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY!Bài đọc có thể chia làm mấy đoạn?Bài chia làm 3 đoạn Đoạn 1: Từ đầu đến phán bảo của chúa trời. Đoạn 2 :Tiếp đó đến gần bảy chục tuổi. Đoạn 3: Phần còn lạiLuyện đọc* Đọc đúng:- Cô-péc-ních,Ga-li-lê, tà thuyết,vẫn quay, * Ngắt câu: - Chưa đầy một thế kỉ sau, năm 1632,/ nhà thiên văn học Ga-li-lê/ lại cho ra đời một cuốn sách mới / cổ vũ cho ý kiến của Cô - péc - ních.//* Giải nghĩa từ:- Cô- péc-níc (1473-1543):- Thiên văn học: - Tà thuyết: - Chân lí:1. Đọc thầm đoạn 1: Ý kiến của Cô-péc-ních là gì? Nó có gì khác với ý kiến chung lúc bấy giờ?Tìm hiểu bàiCô-péc-ních cho rằng Trái đất và các hành tinh quay xung quanh mặt trời.Lúc bấy giờ, mọi người cho rằng Trái đất là trung tâm của vũ trụ.2. Vì sao phát hiện của Cô-péc-ních lại bị coi là tà thuyết?Vì theo mọi người, điều ông nói ngược lại với những lời phán bảo của Chúa trời.2. Vì sao phát hiện của Cô-péc-ních lại bị coi là tà thuyết?Vì theo mọi người, điều ông nói ngược lại với những lời phán bảo của Chúa trời.Sơ đồ hệ mặt trời và các hành tinh trong hệĐoạn 1 cho biết điều gì?- Ý 1: Cô-péc-ních dũng cảm bác bỏ ý kiến sai lầm, công bố phát hiện mới.3. Đọc đoạn 2: Ga-li-lê viết sách nhằm mục đích gì?Ga-li-lê muốn ủng hộ, cổ vũ ý kiến của Cô-péc-ních.4. Vì sao lúc ấy, toà án lại xử phạt ông?Toà án xử phạt ông vì cho rằng ông cũng như Cô-péc-ních, nói ngược với những lời phán bảo của Chúa trời.Đoạn 2 kể chuyện gì?- Ý 2: Đoạn 2 kể chuyện Ga-li-lê bị xét xử.5. Đọc lướt đoạn 3: Lòng dũng cảm của hai nhân vật Cô-péc-ních và Ga-li-lê được thể hiện qua những chi tiết nào?Hai nhà khoa học đã dám nói lên lời chân chính, dù điều đó trái ngược với lời phán bảo của Chúa trời.Ga-li-lê thậm chí đã đi tù nhưng chưa bao giờ từ bỏ bảo vệ chân lí.Ý chính của đoạn 3 là gì? - Ý 3: Cho ta thấy sự dũng cảm bảo vệ chân lí của nhà bác học Ga-li-lê.Ý 1: Cô-péc-ních dũng cảm bác bỏ ý kiến sai lầm, công bố phát hiện mới.Ý 2: Đoạn 2 kể chuyện Ga-li-lê bị xét xử. Ý 3: Cho ta thấy sự dũng cảm bảo vệ chân lí của nhà bác học Ga-li-lê.NỘI DUNG BÀICâu chuyện ca ngợi những nhà khoa học chân chính đã dũng cảm, kiên trì bảo vệ chân lí. - Toàn bài đọc với giọng kể rõ ràng , chậm rãi. - Nhấn giọng ở các từ ngữ: trung tâm, đứng yên, bác bỏ , sai lầm, sửng sốt, tà thuyết, phán bảo, cổ vũ, lập tức, cấm, tội phạm, buộc phải thề, vẫn quay, thẳng, giản dị . Luyện đọc diễn cảm Ch­a ®Çy mét thÓ kØ sau, n¨m 1632, nhµ thiªn v¨n häc Ga-li-lª l¹i cho ra ®êi mét cuèn s¸ch míi / cæ vò cho ý kiÕn cña C«-pÐc-nÝch. LËp tøc, toµ ¸n quyÕt ®Þnh cÊm cuèn s¸ch Êy vµ mang Ga-li-lª ra xÐt xö . Khi ®ã, nhµ b¸c häc ®· gÇn b¶y chôc tuæi . BÞ coi lµ téi ph¹m, nhµ b¸c häc giµ buéc ph¶i thÒ tõ bá ý kiÕn cho r»ng tr¸i ®Êt quay. Nh­ng võa b­íc ra khái cöa toµ ¸n, «ng ®· bùc tøc nãi to : - Dï sao tr¸i ®Êt vÉn quay !Xin chúc quý thầy cô giáo cùng các em sức khoẻ !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_4_tuan_27_du_sao_trai_dat_van_quay_nam.ppt
Giáo án liên quan