Bài giảng Tập đọc Lớp 4 - Tuần 5: Những hạt thóc giống - Năm học 2017-2018

Nhà vua chọn người như thế nào để truyền ngôi?

Nhà vua chọn người trung thực để truyền ngôi.

Nhà vua làm cách nào để tìm được người như thế?

Nhà vua phát cho mỗi người dân một thúng thóc đã luộc kĩ mang về gieo trồng và hẹn: ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi, ai không có thóc sẽ bị trừng phạt.

Hành động của chú bé Chôm có gì khác mọi người?

Chôm dũng cảm dám nói sự thật dù em có thể sẽ bị trừng trị.

 Theo em vì sao người trung thực là người đáng quý?

Vì người trung thực luôn được mọi người kính trọng và tin yêu.

Nội dung bài

Câu chuyện ca ngợi cậu bé Chôm trung thực, dũng cảm dám nói lên sự thật.

ppt18 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 387 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tập đọc Lớp 4 - Tuần 5: Những hạt thóc giống - Năm học 2017-2018, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trò chơi:Tập đọc Những hạt thóc giốngTruyện Dân gian KHMER Tập đọcLUYỆN ĐỌCLần 1Những hạt thóc giốngĐoạn 1: Ngày xưa đến bị trừng trịĐoạn 2: Có chú bé đến nảy mầm đượcĐoạn 3: Mọi người đến của taĐoạn 4: Rồi vua dõng dạc đến hiền minhLuyện đọc- nảy mầm- sững sờ- dõng dạc- truyền ngôiõngâmữngtr Vua ra lÖnh ph¸t cho mçi ng­êi d©n mét thóng thãc vÒ gieo trång / vµ giao hÑn: ai thu ®­îc nhiÒu thãc nhÊt / sÏ ®­îc truyÒn ng«i, ai kh«ng cã thãc nép / sÏ bÞ trõng ph¹t. Tập đọcLUYỆN ĐỌCLần 2Những hạt thóc giốngTừ ngữ- bệ hạ- sững sờ- dõng dạc- hiền minh Tập đọcLUYỆN ĐỌCTheo nhómNhững hạt thóc giống Tập đọcTÌM HIỂU BÀINhững hạt thóc giốngNhà vua chọn người như thế nào để truyền ngôi?Nhà vua chọn người trung thực để truyền ngôi.Nhà vua làm cách nào để tìm được người như thế?Nhà vua phát cho mỗi người dân một thúng thóc đã luộc kĩ mang về gieo trồng và hẹn: ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi, ai không có thóc sẽ bị trừng phạt.Hành động của chú bé Chôm có gì khác mọi người?Chôm dũng cảm dám nói sự thật dù em có thể sẽ bị trừng trị. Theo em vì sao người trung thực là người đáng quý? Vì người trung thực luôn được mọi người kính trọng và tin yêu. Câu chuyện ca ngợi cậu bé Chôm trung thực, dũng cảm dám nói lên sự thật.Nội dung bài Tập đọcLUYỆN ĐỌC DIỄN CẢMNhững hạt thóc giốngChôm đến trước vua, quỳ : - Tâu Bệ hạ! Con cho thóc được. Mọi người đều vì lời thú tội của Chôm. Nhưng nhà vua đã đỡ chú bé đứng dậy. Ngài hỏi còn ai để chất thóc giống không. Không ai trả lời. Lúc ấy, nhà vua mới nói: - Trước khi phát thóc giống, ta đã cho rồi. Lẽ nào thóc ấy còn mọc được? Những xe thóc đầy ắp kia đâu phải thu được từ thóc giống của ta!lo l¾ngt©ukh«ng lµm saon¶y mÇms÷ng sê«n tånluéc kÜTIẾT HỌC KẾT THÚCCẢM ƠN CÁC EM ĐÃ LẮNG NGHE

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_4_tuan_5_nhung_hat_thoc_giong_nam_hoc.ppt