Bài giảng Tập làm văn Khối 4 - Tuần 7: Luyện tập phát triển câu chuyện

b) Yết Kiêu đến kinh đôThăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông.

Nhà vua : - Trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí.

Yết Kiêu : - Thần chỉ xin một chiếc dùi sắt.

Nhà vua : - Để làm gì ?

Yết Kiêu : - Để dùi thủng chiếc thuyền của giặc vì thần có thể lặn hàng giờ dưới nước.

Nhà vua : - Ngươi là dân thường mà phi thường. Ai dạy ngươi được như thế ?

Yết Kiêu : - Muôn tâu Bệ hạ, người đó là cha thần.

Nhà vua : - Ai dạy cha ngươi ?

Yết Kiêu : - Ông của thần.

Nhà vua : - Ai dạy ông ngươi ?

Yết Kiêu : - Vì căm thù giặc và noi gương người xưa mà ông của thần tự học lấy.

 

pptx5 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 229 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tập làm văn Khối 4 - Tuần 7: Luyện tập phát triển câu chuyện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
11/. Đọc trích đoạn kịch Yết Kiêu.a) Giặc Nguyên xâm lược nước Đại Việt ta. Yết Kiêu nói chuyện với cha.Yết Kiêu : - Con đi giết giặc đây, cha ạ !Người cha : - Mẹ con mất sớm, cha bây giờ tàn tật, không làm gì được.Yết Kiêu : - Cha ơi ! Nước mất thì nhà tan ...Người cha : - Cha hiểu chứ. Con cứ đi đi. Luyện tập phát triển câu chuyện Tập làm văn2b) Yết Kiêu đến kinh đôThăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông.Nhà vua : - Trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí.Yết Kiêu : - Thần chỉ xin một chiếc dùi sắt.Nhà vua : - Để làm gì ?Yết Kiêu : - Để dùi thủng chiếc thuyền của giặc vì thần có thể lặn hàng giờ dưới nước.Nhà vua : - Ngươi là dân thường mà phi thường. Ai dạy ngươi được như thế ?Yết Kiêu : - Muôn tâu Bệ hạ, người đó là cha thần.Nhà vua : - Ai dạy cha ngươi ?Yết Kiêu : - Ông của thần.Nhà vua : - Ai dạy ông ngươi ?Yết Kiêu : - Vì căm thù giặc và noi gương người xưa mà ông của thần tự học lấy. Luyện tập phát triển câu chuyện Tập làm văn1/. Đọc trích đoạn kịch Yết Kiêu.341/. Đọc trích đoạn kịch Yết Kiêu. Luyện tập phát triển câu chuyện Tập làm văn2/. Dựa vào trích đoạn kịch, hãy kể lại câu chuyện Yết Kiêu.* Đoạn 1 : Giặc Nguyên xâm lược nước ta.* Đoạn 2 : Yết Kiêu tới kinh thành Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông.* Đoạn 3 : Cha của Yết Kiêu ở quê nhà nhớ con, nhớ câu chuyện giữa hai cha con trước lúc Yết Kiêu lên đường.51/. Đọc trích đoạn kịch Yết Kiêu. Luyện tập phát triển câu chuyện Tập làm văn2/. Dựa vào trích đoạn kịch, hãy kể lại câu chuyện Yết Kiêu. DẶN DÒ :- Kể lại câu chuyện Yết Kiêu cho các bạn và gia đình nghe.- Chuẩn bị : Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tap_lam_van_khoi_4_tuan_7_luyen_tap_phat_trien_cau.pptx