Đề kiểm tra học kì I Toán Lớp 4 - Năm học 2018-2019 - Trường Tiểu học Ái Mộ A

Bài 1 (1 điểm). Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Số 245 320 đọc là:.;

Chữ số 4 thuộc lớp: và thuộc hàng:

b) Số:“Năm triệu không trăm sáu mươi tư nghìn không trăm bảy mươi tám” viết là: . .

Chữ số 6 có giá trị là:

Bài 2 (2 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng:

1) Trong các số: 65 874; 65 748; 65 784; 65 847 thì số bé nhất là:

A. 65 874 B. 65 784 C. 65 847 D. 65 748

2) Tích gấp 100 lần thừa số thứ hai. Vậy thừa số thứ nhất là:

A. 99 B. 100 C. 50 D. 10

3) Biểu thức nào dưới đây bằng giá trị với biểu thức 17+ 18 x 19?

A. 18 + 17 x 19 B. 18 x 17 + 19 C. 19 x 18 + 17

4) Tìm x, biết 1365 : x = 13

A. x = 103 B. x = 205 C. x = 105 D. x = 115

pdf2 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 303 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I Toán Lớp 4 - Năm học 2018-2019 - Trường Tiểu học Ái Mộ A, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A Họ và tên: ......... Lớp: 4 Thứ. ngày tháng .. năm 2018 BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I Năm học 2018 - 2019 Môn: Toán – Lớp 4 (Thời gian làm bài: 40 phút) Điểm Nhận xét của giáo viên ................... ................... ................... GV chấm Bài 1 (1 điểm). Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: a) Số 245 320 đọc là: ....................................................................................................................... ; Chữ số 4 thuộc lớp: và thuộc hàng: b) Số:“Năm triệu không trăm sáu mươi tư nghìn không trăm bảy mươi tám” viết là:.... Chữ số 6 có giá trị là: Bài 2 (2 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng: 1) Trong các số: 65 874; 65 748; 65 784; 65 847 thì số bé nhất là: A. 65 874 B. 65 784 C. 65 847 D. 65 748 2) Tích gấp 100 lần thừa số thứ hai. Vậy thừa số thứ nhất là: A. 99 B. 100 C. 50 D. 10 3) Biểu thức nào dưới đây bằng giá trị với biểu thức 17+ 18 x 19? A. 18 + 17 x 19 B. 18 x 17 + 19 C. 19 x 18 + 17 4) Tìm x, biết 1365 : x = 13 A. x = 103 B. x = 205 C. x = 105 D. x = 115 Bài 3 (1 điểm). Viết vào chỗ chấm cho thích hợp: Bài 4 (0,5 điểm). Viết đáp số của bài toán vào chỗ chấm: Trung bình cộng của hai số bằng 312. Nếu bổ sung thêm số thứ ba bằng162 thì trung bình cộng của ba số là bao nhiêu? Đáp số: .................. Bài 5 (1 điểm). Điền dấu ( >; <; = ) thích hợp vào ô trống: a) 3 giờ 30 phút 300 phút b) 7 phút 30 giây 450 giây c) 6m2 7dm2 607dm2 d) 4 tấn 8 tạ 4080kg Hình vuông ABCD (hình bên) cho biết: a) Cạnh AD dài: .. dm. b) Cạnh AB vuông góc với cạnh ... và cạnh c) Chu vi hình vuông ABCD là: ...... cm. d) Diện tích hình vuông ABCD là: cm2. C D A B 40 cm Bài 6 (2 điểm). Đặt tính rồi tính: a) 273 649 + 64 935 .... .... b) 936 815 – 29 574 .... .... c) 2 163 x 204 .... .... d) 30 240 : 42 .... .... Bài 7 (1,5 điểm): Trung bình cộng số sách của 2 ngăn là 105 quyển. Biết số sách ở ngăn trên ít hơn số sách ở ngăn dưới 20 quyển. Tìm số sách ở mỗi ngăn. Bài giải ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Bài 8 (1 điểm). a) Tính bằng cách thuận tiện nhất: 812 x 5 + 812 x 7 – 812 x 2 = . = ..... = . b) Khi nhân một số có bốn chữ số với 1000, Hiền có kết quả là một số có tám chữ số. Còn Hòa có kết quả là một số có chữ số hàng trăm là 5. Hỏi bạn nào tính đúng, bạn nào tính sai? Giải thích? ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

File đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_hoc_ki_i_toan_lop_4_nam_hoc_2018_2019_truong_tie.pdf
Giáo án liên quan