Bài giảng Tập làm văn Lớp 4 - Tuần 19: Luyện tập xây đựng mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật - Nguyễn Thị Thu Lan

 Vào ngày khai trường, bố em mua cho em một cái cặp sách rất đẹp.

b) Ai là học sinh mà chẳng có cặp sách! Thế mà suốt mấy năm nay em chỉ có một chiếc túi vải đơn sơ mang đến trường.

c) Chủ nhật vừa qua mưa nặng hạt, em không đi thăm bà ngoại được, ba bảo em giúp ba sắp xếp lại cái tủ ở trong buồng. Giữa đống đồ đạc cũ ba dỡ từ trên nóc tủ xuống, chợt em gặp lại chiếc cặp nhỏ đã theo em đi học suốt hai năm lớp 1, lớp 2.

2. Viết một đoạn văn mở bài cho bài văn miêu tả cái bàn học của em:

Theo cách mở bài trực tiếp.

Theo cách mở bài gián tiếp.

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ:

Đoạn mở bài bạn viết đã đúng với yêu cầu đề bài chưa?

Cách dùng từ đặt câu trong đoạn mở bài của bạn có phù hợp với yêu cầu của đề bài không?

Lời văn trong đoạn mở bài bạn viết đã thể hiện cảm xúc chưa?

 

pptx13 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 415 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tập làm văn Lớp 4 - Tuần 19: Luyện tập xây đựng mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật - Nguyễn Thị Thu Lan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ ATÊN PHÂN MÔN: Tập làm vănBÀI, TIẾT, TUẦN: 19TÊN BÀI: Luyện tập xây đựng mở bài trong bài văn miêu tả đồ vậtGV Thực hiện: Nguyễn Thị Thu LanÔN BÀI CŨ: Có mấy cách mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật? Đó là những cách nào? Có 2 cách mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật: Mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp.ÔN BÀI CŨ: Thế nào là mở bài trực tiếp? Thế nào là mở bài gián tiếp? Mở bài trực tiếp là giới thiệu ngay đồ vật định tả. Mở bài gián tiếp là nói chuyện khác có liên quan rồi dẫn vào giới thiệu đồ vật định tả.BÀI: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG MỞ BÀI TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬTDưới đây là một số đoạn mở bài cho bài văn miêu tả cái cặp sách. Các đoạn ấy có gì giống và có gì khác nhau?giốngkhác nhauTẬP LÀM VĂNmiêu tả cái cặp sách Vào ngày khai trường, bố em mua cho em một cái cặp sách rất đẹp.b) Ai là học sinh mà chẳng có cặp sách! Thế mà suốt mấy năm nay em chỉ có một chiếc túi vải đơn sơ mang đến trường.c) Chủ nhật vừa qua mưa nặng hạt, em không đi thăm bà ngoại được, ba bảo em giúp ba sắp xếp lại cái tủ ở trong buồng. Giữa đống đồ đạc cũ ba dỡ từ trên nóc tủ xuống, chợt em gặp lại chiếc cặp nhỏ đã theo em đi học suốt hai năm lớp 1, lớp 2.BÀI: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG MỞ BÀI TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬTDưới đây là một số đoạn mở bài cho bài văn miêu tả cái cặp sách. Các đoạn ấy có gì giống và có gì khác nhau?Giống nhauKhác nhauCác đoạn mở bài trên đều có mục đích giới thiệu đồ vật cần tả là chiếc cặp sách.TẬP LÀM VĂN Vào ngày khai trường, bố em mua cho em một cái cặp sách rất đẹp.b) Ai là học sinh mà chẳng có cặp sách! Thế mà suốt mấy năm nay em chỉ có một chiếc túi vải đơn sơ mang đến trường.c) Chủ nhật vừa qua mưa nặng hạt, em không đi thăm bà ngoại được, ba bảo em giúp ba sắp xếp lại cái tủ ở trong buồng. Giữa đống đồ đạc cũ ba dỡ từ trên nóc tủ xuống, chợt em gặp lại chiếc cặp nhỏ đã theo em đi học suốt hai năm lớp 1, lớp 2.BÀI: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG MỞ BÀI TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬTDưới đây là một số đoạn mở bài cho bài văn miêu tả cái cặp sách. Các đoạn ấy có gì giống và có gì khác nhau?Giống nhauKhác nhauCác đoạn mở bài trên đều có mục đích giới thiệu đồ vật cần tả là chiếc cặp sách.- Đoạn a, b: Giới thiệu ngay đồ vật cần tả. => mở bài trực tiếp - Đoạn c: nói chuyện khác để dẫn vào giới thiệu đồ vật định tả.=> mở bài gián tiếpTẬP LÀM VĂNBÀI: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG MỞ BÀI TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬTMở bàiTrực tiếpGián tiếpGiới thiệu ngay đồ vật định tảNói chuyện khác có liên quan rồi dẫn vào giới thiệu đồ vật định tảTẬP LÀM VĂNBÀI: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG MỞ BÀI TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT2. Viết một đoạn văn mở bài cho bài văn miêu tả cái bàn học của em:Theo cách mở bài trực tiếp.Theo cách mở bài gián tiếp.đoạn văn mở bàimiêu tả cái bàn học của emtrực tiếpgián tiếpMở bàiTrực tiếpGián tiếpGiới thiệu ngay cái bàn học định tảNói chuyện khác có liên quan rồi dẫn vào giới thiệu cái bàn học định tảMón quàKỉ niệmTẬP LÀM VĂNBÀI: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG MỞ BÀI TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT2. Viết một đoạn văn mở bài cho bài văn miêu tả cái bàn học của em:Theo cách mở bài trực tiếp.Theo cách mở bài gián tiếp.đoạn văn mở bàitả cái bàn học của emTIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ:Đoạn mở bài bạn viết đã đúng với yêu cầu đề bài chưa?Cách dùng từ đặt câu trong đoạn mở bài của bạn có phù hợp với yêu cầu của đề bài không?Lời văn trong đoạn mở bài bạn viết đã thể hiện cảm xúc chưa?trực tiếpgián tiếpTẬP LÀM VĂNChuùc caùc thaày coâ söùc khoûe.Chuùc caùc em HS hoïc taäp toát.CHAØO TAÏM BIEÄT QUÙY THAÀY COÂ VAØ CAÙC EM !CHAØO TAÏM BIEÄT QUÙY THAÀY COÂ VAØ CAÙC EM !

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tap_lam_van_lop_4_tuan_19_luyen_tap_xay_dung_mo_ba.pptx