Bài giảng Tập làm văn Lớp 4 - Tuần 8: Luyện tập phát triển câu chuyện - Trường Tiểu học Ái Mộ B

* Kể theo trình tự thời gian: Sự việc nào diễn ra trước, kể trước; Sự việc nào diễn ra sau thì kể sau. Từ ngữ nối các đoạn với nhau bằng những từ ngữ chỉ thời gian.

2. Giả sử các nhân vật Tin-tin và Mi-tin trong câu chuyện Ở Vương quốc Tương Lai không cùng nhau lần lượt đi thăm công xưởng xanh và khu vườn kì diệu mà cùng lúc, mỗi người tới thăm một nơi. Em hãy kể lại câu chuyện theo hướng đó.

*Kể theo trình tự không gian là kể về các sự việc xảy ra cùng một lúc và ở những nơi khác nhau.

* Kể theo trình tự thời gian: Sự việc nào diễn ra trước, kể trước; Sự việc nào diễn ra sau thì kể sau. Từ ngữ nối các đoạn với nhau bằng những từ ngữ chỉ thời gian.

Th?i gian

Trong một ngày: sáng, trưa, chiều, tối, .

Thời gian dài: Một hôm, vài ngày sau, vài tháng sau, .

Tiếp theo, sau đó, tiếp đó, .

*Kể theo trình tự không gian là kể về các sự việc xảy ra cùng một lúc và ở những nơi khác nhau.

Khơng gian:

Trong, ngoài, trên, dưới, xa, gần, .

Trong khi đó, đồng thời lúc đó, cùng thời điểm đó.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 277 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tập làm văn Lớp 4 - Tuần 8: Luyện tập phát triển câu chuyện - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MƠN TÂP LÀM VĂNLỚP 4Tập làm văn Luyện tập phát triển câu chuyện 1. Dựa theo nội dung trích đoạn kịch Ở Vương quốc Tương Lai (bài tập đọc, tuần 7), hãy kể lại câu chuyện ấy theo trình tự thời gian.Trong một ngày: sáng, trưa, chiều, tối, ..Thời gian Thời gian dài : Một hôm, vài ngày sau, vài tháng sau,. Tiếp theo, sau đó, tiếp đó, .V¨n b¶n kÞch Tin-tin vµ Mi-tin ®Õn th¨m c«ng x­ëng xanh. ThÊy mét em bÐ mang mét cç m¸y cã ®«i c¸nh xanh, Tin-tin ng¹c nhiªn hái em bÐ ®ang lµm g× víi ®«i c¸nh Êy. Em bÐ nãi dïng ®«i c¸nh ®ã vµo viƯc s¸ng chÕ trªn tr¸i ®Êt. Tin Tin: CËu ®ang lµm g× víi ®«i c¸nh xanh Êy? Em bÐ thø nhÊt:M×nh sÏ dïng nã vµo viƯc s¸ng chÕ trªn tr¸i ®Êt.ChuyĨn thµnh lêi kĨTập làm văn Luyện tập phát triển câu chuyện * Kể theo trình tự thời gian: Sự việc nào diễn ra trước, kể trước; Sự việc nào diễn ra sau thì kể sau. Từ ngữ nối các đoạn với nhau bằng những từ ngữ chỉ thời gian.Tập làm văn Luyện tập phát triển câu chuyện 2. Giả sử các nhân vật Tin-tin và Mi-tin trong câu chuyện Ở Vương quốc Tương Lai không cùng nhau lần lượt đi thăm công xưởng xanh và khu vườn kì diệu mà cùng lúc, mỗi người tới thăm một nơi. Em hãy kể lại câu chuyện theo hướng đó.Trong, ngoài, trên, dưới, xa, gần, ..Không gian Trong khi đó, đồng thời lúc đó, cùng thời điểm đó, Tập làm văn Luyện tập phát triển câu chuyện *Kể theo trình tự không gian là kể về các sự việc xảy ra cùng một lúc và ở những nơi khác nhau.Tập làm văn Luyện tập phát triển câu chuyện 3. Cách kể chuyện trong bài tập 2 có gì khác cách kể chuyện trong bài tập 1:a) Về trình tự sắp xếp các sự việc.b) Về những từ ngữ nối hai đoạn.Tập làm văn Luyện tập phát triển câu chuyện Theo cách kể 1Theo cách kể 2- Mở đầu Đ1: Trước hết, hai bạn rủ nhau đến thăm công xưởng xanh.- Mở đầu Đ2: Rời công xưởng xanh, Tin-tin và Mi-tin đến khu vườn kì diệu.- Mở đầu Đ1: Mi-tin đến khu vườn kì diệu.- Mở đầu Đ2: Trong khi Mi-tin đang ở khu vườn kì diệu thì Tin-tin tìm đến công xưởng xanh.Tập làm văn Luyện tập phát triển câu chuyện * Kể theo trình tự thời gian: Sự việc nào diễn ra trước, kể trước; Sự việc nào diễn ra sau thì kể sau. Từ ngữ nối các đoạn với nhau bằng những từ ngữ chỉ thời gian.Trong một ngày: sáng, trưa, chiều, tối, ..Thời gian dài: Một hôm, vài ngày sau, vài tháng sau, .Tiếp theo, sau đó, tiếp đó, .Tập làm văn Luyện tập phát triển câu chuyện Thời gian*Kể theo trình tự không gian là kể về các sự việc xảy ra cùng một lúc và ở những nơi khác nhau.Trong, ngoài, trên, dưới, xa, gần, ..Trong khi đó, đồng thời lúc đó, cùng thời điểm đó.Tập làm văn Luyện tập phát triển câu chuyện Khơng gian:Chào tạm biệt Kính chúc quý thầy cơ giáo và các em mạnh khỏe

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_lam_van_lop_4_tuan_8_luyen_tap_phat_trien_cau.ppt