Bài giảng Tập làm văn Lớp 4 - Tuần 9: Luyện tập phát triển câu chuyện - Năm học 2020-2021

Cách 1: Tin-tin và Mi-tin đến thăm công xưởng xanh. Thấy một em bé mang một cỗ máy có đôi cánh xanh, Tin-tin và Mi-tin đến thăm công xưởng xanh. Thấy một em bé mang một cỗ máy có đôi cánh xanh, Tin-tin ngạc nhiên hỏi em bé đang làm gì với đôi cánh ấy. Em bé nói dùng đôi cánh đó vào việc sáng chế trên trái đất.

Tin-tin ngạc nhiên hỏi em bé đang làm gì với đôi cánh ấy. Em bé nói dùng đôi cánh đó vào việc sáng chế trên trái đất.

Cách 2: Hai bạn nhỏ rủ nhau đến thăm công xưởng xanh. Nhìn thấy một em bé mang một chiếc máy có đôi cánh xanh, Tin-tin ngạc nhiên hỏi:

 - Cậu đang làm gì với đôi cánh xanh ấy?

Em bé nói:

 - Mình sẽ dùng nó vào việc sáng chế trên trái đất.

Ghi nhớ: Kể theo trình tự không gian là kể về 2 sự việc xảy ra cùng một lúc và ở 2 nơi khác nhau.

 

pptx8 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 394 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tập làm văn Lớp 4 - Tuần 9: Luyện tập phát triển câu chuyện - Năm học 2020-2021, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn: Tập làm văn Tiết 16 Bài : Luyện tập phát triển câu chuyện( trang 84) Văn bản kịch Tin-tin và Mi-tin đến thăm công xưởng xanh. Thấy một em bé mang một cỗ máy có đôi cánh xanh, Tin-tin ngạc nhiên hỏi em bé đang làm gì với đôi cánh ấy. Em bé nói dùng đôi cánh đó vào việc sáng chế trên trái đất.TIN TIN: Cậu đang làm gì với đôi cánh xanh ấy? EM BÉ THỨ NHẤT:Mình sẽ dùng nó vào việc sáng chế trên trái đất.Chuyển thành lời kểVăn bản kịchCách 1: Tin-tin và Mi-tin đến thăm công xưởng xanh. Thấy một em bé mang một cỗ máy có đôi cánh xanh, Tin-tin ngạc nhiên hỏi em bé đang làm gì với đôi cánh ấy. Em bé nói dùng đôi cánh đó vào việc sáng chế trên trái đất.Cách 2: Hai bạn nhỏ rủ nhau đến thăm công xưởng xanh. Nhìn thấy một em bé mang một chiếc máy có đôi cánh xanh, Tin-tin ngạc nhiên hỏi: - Cậu đang làm gì với đôi cánh xanh ấy? Em bé nói: - Mình sẽ dùng nó vào việc sáng chế trên trái đất.TIN TIN: Cậu đang làm gì với đôi cánh xanh ấy? EM BÉ THỨ NHẤT:Mình sẽ dùng nó vào việc sáng chế trên trái đất.Chuyển thành lời kểGhi nhớ: Kể theo trình tự không gian là kể về 2 sự việc xảy ra cùng một lúc và ở 2 nơi khác nhau.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tap_lam_van_lop_4_tuan_9_luyen_tap_phat_trien_cau.pptx