Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 22: Tìm số trung bình cộng - Nguyễn Thị Thu Lan

*Nhận xét:

- Muốn biết khi chia đều mỗi can có bao nhiêu lít dầu ta làm thế nào?

+ Lấy tổng số lít dầu chia cho 2 được số lít dầu rót đều vào mỗi can:

( 6 + 4) : 2 = 5 ( l )

+ Ta gọi số 5 là số trung bình cộng của hai số 6 và 4.

Ta nói: Can thứ nhất có 6 lít, can thứ hai có 4 lít, trung bình mỗi can có 5 lít.

- Vậy muốn tìm trung bình cộng của 2 số ta làm thế nào?

** Muốn tìm trung bình cộng của 2 số ta tính tổng của hai số đó rồi chia tổng đó cho 2.

* Bài toán 2: Số học sinh của 3 lớp lần lượt là 25 học sinh, 27 học sinh, 32 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Tổng số́ học sinh của 3 lớp là:

25 + 27 +32 = 84 ( học sinh)

Trung bình mỗi lớp có số học sinh là:

84 : 3 =28 ( học sinh )

Đáp số : 28 học sinh

*Nhận xét:

- 28 là số trung bình cộng của những số nào?

Số 28 là số trung bình cộng của ba số 25; 27 và 32.

Ta viết:

( 25 + 27 + 32 ) : 3 = 28

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số ta làm thế nào?

** Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số́, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số́ hạng

 

pptx10 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 469 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 22: Tìm số trung bình cộng - Nguyễn Thị Thu Lan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án điện tửTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ A Môn: Toán – Lớp 4 Tuần: 5 Tiết: 22 Bài: TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNGGiáo viên: Nguyễn Thị Thu Lan3 ngày = giờ10 giờ6 giờ 5 phút 19072 * Viết số thích hợp vào chỗ chấm:3 giờ 10 phút = phút;* Đồng hồ chỉ mấy giờ ?ÔN BÀI CŨ* Bài toán 1: Rót vào can thứ nhất 6l dầu, rót vào can thứ hai 4l dầu. Hỏi nếu số lít dầu đó được rót đều vào 2 can thì mỗi can có bao nhiêu lít dầu?6 lít4 lít? lít? lítTóm tắt4 l6 l? l? lBài giảiTổng số lít dầu của hai can là:6 + 4 = 10 ( l dầu )Số lít dầu rót đều vào mỗi can là:10 : 2 = 5 ( l dầu )Đáp số: 5 l dầu*Nhận xét: Ta nói: Can thứ nhất có 6 lít, can thứ hai có 4 lít, trung bình mỗi can có 5 lít.- Muốn biết khi chia đều mỗi can có bao nhiêu lít dầu ta làm thế nào?( 6 + 4) : 2 = 5 ( l )+ Lấy tổng số lít dầu chia cho 2 được số lít dầu rót đều vào mỗi can:+ Ta gọi số 5 là số trung bình cộng của hai số 6 và 4.- Vậy muốn tìm trung bình cộng của 2 số ta làm thế nào?** Muốn tìm trung bình cộng của 2 số ta tính tổng của hai số đó rồi chia tổng đó cho 2. Tóm tắt:? học sinh? học sinh? học sinh25 học sinh 27 học sinh 32 học sinh* Bài toán 2: Số học sinh của 3 lớp lần lượt là 25 học sinh, 27 học sinh, 32 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?Bài giảiTổng số́ học sinh của 3 lớp là:25 + 27 +32 = 84 ( học sinh)Trung bình mỗi lớp có số học sinh là:84 : 3 =28 ( học sinh )Đáp số : 28 học sinh Bài giảiTổng số học sinh của 3 lớp là:25 + 27 +32 = 84 ( học sinh)Trung bình mỗi lớp có số học sinh là:84 : 3 =28 ( học sinh )Đáp số : 28 học sinh*Nhận xét:- 28 là số trung bình cộng của những số nào?- Số 28 là số trung bình cộng của ba số 25; 27 và 32. Ta viết:( 25 + 27 + 32 ) : 3 = 28** Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số́, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số́ hạng.- Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số ta làm thế nào?( 42 + 52 ) : 2 = 47( 36+ 42+ 57 ) : 3 = 45( 34+ 43+ 52+ 39 ) : 4 = 42* Bài 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau:a) 42 và 52b) 36; 42; và 57.c) 34; 43; 52 và 39Luyện tậpTrung bình cộng của 34; 43; 52 và 39 và 73 là: Trung bình cộng của 42 và 52 là : Trung bình cộng của 36; 42; và 57 là : d) 20; 35; 37;65 và 73( 20+ 35+ 37+ 65 + 73) : 5 = 46 * Bài 2: Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh, lần lượt cân nặng là 36kg, 38kg, 40kg, 34kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam?Bài giải:Hoa Hưng Mai Thịnh38 kg36 kg40 kg34 kg? kg? kg? kg? kgTóm tắt:Bốn em cân nặng số ki- lô- gam là:36+ 38 + 40 + 34 = 148 ( kg)Trung bình mỗi em cân nặng số ki- lô- gam là:148 : 4 = 37 ( kg)Đáp số: 37 kgCHÀO TẠM BiỆT CÁC EM !

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_4_tiet_22_tim_so_trung_binh_cong_nguyen_t.pptx