Bài giảng Tiếng anh Lớp 4 - Unit 20: What are you going to do this summer? - Năm học 2015-2016 - Trường Tiểu học Ái Mộ A

I. New words

Preparing: đang chuẩn bị

Sea: biển

Structure: cấu trúc câu.

What are you going to do ?

I’m going to . .

I. New words

stay in a hotel: ở trong khách sạn

eat seafood: ăn hải sản

buil sandcastles: xây những lâu đài cát

go on a boat cruise: đi thuyền xuồng

Structure: cấu trúc câu.

What are you going to do ?

I’m going to . .

Meaning:

 Bạn sẽ làm gì ?

 Tớ sẽ . .

 

ppt15 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 535 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiếng anh Lớp 4 - Unit 20: What are you going to do this summer? - Năm học 2015-2016 - Trường Tiểu học Ái Mộ A, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Welcome to our classAi Mo A primary schoolLớp 5ALớp 4BTeacher: Cao Thi DatWarm Up: Network bookshopseabeacha shipzoo1234parkUnit 20: What are you going to do this summer ? Lesson 2: (1- 2 – 4 )- page 66, 67.I. New wordsUnit 20: What are you going to do this summer ? Lesson 2: (1- 2 – 4 ) - page 66, 67.Preparing: đang chuẩn bịSea: biểnUnit 20: What are you going to do this summer ? Lesson 2: (1- 2 – 4 ) - page 66, 67.Structure: cấu trúc câu.What are you going to do ?I’m going to.. .Unit 20: What are you going to do this summer ? Lesson 2: (1- 2 – 4 ) - page 66, 67.I. New wordsstay in a hotel: ở trong khách sạneat seafood: ăn hải sảnbuil sandcastles: xây những lâu đài cátgo on a boat cruise: đi thuyền xuồngUnit 20: What are you going to do this summer ? Lesson 2: (1- 2 – 4 ) - page 66, 67.Structure: cấu trúc câu.What are you going to do ?I’m going to.. .Meaning: Bạn sẽ làm gì ? Tớ sẽ . .Unit 20: What are you going to do this summer ? Lesson 2: (1- 2 – 4 ) - page 66, 67.What are you going to do ?I’m going to.. .Check vocabulary: Match1234Đi tàu thủyở trong khách sạnXây những lâu đài cátĂn hải sảnbaaaHa Long Bay.HotelswimseafoodHomework- Learn by vocabulary and practice sentenceUnit 20: What are you going to do this summer ? Lesson 2: (1- 2 – 4 ) - page 66, 67.- Prepare lesson on page 68.GoodbyeSee you later.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_anh_lop_4_unit_20_what_are_you_going_to_do_t.ppt
Giáo án liên quan