Bài giảng Tiếng anh Lớp 4 - Unit 4: Things I can do (Lesson 1) - Trường Tiểu học Thanh Am

1.New words.

use a computer

ride a bike

Draw a parrot

speak English

play the piano

 Structure

 Hoỉ ai đó có thể làm việc gì không?

 Can you play badminton?

Yes, I can.

No, I can’t.

can’t = can not

 

ppt18 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 27/09/2021 | Lượt xem: 376 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiếng anh Lớp 4 - Unit 4: Things I can do (Lesson 1) - Trường Tiểu học Thanh Am, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LoveVerySheWeTheyIyouHeourWelcome teachers to our class!Much1.Unit 4:Things I can do. Lesson 3 ( P 1+2 )1.ride a bikeDraw a parrotspeak Englishuse a computerplay the piano1.New words.2.Presentation.3.Practice Can you play badminton? Yes, I can. Structure Hoỉ ai đó có thể làm việc gì không? No, I can’t. can’t = can notPicture Drill Practice* Practice B: Yes, I can.No, I can’tA: Can you play badminton ?Play a game:Lucky numbers 123456Can you use a computer?Yes, I can.Can you ride a bike?No,I can’t.Can you play the piano?Yes,I can.Can you speak English?Yes,I can. Lucky numberHOMEWORK: Complete the exercises in Workbook. Learn by heart the structure.Good byeThank you very much!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_anh_lop_4_unit_4_things_i_can_do_lesson_1_tr.ppt