Bài giảng Tiếng anh Lớp 4 - Unit 11: What time is it ? (Lesson 1) - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

Hôm qua bạn ở đâu và trả lời tôi ở

*Structures:(Cấu trúc câu)

Sentence patterns(Mô hình câu)

Hỏi và trả lời câu hỏi về thời gian (giờ):

What time is it?

It’s + (time).

What time is it?

It's six o'clock.

It's time to get up.

What time is it?

It's six fifteen.

It's time for breakfast.

What time is it?

It's six forty-five.

It's time for school.

What did you do yesterday?

I played football.

What did you do yesterday?

I watched TV.

What did you do yesterday?

I painted a picture.

 

pptx25 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 263 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tiếng anh Lớp 4 - Unit 11: What time is it ? (Lesson 1) - Năm học 2019-2020 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Warmly welcome to our class 1Unit 11: What time is it ?Lesson 1WARM- UP3Lucky numbers123456Lucky number !What did you do yesterday?I played football.What did you do yesterday?I watched TV.What did you do yesterday?I painted a picture.What did you do yesterday? I played chess. New lessonPlay a game: look and speak out510152025303540455055 It's time to get up, Phong.What time is it, Mum?It's seven o'clock.Today's Sunday and I don't have to go to school.But it's time for breakfast.Oh, yes, Mum. What time is it?It’s + (time).Sentence patterns(Mô hình câu)Hỏi và trả lời câu hỏi về thời gian (giờ):*Structures:(Cấu trúc câu) sevenseven fifteenseven twenty-fiveseven thirtyseven forty-five seven o’clock seven fifteen seven twenty-five seven thirty seven forty-five3. Listen and tick.ABCABCABC1.2.3.4. Look and write.It's ten twenty. It's ten thirty.It's eleven fifty.   What time is it?It's six o'clock.It's time to get up.What time is it?It's six fifteen.It's time for breakfast.What time is it?It's six forty-five.It's time for school.What time is it?5. Let’s singAGoodbyeSee you later.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_anh_lop_4_unit_11_what_time_is_it_lesson_1_n.pptx