Bài giảng Tiếng anh Lớp 4 - Unit 5: Our hobbies - Năm học 2017-2018 - Trường Tiểu học Ái Mộ A

2. Look and say

Cách hỏi và trả lời về sở thích

A: What is your hobby ?

B: I like drawing

What is your hobby ?

I like .

My hobby is

 * Cách hỏi và trả lời về sở thích của mình

What’s your hobby ?

 - I like + V- ing

 - My hobby is + V_ing

- V_ing

ppt25 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 455 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tiếng anh Lớp 4 - Unit 5: Our hobbies - Năm học 2017-2018 - Trường Tiểu học Ái Mộ A, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Welcome to our classListening to musiccookingPlaying chessPlaying with the dollsPlaying the piano readingUnit 5: Our hobbiesLesson 3:1. Look, listen and repeatUnit 5: Our hobbiesLesson 3:1. Look, listen and repeat1. Look, listen and repeat* Cách hỏi và trả lời về sở thích2. Look and sayUnit 5: Our hobbiesLesson 3: What is your hobby ?I like .My hobby is A: What is your hobby ?B: I like drawingdrawing2. Look and sayLUCKY NUMBERS134 5678921. Look, listen and repeat2. Look and say3. Writereadingsinging * Cách hỏi và trả lời về sở thích của mình What’s your hobby ? - I like + V- ing - My hobby is + V_ing- V_ingHomework:Học thuộc lòng mẫu câuLàm bài tập trong sách bài tập.Thank you for your attention !Lucky numberWhat’ s your hobby ?I like using the computerWhat’s his hobby ?Riding a bikeLucky numberWhat’ s her hobby ?She likes singingdrawingWhat’s your hobby ?Lucky numberI .. playing badmintonlikeI like playing football

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_anh_lop_4_unit_5_our_hobbies_nam_hoc_2017_20.ppt