Bài giảng môn Toán Khối 4 - Tuần 5: Biểu đồ (Tiếp theo)

+ Bốn thôn được nêu tên trên biểu đồ là: Đông, Đoài, Trung, Thượng.

Thôn Thượng diệt được 2750 con chuột

Thôn Đoài diệt được 2200 con chuột

Thôn Trung diệt được 1600 con chuột.

Bài 1: Biểu đồ dưới đây nói về số cây của khối lớp Bốn và khối lớp Năm đã trồng:

Nhìn vào biểu đồ bên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Những lớp nào đã tham gia trồng cây?

b) Lớp 4A trồng được bao nhiêu cây?

Lớp 5B trồng được bao nhiêu cây?

Lớp 5C trồng được bao nhiêu cây?

c) Khối lớp Năm có mấy lớp tham gia trồng cây, là những lớp nào?

d) Có mấy lớp trồng được trên 30 cây,

là những lớp nào?

e) Lớp nào trồng được nhiều cây nhất?

Lớp nào trồng được ít cây nhất?

 

ppt11 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 269 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Toán Khối 4 - Tuần 5: Biểu đồ (Tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra bài cũ:HùngLanTâm NamBiểu đồ sau đây nói về số hình của bốn bạn Hùng , Lan, Tâm, Nam đã vẽ được:Dựa vào biểu đồ trên, hãy viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:Bạn Nam vẽ được tất cả ........ hình. Trong đó có ........ hình vuông, ........ hình chữ nhật, ........ hình tam giác, ........ hình tròn.b) Bốn bạn vẽ được tất cả ........ hình. Trong đó bạn ............ vẽ được nhiều hình nhất, bạn ............. vẽ được ít hình nhất.c) Hai bạn vẽ được số hình bằng nhau là ........................................Số hình bốn bạn đã vẽ được1500250027500250500750100012501750200022503000SỐ CHUỘT BỐN THễN ĐÃ DIỆT ĐƯỢCĐụngĐoàiTrungThượng2000220016002750- Hàng dưới ghi tên của các thôn.(Con)- Mỗi cột biểu diễn số chuột của thôn đó đã diệt.- Số ghi ở đỉnh cột chỉ số chuột biểu diễn ở cột đó.- Các số ghi ở cột bên trái của biểu đồ chỉ số chuột. (Thụn)1500250027500250500750100012501750200022503000(Con)SỐ CHUỘT BỐN THễN ĐÃ DIỆT ĐƯỢCĐụngĐoàiTrungThượng(Thụn)2000220016002750+ Bốn thụn được nờu tờn trờn biểu đồ là: Đụng, Đoài, Trung, Thượng.1500250027500250500750100012501750200022503000SỐ CHUỘT BỐN THễN ĐÃ DIỆT ĐƯỢCĐụngĐoàiTrungThượng2000220016002750 (Thụn)(Con)Thôn Đoài diệt được 2200 con chuộtThôn Thượng diệt được 2750 con chuộtThôn Trung diệt được 1600 con chuộtThôn Đông diệt được 2000 con chuột1500250027500250500750100012501750200022503000(Con)SỐ CHUỘT BỐN THễN ĐÃ DIỆT ĐƯỢCĐụngĐoàiTrungThượng(Thụn)2000220016002750Số chuột đã diệt được của thụn Đụng là 2000 con, thụn Đoài là 2200 con, thôn Trung là 1600 con, thụn Thượng là 2750 con.- Bốn thụn được nờu tờn trờn biểu đồ là: Đụng, Đoài, Trung, Thượng.1500250027500250500750100012501750200022503000(Con)SỐ CHUỘT BỐN THễN ĐÃ DIỆT ĐƯỢCĐụngĐoàiTrungThượng(Thụn)2000220016002750Số chuột đã diệt được của thụn Đụng là 2000 con, thụn Đoài là 2200 con, thôn Trung là 1600 con, thụn Thượng là 2750 con.- Bốn thụn được nờu tờn trờn biểu đồ là: Đụng, Đoài, Trung, Thượng.- Cột cao hơn biểu diễn số chuột nhiều hơn, cột thấp hơn biểu diễn số chuột ớt hơn.Số cây của khối lớp bốn và khối lớp nĂm đã trồng05101520253035404550(Cây)3528454A4B5B5A(Lớp)40235CBài 1: Biểu đồ dưới đây nói về số cây của khối lớp Bốn và khối lớp Năm đã trồng:Nhìn vào biểu đồ bên hãy trả lời các câu hỏi sau:c) Khối lớp Năm có mấy lớp tham gia trồng cây, là những lớp nào?b) Lớp 4A trồng được bao nhiêu cây?Lớp 5B trồng được bao nhiêu cây?Lớp 5C trồng được bao nhiêu cây?a) Những lớp nào đã tham gia trồng cây?d) Có mấy lớp trồng được trên 30 cây, là những lớp nào?e) Lớp nào trồng được nhiều cây nhất?Lớp nào trồng được ít cây nhất?Bài 2: Số lớp Một của Trường Tiểu học Hoà Bình trong bốn năm học như sau:0 3456(Số lớp)...2001-20022003-2004...............(Năm học).............1 2 3......SỐ LỚP MỘT CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ BèNHNaờm hoùc 2001-2002 : 4 lụựpNaờm hoùc 2002-2003 : 3 lụựpNaờm hoùc 2003-2004 : 6 lụựpNaờm hoùc 2004-2005 : 4 lụựpa) Hãy viết tiếp vào chỗ chấm trong biểu đồ dưới đây:Luyện tập0 3456(Số lớp)2001-20022003-2004(Năm học)1 2 34SỐ LỚP MỘT CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ BèNH642002-20032004-2005b) Dựa vào biểu đồ trên hãy trả lời các câu hỏi sau:- Số lớp Một của năm học 2003 - 2004 nhiều hơn của năm học 2002 - 2003 bao nhiêu lớp? - Năm học 2002 - 2003 mỗi lớp Một có 35 học sinh. Hỏi trong năm học đó Trường Tiểu học Hoà Bình có bao nhiêu học sinh lớp Một?Nếu năm học 2004 - 2005 mỗi lớp Một có 32 học sinh thì số học sinh lớp Một năm học 2002 - 2003 ít hơn năm học 2004 - 2005 bao nhiêu học sinh?Cựng nhau thử sức Biểu đồ dưới đây nói về số học sinh của các khối lớp ở một trường tiểu học: Khối 1: 135 học sinh Khối 3: 150 học sinh Khối 2: 120 học sinh Khối 4: 165 học sinh Khối 5: 150 học sinh Hãy vẽ tiếp vào biểu đồ dưới đây rồi tô màu (theo mẫu):0 90120150180(Học sinh)Khối 1Khối 2(Khối lớp)30 60 Khối 3Khối 4Khối 5

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_toan_khoi_4_tuan_5_bieu_do_tiep_theo.ppt